CHƯƠNG 1

VĂN HÓA CỦA XĂ HỘI NGUYÊN THỦY.

 

KHỞI ĐIỂM CỦA LỊCH SỬ

  Trước đây người ta thường coi lịch sử bắt đầu từ khi quốc gia được thành h́nh. Ở thời đại mà dân chúng phải qú phục trước quyền lực của quốc gia th́ thời đại chưa có quốc gia bị coi là thời đại của những con vật chưa được gọi là con người. Nếu dạy cho người ta biết rằng, trong thực tế, đă có thời đại không có quốc gia, th́ chẳng khác nào như dạy rằng quốc gia không nhất thiết cần cho đời sống của nhân loại, và từ đó có thể đưa đến một tư tưởng nguy hiểm, hy vọng trong tương lai thời đại không có quốc gia sẽ tái sinh.Thời tiền chiến ở Nhật, lịch sử của xă hội nguyên thủy hoàn toàn không được đề cập đến trong các sách giáo khoa ở cấp tiểu học hoặc cấp trung học, một cớ trực tiếp v́ lịch sử Nhật được viết từ những huyền thoại thần thánh, cho nên xă hội nguyên thủy đă không có chỗ đứng trong lịch sử. Nhưng trong thực tế, căn bản là do ở những ư đồ sâu sắc như đă nói ở trên.

  Song song với việc đó c̣n có thói quen coi lịch sử bắt đầu từ lúc có văn hiến, gọi thời đại chưa có văn hiến là thời tiền sử. Nói một cách cụ thể, trong nhiều trường hợp, thời đại không có quốc gia bị xem là thời đại tiền sử như đă nói ở trên, và xă hội nguyên thủy được xếp vào thời tiền sử.

  Ngày nay, cách nghĩ không phải chỉ có văn kiện mới là sử liệu, đă trở thành thường thức. Quốc gia cũng vậy, đó chỉ là một trạng thái xă hội được sinh ra ở một giai đoạn trong lịch sử loài người. V́ vậy trong tương lai ở một ngày nào đó, quốc gia, một sản phẩm của lịch sử, có thể biến mất đi. Và lịch sử dài dặc về đời sống của con người trước khi có quốc gia, được coi trọng ra.

  Ngày nay, thông lệ của học giới là coi lịch sử nhân loại bắt đầu từ lúc loài người biết chế biến những dụng cụ sản xuất để làm lao động xă hội. Thông thường ngày nay, lịch sử được viết từ việc xuất hiện của đồ đá, một dụng cụ sản xuất, một văn hóa xưa nhất của con người. Sau chiến tranh những sách giáo khoa ở Nhật đă bỏ việc viết sử từ những truyền thuyết thần thánh, và từ đó tập quán viết sử từ thời đại đồ đá đă được xác lập. Trong cấu tạo xă hội, thời đại đồ đá là giai đoạn được gọi là xă hội nguyên thủy.

THỜI ĐẠI XĂ HỘI NGUYÊN THỦY LÀ MỘT THỜI ĐẠI NHƯ THẾ NÀO

  Măi đến tận những năm sau thế chiến 2, người ta vẫn c̣n nghĩ rằng thời đại dùng đồ gốm Joumon (縄文)1 là thời đại đồ đá duy nhất ở Nhật. Nhưng vào năm 1949 người ta đă t́m ra được những đồ đá không có đồ gốm đính kèm, ở Iwajuku (宿), tỉnh Gunma (群馬). Điều đó cho ta thấy rơ đă có một văn hóa đi trước văn hóa đồ gốm Joumon, và những đồ đá của thời đại trước thời văn hóa đồ gốm Joumon lần lượt được đào ra ở khắp nơi trong nước Nhật. Một phần xương người trong thời đại nầy cũng đă được đào ra. Nhưng thời đại trước thời đại đồ gốm Joumon nầy, đến nay cũng chưa được biết rơ lắm.

  Dẫu sao đi nữa, trong thời đại đồ đá, chưa có canh tác nông nghiệp, mọi người đă đi săn nai, heo ở rừng núi, đi bắt cá, ṣ ở biển, đi nhặt trái cây để sinh sống. V́ vậy không có những tập thể sinh hoạt lớn đáng kể được lập ra, do đó tài sản do sự tích lũy vật chất thặng thừa, không thành h́nh. Quyền lực chính trị đặt cơ sở trên sức mạnh của giàu có, không sinh ra được. Xă hội nguyên thủy là một xă hội không có quyền lực quốc gia, cũng không có đối lập giai cấp, một đặc chất căn bản khác biệt với những giai đoạn khác của xă hội.

ĐỒ GỐM JOUMON

  Không biết rơ xă hội nguyên thủy của Nhật đă kéo dài bao lâu. Với khả năng của khoa học hiện nay, không có phương pháp nào có thể tính toán chính xác tuyệt đối được năm tháng của thời đại không có văn kiện nầy. Nhưng có điều không thể nghi ngờ được là ít nhất thời đại đồ gốm nầy đă kéo dài trên dưới 10 ngàn năm, một thời gian hết sức là dài.  

Đ gốm Joumon

Tổ tiên người Nhật khi di chuyển đến vùng đất nầy, có lẽ đất Nhật c̣n dính liền với đại lục châu Á. Những người trong thời đại đồ đá, những người ở quần đảo nầy tuy không tiếp nhận được ảnh hưởng của đại lục, đă tự ḿnh từ từ nâng cao tŕnh độ văn hóa đồ đá của ḿnh lên. Với sức sản xuất thấp kém, mọi sinh hoạt tùy thuộc vào việc lượm lặt tài nguyên thiên nhiên, người Nhật thời đồ đá đă không thể nhảy vọt giai đoạn được. Nhưng trong giai đoạn nầy họ đă thành công trong việc nâng cao tới mức tối đa kỹ thuật chế biến đồ đá và đồ gốm.

  Đồ gốm Joumon với nhiều h́nh dạng và kiểu cách đă chứng minh điều đó (h́nh 1).

  Tỉ dụ, tùy theo dạng thức khác nhau của từng giai đoạn, đại khái ta có thể chia đồ gốm Joumon ra thành 6 thời kỳ là thảo sáng kỳ, tảo kỳ, tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, và văn kỳ, hoặc tỉ mỉ hơn th́ có thể chia ra thành hàng chục kỳ. Trong suốt một thời kỳ dài, đồ gốm Joumon đă biến đổi đạng thức theo thời gian. Thời tảo kỳ, h́nh dạng của những lằn chỉ quấn, lăn trên mặt đồ gốm hết sức đơn thuần, rồi những dạng dây thừng (joumon) hiện rơ ra, lần lần đến thời tiền kỳ th́ h́nh dạng bên ngoài trở thành phức tạp hơn. Thời trung kỳ, có nhiều trang sức lập thể với những chạm trổ hoặc những điêu khắc vách mỏng để thông ánh sáng. Thời hậu kỳ và văn kỳ có những chậu sâu, chậu cạn, chậu có đài, đĩa, b́nh, ḷ hương v.v…từ h́nh dạng tới trang sức, thiên biến vạn hóa, hết sức hoa lệ, sự đa dạng đa thái đó thật đáng kinh ngạc. Đồ gốm Joumon đă bành trướng phong phú về kiểu cách. Sự phát đạt kỹ thuật xoay lỗ trong đá cứng cộng với sự thành thục trong kỹ năng công nghệ, một đặc sắc của lịch sử văn hóa Nhật ,đă bắt đầu hiện ra từ lúc đó.

SỨC SẢN XUẤT BỊ Đ̀NH TRỆ.

  Nhưng sự phát triển của kỹ thuật gia công về đồ đá và đồ gốm không có nghĩa là kỹ thuật sản xuất của người đồ đá có tiến bộ. Ở Âu châu trong thời đồ đá cũ, người ta đập vỡ đá núi để lấy đồ đá ra dùng, thời nầy không có chế biến đồ gốm, cũng không có canh nông. Nhưng đến thời đại đồ đá mới, đồ đá được mài để sử dụng, đồ gốm được chế biến ra, có canh nông và mục súc. Đối lại, ở Nhật trong thời đại đồ gốm Joumon, có đồ đá được mài, có đồ gốm, những đặc trưng của thời đồ đá mới có đầy đủ, nhưng về mặt sinh sản, canh nông và mục súc chưa được biết, đó là điểm khác biệt lớn.

  Ở Mesopotamia (một vùng của I-rắc ngày nay) văn hóa kim loại đă bắt đầu từ 4 ngàn năm trước CN. Ở Trung Quốc, lân bang của Nhật, đồng xanh đă được chế ra vào 1600 năm trước CN và đồ sắt đă được dùng vào khoảng 400 năm trước CN. So sánh với việc nầy, ta thấy rơ có sự đ́nh trệ trong việc phát triển năng lực sản xuất ở Nhật, một trễ nải trong niên đại tuyệt đối. Tuy đă vào được thời đại đồ đá mới, Nhật vẫn chưa ra khỏi nền kinh tế dựa vào săn bắn và lượm lặt. Điều nầy xảy ra v́ Nhật là quần đảo ở lệch trên biển đông của đại lục Á châu, đây cũng là đặc chất của văn hóa Nhật trong suốt lịch sử. Sự đ́nh trệ trong năng lực sản xuất như thế nầy nói lên rằng mặc dù người Nhật ở thời đồ đá mới có tài năng về công nghệ, phát huy trong cách gia công đồ đá và đồ gốm, nhưng nội dung tinh thần vẫn bị đóng đinh ở giai đoạn thấp kém. Về cách dùng nguyên liệu vật chất để chế biến, người Nhật có một năng lực cao, nhưng là người cấu thành xă hội, họ có một tự giác thấp, điều nầy đă tạo ra sự bất quân b́nh kỳ diệu trong văn hóa xă hội nguyên thủy ở Nhật.

SỰ CHI PHỐI CỦA BÙA PHÉP (CHÚ THUẬT)  

Tượng phụ nữ Nhật

Cho đến ngày nay, nội dung đời sống tinh thần của những người thời đồ đá cũng chưa được biết rơ. Từ những di vật như những gậy đá to lớn không thực dụng giống h́nh dương vật, đến những tượng đồ gốm của đàn bà có vú rơ rệt, đó là những vật dùng trong bùa phép, khiến ta có thể tưởng tượng rằng ở thời đó, bùa phép đă chi phối mọi sinh hoạt của con người. Trong bối cảnh bùa phép, thật sự đă có những gia công trên thân thể con người qua những bằng chứng là ở hàm răng trong đầu lâu của người đồ đá có dấu mài hoặc nhổ răng theo h́nh răng cưa. Tín ngưỡng bùa phép bất hợp lư có một sức mạnh rất lớn trong đời sống con người thời nầy. “Khuất táng”, một cách táng bằng cách bẻ bốn chân tay của người chết, hoặc một cách táng khác để thi hài ôm đá trong khi chôn, cho ta thấy cách suy nghĩ thời nguyên thủy là sợ người chết sẽ sống về. Gần đây, ngày nay thậm chí có học thuyết cho rằng những ổ ṣ, nơi bỏ vỏ ṣ, hoặc xương động vật mà họ lấy làm thực phẩm, không phải chỉ là nơi bỏ rác, mà là nơi cúng tế để đưa linh hồn của những thực phẩm nầy lên thiên đàng, và cầu mong những thực phẩm đó trở lại trần thế, làm cho đời sống ăn uống của họ được phong phú hơn.

  Những quan hệ liên tục giữa văn hóa Joumon với văn hóa Yayoi (弥生)2 sau đó trở về sau, c̣n rất nhiều điều chưa biết được. Sự quan hệ giữa tín ngưỡng bùa phép và tín ngưỡng dân tộc đời sau cũng chưa biết được. Trước khi xây cất một viện nghiên cứu nguyên tử lực, người Nhật hiện đại vẫn c̣n làm lễ trấn thổ địa. Điều nầy cho ta thấy ngay ở những kiến thiết văn hóa khoa học cận đại nầy những nghi thức bùa phép vẫn c̣n quấn quít. Chúng ta không thể không kinh ngạc trước sức sống mạnh mẽ của những tư tưởng nguyên thủy trong suốt lịch sử Nhật.

  Thêm nữa, những chi tiết về tổ chức xă hội đời nầy cũng chưa biết được. Nhưng trong xă hội nguyên thủy nơi mà bùa phép chi phối rộng răi đời sống của mọi người, điều chắc chắn là những trưởng lăo biết nhiều về bùa phép đă giữ vai tṛ thống chế tập đoàn. C̣n một điều nữa là những tượng người đồ gốm đời nầy đều là tượng của phụ nữ, điều nầy cho ta nghĩ được rằng phụ nữ đă có địa vị cao trong xă hội (h́nh 2). Những năm sau đó cho đến lúc cuối thời thượng cổ, phụ nữ Nhật đă không bị rớt xuống địa vị lệ thuộc hoàn toàn vào nam giới, là nhờ một số phong tục, chế độ của xă hội nguyên thủy c̣n được duy tŕ, cho nên ta phải nghĩ rằng ở xă hội nguyên thủy địa vị của phụ nữ cao. Suy luận rằng cấu tạo gia đ́nh thời nầy đặt trên chế độ mẫu hệ, lấy liên hệ mẹ con, một liên hệ trực tiếp về máu mủ làm căn bản cho gia đ́nh, không phải là một suy luận vô lư v́ ở thời nguyên thủy nầy, giàu nghèo không cách xa lớn lao, nên không thể trở thành cơ sở vật chất để phân biệt nam nữ. Đó cũng là lư do sinh ra học thuyết xem chế độ “hôn nhân thăm vợ” lan hành rộng răi trong thời thượng cổ, ở đó vợ chồng sống riêng với nhau, là những tàn tích phong tục của chế độ mẫu hệ.

  Những di tích cư trú thời Joumon, cho thấy thời đó người ta sống trong những căn nhà được gọi là tateana juukyo (竪穴住居) (nhà lỗ thẳng), đó là những gian nhà đất h́nh vuông hoặc bầu dục gần như vuông, được đào hơi thấp xuống đất, rồi cắm trụ cây lên, lợp mái nhà. Đôi khi có trấn đá ở gian nhà đất, nhưng hiếm. Những nhà lỗ thẳng không sàn nầy, đến mấy trăm năm sau thời thượng cổ vẫn c̣n là nhà cửa của thường dân thời đó, điều đó cho ta thấy văn hóa của xă hội nguyên thủy ở Nhật tồn tại rất lâu dài.

  Với cảm giác hiện đại, đặc chất vô chánh phủ, vô giai cấp trong văn hóa của xă hội nguyên thủy được ca tụng, nhưng ta cần phải nhớ rằng thời đại nầy có văn hóa với nội dung thấp kém, mọi rợ, đặc trên sức sinh sản thấp. Nhưng trong một thời gian dài sau đó, nền văn hóa nầy vẫn c̣n tồn tại trong hậu thế, nên ư nghĩa lịch sử của nó cần được tôn trọng.

  Xă hội nguyên thủy của Nhật, phát triển một cách khác biệt qua mấy ngàn năm, đă bắt đầu biến đổi một cách căn bản do việc du nhập kỹ thuật sản xuất mới từ đại lục vào, khoảng 200 năm trước CN. Văn hóa Joumon chấm dứt và một nền văn hóa mới ra đời, được đặc sắc hóa bằng đồ gốm Yayoi trong đó người ta bắt đầu dùng đồ kim loại và canh tác ruộng nương. Một xă hội vô giai cấp, vô chánh phủ kéo dài mấy ngàn năm biến mất, thay vào đó một xă hội chính trị đặt trên sự chi phối giai cấp kéo dài đến ngày nay, thành h́nh.1 Thời đại đồ gốm Joumon: thời đại đồ đá từ 10 ngàn năm đến 4-5 trăm năm trước CN. Đồ gốm thời nầy trên mặt dấu dây xiết hoặc dây lăn.

2 (Thời đại Yayoi) , đồ gốm Yayoi: Đồ gốm được t́m thấy ở phố Hongo Yayoi, Toukyou vào năm 1884 (Minh Trị năm thứ 17). Đồ gốm được nung ở thời đại Yayoi có màu đỏ nâu, được dùng để nấu nướng, tích trữ vật liệu, hoặc dùng làm chén bát.


[ Trở về ]          -         [ Xem tiếp chương 2  ]