Bi Phương Ca Hồng

em đ về đy, đ về đy
mong manh o mỏng trắng vai gầy
lối xưa cn thắm mu thương nhớ
phương ấy hồng qua em c hay

o trắng em về nhạt nắng mai
cho ai thao thức trắng canh di
thư tnh anh gởi theo cnh gi
lạc mi phương no hồng c hay

em vẫn l em của thơ ngy
gieo buồn nh nhẹ ở đu đy
anh gom thương nhớ về phương ấy
ủ mộng cho hồng tri tim say

em vẫn l em của đơn sơ
lm rung du dịu những cung tơ
buộc hồn thi sĩ vo với mộng
hồng biết phương no anh vẫn mơ

suối tc em di mun thơ
hồn anh m đắm tự bao giờ
cho anh gởi nhớ về phương ấy
hồng những chiều hoang với đợi chờ

 

                                    Tặng Phương Hồng
                                                     SF 4-87