XC CẢM

Chiều đ xuống trong khng gian chầm chậm
Ti thẩn thờ đọc tiếp những vần thơ
Tnh yu sao thật đẹp tựa như mơ
Tuy gần đấy ...nhưng xa xi mi mi

Những dng thơ vẫn cn vương vấn lại
Trong tm hồn buồn trống vắng bng khung
Dng rung cảm tun đầy như thc đổ
Tiếng sng lng vổ nhẹ gợn dư m...

Dạ Lan 
July-19-2003