Tn Hương Ngy Cũ

 Ờ th ti đ qun em
ưu  phiền bỏ lại dưới thềm thời gian
i  n xưa đ phai tn
người  xưa m ngỡ qua đng khng quen !  

em về bn ấy xa xăm
hai mươi năm lẻ
đường trần chia đi
ngậm ngi một cht tnh ti
mười năm hương lữa nước tri qua cầu  

th  ta chẳng nợ g nhau
tnh xưa nghĩa cũ .qua cầu gi bay 

ngy em x bạt mi cho
bỏ ti tri giạt  theo con nước rng
ti  mong  .. ti vẫn mong
rồi  em trở lại đong đầy tnh xưa
lng người sớm nắng chiều mưa

ti  neo bến cũ thuyền xưa ngng chờ !  

hai muơi ba năm di giấc mơ
tn hương ngy cũ by giờ sang ngang
xt chi một cht hồng nhan
nhn nhau cũng đũ ngt ngn hư hao !

 5/30/05