Tập h́nh Sequoia and Kings Canyon National Park

Huỳnh Văn Ba - Exryu USA  (*)

Hè năm 2008, tôi có dịp đi thăm viếng Sequoia và Kings Canyon National Park (N.P.). Đây là 2 công viên lớn được nhập lại để quản lư chung vào năm 1943 cùng với vài công viên khác như là Kern Canyon (1926) và Mineral King (1978).

cali-0.gif sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh

Sequoia và Kings Cayon N.P. nằm về phía Đông của tiểu bang California, phía Tây của Death Valley N.P. và phía Nam của Yosemite N.P. Để đi đến N.P. nầy tôi dùng đường state-route 99 sau khi rời vùng Bay/San Jose, rồi t́m ngă tẽ qua đường 198, băng sang Visalia. (Xem thêm chi tiết trong : Chuyến thăm Sequoia và Kings Canyon National Park

california-08_072.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_074.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_075.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh

 

california-08_061b.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_076.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_093.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_106.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh

 

california-08_213.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_208a.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_202a.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh

 

california-08_235.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh     california-08_238.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh     california-08_239.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh     california-08_252.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh     california-08_176.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh

 

california-08_286.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh                    california-08_305.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_311.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_299.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh

 

california-08_317.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_321.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_326.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_335.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh

 

california-08_338.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_351a.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_354.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_357.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_363.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh

 

california-08_372.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_374.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_377.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_396.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh

 

california-08_381.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_383.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_390.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_391.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh

 

california-08_421.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_405.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_408.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_422.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh

 

california-08_410.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh

 

california-08_423.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_424.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_425.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_429.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh

 

california-08_432.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_442.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_447.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_465.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh

 

california-08_471.jpg image by bonsai_bhuynh          california-08_472.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_480.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_496.jpg image by bonsai_bhuynh

 

california-08_485.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh          california-08_493.jpg image by bonsai_bhuynh          california-08_495a.jpg image by bonsai_bhuynh          california-08_476.jpg sequoia kings canyon N.P. image by bonsai_bhuynh

 

california-08_509.jpg image by bonsai_bhuynh          california-08_500.jpg image by bonsai_bhuynh          california-08_503.jpg image by bonsai_bhuynh          california-08_505.jpg image by bonsai_bhuynh          california-08_506.jpg image by bonsai_bhuynh

 

california-08_512.jpg image by bonsai_bhuynh          california-08_513.jpg image by bonsai_bhuynh          california-08_519.jpg image by bonsai_bhuynh          california-08_530a.jpg image by bonsai_bhuynh

 

california-08_540.jpg image by bonsai_bhuynh          california-08_542.jpg image by bonsai_bhuynh          california-08_553.jpg image by bonsai_bhuynh          california-08_549a.jpg image by bonsai_bhuynh

 

california-08_555.jpg image by bonsai_bhuynh          california-08_559.jpg image by bonsai_bhuynh          california-08_561.jpg image by bonsai_bhuynh          california-08_565.jpg image by bonsai_bhuynh

 

california-08_564.jpg image by bonsai_bhuynh

 

california-08_574.jpg image by bonsai_bhuynh          california-08_575.jpg image by bonsai_bhuynh          california-08_576.jpg image by bonsai_bhuynh          california-08_577.jpg image by bonsai_bhuynh

 

california-08_578.jpg image by bonsai_bhuynh          california-08_587.jpg image by bonsai_bhuynh          california-08_592.jpg image by bonsai_bhuynh

 

 

 

 

* Anh Huỳnh Văn Ba (67, Meisei - Tokyokyouikudai - Todai) không những là một nhiếp ảnh gia trong gia đ́nh Exryu, anh Ba c̣n là vận động viên về leo núi, xe đạp và nuôi bonsai. Anh Ba và anh Vơ Văn Thành (68, Nodai) đă từng dùng xem đạp đi khắp nước Nhật và xuyên lục địa Hoa Kỳ. Qua những lần đi này anh Ba đă có nhiều tác phẩm h́nh ảnh khắp nơi. Anh H.V. Ba hiện đang làm việc và sinh sống tại Ohio.

Cảm tưởng xin gởi về HVBa@erct.com