TIẾNG SNG

Lặng im trong gi mt chiều t
Tiếng sng m đềm vỗ xa xa
Biển vắng hong hn chiều nắng nhạt
Tm hồn khng gợn cht phong ba.
Nước biếc, dư xanh đong đưa l
Thoang thoảng mi hương mặn trong ta
Cnh d đơn lẽ bn bờ nước
Hồn ti cảm nhận ci bao lạ....

Dạ Lan