Trang Đo Tơ

Đo Tơ l bt hiệu của chị Nguyễn Thị Đo Tơ (64, Tokodai). Chị c cc bi viết đăng trn cc bo Gia Long v Exryu vng California. Năm 2005, chị cng phu qun sang nhậm chức mới tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Từ đy chị đ chia sẻ cho gia đnh Exryu trn ERCT nhiều thng tin d dm của xứ đng người nhất thế giới ny. Mời cc anh chị đn xem.

 

L thư Bắc Kinh (3)

L thư Bắc Kinh (2) - 17/11/2005 

L thư Bắc Kinh (1) - 29/9/2005