[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


Tháng Giêng là tháng ăn chơi
Tháng Hai c̣n tuyết, tháng Ba nắng vàng
Tháng Tư sửa soạn hành trang
Đi về Nhật Bản dự ngày EXRYU
Cùng nhau ta hăy mừng vui
Đến Ngày Hội Ngộ với cùng bạn xưa
Mặc cho thời tiết nắng mưa
EXRYU vẫn đậm t́nh xưa thuở nạ !

Dạ Lan
MTL - 2004

(Bài đă post trên WW msg # 3870 Feb 13th 2004)