MƯA XUN

Xun đ về nhưng sao trời mưa mi
Ở đu rồi giọt nắng của ngy xun ?
Mưa nhẹ rơi tan nho trn cỏ a
Dấu vết cn vương lại buổi tn đng .

Ma xun đ về ... c thật đấy khng ?
Đu nắng ấm ? đu l xanh mu mạ .
Montreal chiều nay sao mưa mi
Phải chăng đy l những giọt mưa xun ?

Dạ Lan
April 01-2020