TẾT THA HƯƠNG

 

 

Tết sao chẳng thấy mai vng
Tết sao lạnh lẽo ngập trn khng gian
Ngồi buồn suy nghĩ min man
Tha hương thế đ mười ba năm rồi
Qu hương sao qu xa xi
Nhớ bao kỹ niệm một thời đ qua
Giờ đy chỉ một mnh ta
Đn xun lạnh gi xt xa cho đời
Ngoi kia hoa trắng phủ trời
Tuyết bay bay mi ru đời quạnh hiu ....

Dạ Lan
Feb - 09-2007