T̀M MẸ

Mẹ ơi, mẹ ở nơi đâu ?
Cho con nhớ đến đêm thâu năm nào
Một ngày vất vả cần lao
Đêm khuya vá áo, con xao xuyến ḷng !

Những ngày ṃn mỏi chờ trông
Đứa con của mẹ xa mong trở về
Quảng bao mấy đặm sơn khê
Giả từ phố thị, hướng về quê xưa.

Một chiều mây gió đổ mưa
Mẹ tôi đă mất, cảnh xưa tiêu điều 
Mẹ ơi ! con thật cô liêu
Mẹ hiền nay đă tiêu điêu suối vàng !

Dạ Lan