Hong tc bn đồi

 

  Em về hong tc bn đồi
thoảng nghe trong gi mấy lời thề xưa
tnh yu cn những m thừa
th bao nước mắt cho vừa lng nhau

Chn chim giờ vướng ư sầu
hồn trinh giờ nhuốm mấy mu c đơn
ngy em chưa biết dỗi hờn
ai đem hoa trắng về đơm tc thề.

Hoa tn rơi giữa cơn m
em buồn thả mộng mấy bề gi bay

SF 3/88