Trở về ]          [ Trang mục lục ]


 

XUÂN LẠNH 

Hoa tuyết như sao bay 
Rơi nhẹ trắng chiều nay 
Xuân về trời lành lạnh 
Mai vàng đâu có hay? 

Mùa Xuân sao lạnh quá 
Vườn Xuân mấy độ hoa 
Trời Xuân sao trắng xoá 
Hương Xuân bỗng nhạt nḥa 

Gió ngàn phương đổ tơí 
Mây viễn xứ đưa về 
Xuân năm nay cô quạnh 
Băng giá ...dài lê thê ... 

Mai vàng đâu chẳng thấy 
Chỉ thấy tuyết bay bay 
Một mùa Xuân lạnh giá 
Cô đơn đất khách nầy ! 

Dạ Lan 
Dec-30-2003