Trang ức Lm

ức Lm l bt danh của anh inh Quang Tuấn (72, Nokodai). Thơ văn của anh Tuấn được giới thiệu rất nhiều trn cc diễn đn Exryu. Anh Tuấn l người sng lập v cũng l webmaster của trang web gia đnh Exryu u Chu. Anh Tuấn hiện đang sinh sống v lm việc tại Paris - Php.

 

Chim n v Ma Xun 

Qu Hương ư!