Nụ Tầm Xun

Em về để lại nụ cười
Cho ai ươm mộng giữa trời dệt mơ
Thng ging cỏ đợi hoa chờ
Ma xun chưa đến, bao giờ gặp em !

Hm qua l đổ bn thềm
Xn xao như bước chn em trở về
Nửa h hẹn, nửa ước thề
Nụ cười cn đ người về nơi m ! 

Ma xun cn ngủ dưới mồ
Hoa đo chưa nở, người thương kh tm
Nụ cười giấu chặt trong tim
Nghe trong gi chướng nỗi niềm trầm lun 

Bn đường nở nụ tầm xun
Trong dung nhan ấy tưởng chừng c em !
 

HTL    

DC 1/2005