Tập ảnh đi du lịch trong "Smocky Mountain National Park"

và Blue Ridge Parkway

Huỳnh Văn Ba - Exryu USA  (*)

Mời xem thêm "Chuyến Thu-dzu “Great Smocky Mountain National Park” và Blue Ridge Parkway".

smockies-09_002.jpg creek, smockies image by bonsai_bhuynh     smockies-09_004.jpg creek near Cades Cove image by bonsai_bhuynh      smockies-09_003.jpg waterfalls near cades cove image by bonsai_bhuynh     smockies-09_023.jpg smocky mountain image by bonsai_bhuynh      smockies-09_005.jpg smocky mountain image by bonsai_bhuynh

 

smockies-09_009.jpg smocky mountain image by bonsai_bhuynh      smockies-09_008.jpg smocky mountain image by bonsai_bhuynh      smockies-09_006.jpg smocky mountain image by bonsai_bhuynh     smockies-09_007.jpg smocky mountain image by bonsai_bhuynh     smockies-09_010.jpg smocky mountain image by bonsai_bhuynh

 

     smockies-09_014.jpg smocky mountain near Clingman's Dome image by bonsai_bhuynh      smockies-09_011.jpg smocky mountain image by bonsai_bhuynh     smockies-09_015.jpg smocky mountain near Clingman's Dome image by bonsai_bhuynh     smockies-09_012.jpg smocky mountain image by bonsai_bhuynh     smockies-09_062.jpg smocky mountain near Clingman's Dome image by bonsai_bhuynh

 

smockies-09_016.jpg smocky mountain near Clingman's Dome image by bonsai_bhuynh     smockies-09_017.jpg smocky mountain near Clingman's Dome image by bonsai_bhuynh     smockies-09_020.jpg smocky mountain near Clingman's Dome image by bonsai_bhuynh     smockies-09_021.jpg smocky mountain near Clingman's Dome image by bonsai_bhuynh      smockies-09_018.jpg smocky mountain near Clingman's Dome image by bonsai_bhuynh

 

smockies-09_022.jpg smocky mountain near Clingman's Dome image by bonsai_bhuynh      377.jpg smocky mountain image by bonsai_bhuynh       smockies-09_024.jpg smocky mountain image by bonsai_bhuynh     274.jpg smocky mountain & Blue ridge parkway image by bonsai_bhuynh     smockies-09_061.jpg smocky mountains image by bonsai_bhuynh

 

smockies-09_041.jpg smocky mountain image by bonsai_bhuynh     smockies-09_033.jpg smocky mountain & Blue ridge parkway image by bonsai_bhuynh     Copy2ofsmockies-09_038.jpg smocky mountain & Blue ridge parkway image by bonsai_bhuynh     smockies-09_035.jpg smocky mountain & Blue ridge parkway image by bonsai_bhuynh     smockies-09_059.jpg blue ridge parkway image by bonsai_bhuynh

 

smockies-09_071.jpg smocky mountain & Blue ridge parkway image by bonsai_bhuynh     smockies-09_044.jpg smocky mountain & Blue ridge parkway image by bonsai_bhuynh     smockies-09_072.jpg smocky mountain & Blue ridge parkway image by bonsai_bhuynh     smockies-09_047.jpg near Mt. Mitchell image by bonsai_bhuynh     smockies-09_072-1.jpg smocky mountains. image by bonsai_bhuynh

 

smockies-09_058.jpg smocky mountains image by bonsai_bhuynh     smockies-09_077.jpg smocky mountains image by bonsai_bhuynh     Copyofsmockies-09_049.jpg Blue ridge parkway near Grandfather mt. image by bonsai_bhuynh     smockies-09_050.jpg Blue ridge parkway near Grandfather mt. image by bonsai_bhuynh     smockies-09_063.jpg smocky mountains image by bonsai_bhuynh

 

smockies-09_052.jpg Blue ridge parkway near Grandfather mt. image by bonsai_bhuynh     smockies-09_066.jpg near grandfather mt. image by bonsai_bhuynh     smockies-09_053.jpg Blue ridge parkway near Grandfather mt. image by bonsai_bhuynh     smockies-09_067.jpg near grandfather mt. image by bonsai_bhuynh     smockies-09_068.jpg near grandfather mt. image by bonsai_bhuynh

 

smockies-09_069.jpg near grandfather mt. image by bonsai_bhuynh     smockies-09_070.jpg near grandfather mt. image by bonsai_bhuynh     smockies-09_074.jpg image by bonsai_bhuynh     smockies-09_075.jpg near grandfather mt. image by bonsai_bhuynh     smockies-09_046.jpg near grandfather mt. image by bonsai_bhuynh

 

smockies-09_055.jpg near grandfather mt. image by bonsai_bhuynh     smockies-09_056.jpg image by bonsai_bhuynh     smockies-09_054.jpg Blue ridge parkway near Grandfather mt. image by bonsai_bhuynh     smockies-09_079.jpg near grandfather mt. image by bonsai_bhuynh

 

* Anh Huỳnh Văn Ba (67, Meisei - Tokyokyouikudai - Todai) không những là một nhiếp ảnh gia trong gia đ́nh Exryu, anh Ba c̣n là vận động viên về leo núi, xe đạp và nuôi bonsai. Anh Ba và anh Vơ Văn Thành (68, Nodai) đă từng dùng xem đạp đi khắp nước Nhật và xuyên lục địa Hoa Kỳ. Qua những lần đi này anh Ba đă có nhiều tác phẩm h́nh ảnh khắp nơi. Anh H.V. Ba hiện đang làm việc và sinh sống tại Ohio.

Cảm tưởng xin gởi về HVBa@erct.com