Trở về ]          [ Trang mục lục ]


 

XUN VỀ CHẠNH NHỚ BẠN THƠ....

( mến tặng Quỳnh Chi ) 

Đầu xun tuyết trắng nhẹ như tơ
Nhớ đến Đng Kinh lạnh sương mờ
Quỳnh Chi yểu điệu năm xưa ấy
C kẻ buồn thương nhớ mộng mơ ...

Trng dương thăm thẳm ngn dặm xa
Thủy Tin h nụ dng mặn m
Hương lan thoảng dịu đa trong gi
Tnh bạn thơ văn ...kh nhạt nha ...

Dạ Lan 
Jan 19 -2004