Trang D Lang

D Lang l bt hiệu của anh Trần Nhất Khun (71, Tsukuba-dai)
Anh Khun  hiện đang sinh sống v lm việc tại Toronto, Canada. 

  Mnh Vườn

 

Ty bt

Tm Sự Ma Xun 

Vi ấn tượng khi về Việt Nam


Thơ

  Thn gi dặm trường  

  Ngy Victoria  

  Ma Xun đu ?  

  Ngy Valentine  

  Thng hai  

  c Mộng 

  Người trong cuộc 

  m đen - Toronto blackout  

Hoa cc bướm  

Father's Day  

Tnh nghĩa inh v Ba ( 27/5/2003) 

Yu ai (15/5/2003)

Ngy Mẹ,  Ba lm g ?  

Hội ngộ Ph Tang  

Lo ph thủy v những thằng hề 

  Vườn xun.  

Ma đng chưa đi  

Biết trả lời sao với con  

Ngy Xun phn   

Mất bạn

Khng c Nẻo no l Nẻo cng !  

Những đốm lửa trong ma đng

Tiếng Mẹ  

Trở về Nhật năm 2000

ường qu vo ma la chn.

Ma xun

Ma h trn bờ ngũ đại hồ

Ma thu

Cnh hồng ma đng

Ngy Victoria

Ma thu v Con chim nhỏ