[ Trở về ]


Trang Dacdao

 

 

Sinh nhật em  

Chính tà

 

 

 

 

Sinh nhật em

Anh đă đứng bên kia đường lặng lẽ
Nh́n bạn ḿnh mang quà đến tặng em
Sinh nhật đầu
Hai đứa giận nhau
Em vẫn bước 
Bỗng dưng quay nh́n tứ phía 
Ừ như thế, T́nh ḿnh c̣n trọn vẹn
Nên hứa ḷng không giận nữa đâu em
Yêu nhau mới biết ḷng nhau
Lựa lời nói dối cho t́nh dài lâu .


Dac Dao (April 2nd 2003)

Để kỷ niệm cái ngày sinh nhật và phải làm gă đưa tin và ḥa 
giải cho bạn và người t́nh của bạn . Cái thời sinh viên đă 
qua mau nhưng kỷ niệm yêu thương lăng mạn vẫn c̣n .


 


Chính Tà


Trần thế từ nay hết thái b́nh

Cuồng si tham vọng khởi viễn chinh

Phạt người mỗi tháng năm ngh́n trẻ 

Mười năm như thế đă đủ khinh ???

Quốc gia đem ví như canh bạc *

Mạng người thiêu hủy, lụy ba sinh

Ma vương vạch đất tung mồ dậy

Nhân loại từ đây ắt phải kinh.

Dac Dao
(20/3/2003)