NNG CHN ĐẦU XUN

Cng nhau nng chn với văn đn
Đầu năm họp bạn đn xun sang
Trăm hoa đua nở trời trong sng
Cảnh sắc vui tươi đượm nắng vng
Hạ bt đề thơ trao gửi bạn
Thi ca xướng họa thảo vi trang
Tm tnh trao gửi khơi nguồn hứng
Cng đn mừng xun cạnh mai vng .

Dạ Lan
Jan 14- 2021