Hương chm kết

 

  Mẹ ti xa mi tc huyền
ngt hương chm kết bn hin ngy no
ti đi gần cuối đường đời
mơ hương chm kết giữa trời ấu thơ !