TÂM TỊNH T̀M ĐÂU XA ???

Sáng chủ nhật trời xanh
Chim muông hót trên cành
Cỏ xanh cùng ḥa điệu
Áng mây trời mong manh ....

Bên ly cà phê nóng
Khói tỏa nhẹ hương bay
Thiền thơ t́m thực tại
Cơi hạnh phúc là đây !!!

Sao t́m về quá khứ ?
Sao mơ tưởng tương lai ?
Trăm năm xoay vần măi
Ngàn năm mất không hay !

Chân sơ tính bản thiện
Sao không trở về TÂM
Dẫn t́m về cơi tịnh
Rời xa chốn hồng trần

Hoa lan cười hé cánh
Điểm bụt non đầu cành
Gió sớm sao an lành
Ôi .... biết bao mầu nhiệm !!!

Không Không rồi Sắc Sắc
Sắc Sắc laị Không Không
Không sanh cũng không diệt
Tâm tịnh t́m đâu xa ???

Dạ Lan
July 08 2018
Montreal , Canada