[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


 

 Tm nhạt mu thương


Cosmos ẻo l diụ dng 
như đn bướm tm mơ mng nhẹ bay
đồi hoa tm nhạt thơ ngy 
gởi niềm thương nhớ chiều nầy đến ai 
dng hoa nhẹ bước tin hi
bướm kia bay lượn miệt mi bn hoa
t dương ng bng ngy qua
Cosmos trong gi thiết tha gợi tnh ...

Dạ Lan