[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


RA GIÊNG ...

Trời đă ra giêng rồi đó sao ?
T́nh yêu lắng đọng của độ nào
Sao vẫn im ĺm không tiếng nói
Chẵng lẽ ôm hoài kỉ niệm đau ?
Nhắp rươụ đêm xuân hồn lắng đọng
Nhớ về một thuở mộng ngày xanh
Ra giêng ngày tháng ... trôi nhanh quá
Tiếc thương T́nh thơ dại mong manh ...

Dạ Lan
Feb-2004