Khc ngm Kiều

Những điều
lng đng như my
chp trn trang giấy
cũng đầy
nhớ thương !

Kiều thu ba mươi năm cch biệt
g nhịp thời gian ta nhớ nhau
ma sang phố cũ bạc mu
cuối đường thương nhớ
ngọt ngo dng em !

Kiều đng hoa tuyết rơi mềm
thương em bng nhỏ
bn thềm đơn ci
tc xanh chẻ lệch đường ngi
ta m nỗi nhớ
bn trời đợi nhau

Gi sương bạc nửa mi đầu
tin người về giữa mấy mu thương yu
tạ ơn đời vẫn chắt chiu
tạ ơn em vẫn mỹ miều dng xưa.


HTL