[Trở về ]          [ Trang mục lục ]QU ST. VALENTINE CHO EM

Một tri tim nho nhỏ
Xin gửi đến tặng em
Valentine huyền diệu
Một niềm vui v bin...

Chocolate ngọt lịm
Ngọt như tnh yu em
Tnh ta như suối mt
Chảy rc rch m đềm

Một đo hồng đỏ thắm
Chở tnh anh nồng nn
Gơỉ tặng người yu dấu
Hương vị ngọt v vn....

HAPPY ST VALENTINE !!! 

Dạ Lan
Feb-2004