Trang LH

(Exryu SCA)

 

Thơ :

Tháng Tư

Thu Julian

Bài thơ cho San Diego

Xuân xưa  

C̣n rất trẻ  

Một thoáng mây về   

Văn :

Một Cành Mai   

Ṿng Tay Thân Ái

Có bao giờ em hỏi    

Nắng Ấm San Thành  

Cùng trông lại  

Ngày của Cha