[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


Tc Ngắn ...

Ai bảo em tc ngắn thơ ngy
Cơn mơ no rớt ở đu đy
Hay tnh chợt đến ngoi song cửa
Thoang thoảng như l hương tc ai ...

Ai bảo em tc ngắn dịu dng
Bn ngoi trở gi đn xun sang
Trong ta chỉ c niềm yu vọng
Yu để lm thơ khc dở dang

Ai bảo em tc ngắn kiu sa
Tương tư no chắp cnh bay xa
Mang theo cả cht dư hương cũ
Để lại hnh em dng ngọc ng

Ai bảo em tc ngắn hững hờ
Đường về thương nhớ đọng thnh thơ
Berkeley mưa bụi bay mờ lối
Biết lối no đưa đến ước mơ !HTL
Berkeley 2/1987

Bi đ được A.U. chia sẻ trn Diễn n ngy 7/9/2004

[Trở về