Trang Dũng kohi

Dũng Kohi là bút hiệu của anh Nguyễn Đức Dũng (71, Aoyama dai). 
Anh có nhiều bài thơ cũng như biên soạn rất hay trên các diễn đàn Exryu. 
Anh hiện đang sinh sống và làm việc tại Nam California.

 

Trao Về Em 

Bàn Tay Của Mẹ  

T́nh say  

Vắng em 

T́nh ta ( biên soạn với thơ XT)

Người ( biên soạn với thơ XT)