Phượng tm!

 

Huỳnh Trc Lập

 

 

 

Phượng tm!

Em ra đi, thnh phố buồn vắng lặng
anh một mnh tm ngắt chuyện nhớ thương
người đ đi sao hồn ngập vấn vương
tnh đ lỡ sao tim cn rướm mu!

Em c biết những niềm đau chn dấu
thường vỡ a như sng vổ ngn khơi
em c biết những chuyện tnh ngang tri
thường theo nhau suốt cả một đời!

Từ em đi đ bao ma phượng tm
trở về đy nhuộm tm khung trời
hồn anh thi cũng chơi vơi
nhớ mu phượng tm một thời c em!

9/2014

HTL