TẶNG  THƠ

 

Tôi đến nhà em một sớm mai

Ngaị ngùng trước ngưỡng cửa nhà ai

Tay ôm tập giấy t́nh thơ dai.

Chất chứa muôn lời nói yêu ai ...

 

Vụng về để laị những vần thơ

Ngẩn ngơ ḷng laị rối như tơ

Yêu em sao laị không dám nói

Đành gởi t́nh tôi trong giấc mơ  !

 

Da. Lan

Sept-2002