QU HƯƠNG Ư ?

" Thưở cn thơ ngy hai buổi đến trường
Yu qu hương qua từng trang sch nhỏ "
Giang Nam

Anh vẫn hỏi : " Qu hương l g nhỉ ? "
Trả lời sao khi lng nặng nhớ thương ?
Qu hương ti l kỷ niệm chất chồng
Hơn thế nữa v nhiều hơn thế nữa...

o0o

C phải qu hương l...
Lc trở mnh tỉnh giấc buổi ban mơ
Nghe m vang tiếng rao hng sng sớm
Mẹ đn cho mua vội gi xi thơm
Lt dạ con kẻo thi đi học đi

o0o

Hay qu hương l ...
Những chiều trống điểm bo trường tan
Tất tả cặp mang chạy vội về
Hối hả mẹ ngồi canh bếp lửa
Đn con về dọn bữa cơm ngon

o0o

Qu ti đ ...
Từ cổng nh xui cuối chợ
Xm nh anh rồi xm nh em ...
C cổng trường hoen hoen mu mực
Những con đường thn thuộc rất quen

o0o

Qu hương ti
Giống như loi hoa nhỏ
ủ trong tay v ấp trong tim
Trải bao năm thng sống tha hương
Vẫn tm thấy trong đy tim thờ phượng

Paris 20.10.2004
Đức Lm (Exryu-France)