Tập ảnh ma Diễm Thu Ohio

Huỳnh Văn Ba - Exryu USA  (*)

Cng vin tiểu bang Hocking Hills nằm pha Đng Nam của Columbus (khoảng 100 km đường li xe). Đy l một vng c nhiều đồi thấp, với những suối nước đẹp thơ mộng v hang động kỳ th (1). L Thu nơi đy rất sặc sỡ v c nhiều cy thch (maple), cy mại chu (hickory) v cy sồi (oak) cao thấp tạo ra sự tương phản cho cảnh sắc giữa những cy độc cần (hemlock) v cy tuyết tng(cedar).....

< xem thm "Ma Diễm Thu Ohio >

 

hockingfall-09_001.jpg image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_003.jpg image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_002.jpg image by bonsai_bhuynh

 

hockingfall-09_009.jpg image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_010.jpg image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_020.jpg old man's cave image by bonsai_bhuynh

 

hockingfall-09_029.jpg autumn leaves image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_041.jpg near old man;s cave image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_043.jpg near old man's cave image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_045.jpg near old man's cave image by bonsai_bhuynh

 

hockingfall-09_048.jpg near old man's cave image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_062a.jpg water hole near old man's cave image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_056.jpg near old man's cave image by bonsai_bhuynh

 

hockingfall-09_061.jpg near old man's cave image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_071.jpg near old man's cave image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_075.jpg near old man's cave image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_078.jpg autumn leaves near old man's cave image by bonsai_bhuynh

 

hockingfall-09_098.jpg near old man's cave image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_099.jpg Les Feuilles mortes image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_132.jpg near old man's cave image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_129.jpg near old man's cave image by bonsai_bhuynh

 

hockingfall-09_127.jpg near old man's cave image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_107.jpg near old man's cave image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_130.jpg red maple tree near old man's cave image by bonsai_bhuynh

 

hockingfall-09_133.jpg fall color near old man's cave image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_134.jpg near old man's cave image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_137.jpg near old man's cave image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_139.jpg near old man's cave image by bonsai_bhuynh

 

hockingfall-09_142.jpg image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_143.jpg near old man's cave image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_153.jpg near old man's cave image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_155.jpg ash cave image by bonsai_bhuynh

 

hockingfall-09_156.jpg Ash cave area image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_157.jpg autumn leaves image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_161a.jpg fall color image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_162.jpg near Ash cave image by bonsai_bhuynh

 

hockingfall-09_171a.jpg along route 56 image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_160.jpg evening light reflection on leaves image by bonsai_bhuynh          hockingfall-09_170x.jpg hocking hills along rt.56 image by bonsai_bhuynh

 

* Anh Huỳnh Văn Ba (67, Meisei - Tokyokyouikudai - Todai) khng những l một nhiếp ảnh gia trong gia đnh Exryu, anh Ba cn l vận động vin về leo ni, xe đạp v nui bonsai. Anh Ba v anh V Văn Thnh (68, Nodai) đ từng dng xem đạp đi khắp nước Nhật v xuyn lục địa Hoa Kỳ. Qua những lần đi ny anh Ba đ c nhiều tc phẩm hnh ảnh khắp nơi. Anh H.V. Ba hiện đang lm việc v sinh sống tại Ohio.

Cảm tưởng xin gởi về