Hamilton v Em

 

Huỳnh Trc Lập

 

 

 

 

  Hamilton v Em

Hamilton, Hamilton!
Bao giờ em trở lại
con đường xưa em đi
tc my đa với gi
mnh mang tuổi xun th!

Bao giờ em trở lại
gt hi vương vương cỏ
hương xưa nhuộm hoa l
bng xưa in vch đ
người xưa nay về đu!

Anh tm tận đy su
tri tim no tan vỡ
nụ cười em rạng rỡ
ngy mnh mới quen nhau!

C phải trong khổ đau
tnh yu thnh bất diệt
c phải trong nuối tiếc
mới thấm nghĩa yu thương!

Em như my bốn phương
bỏ lại khung trời vắng
hồn anh như tri đắng
đ xanh mu rong ru!

04-2014

HTL