Trở về ]          [ Trang mục lục ]


TRAO EM 

Đm xun nằm mộng thấy em
Nụ đo xin gửi tặng người anh thương
Trao em tnh cảm vấn vương
Trao em tất cả yu thương trong đời
Đm nay sao qu tuyệt vời
Lng anh dậy sng một trời nhớ thương ...

Dạ Lan 
Jan 19-2004