CHƯƠNG 3

VĂN HÓA THỜI XĂ HỘI LUẬT LỆNH

 

 CƠ CẤU LUẬT LỆNH ĐƯỢC THÀNH LẬP

  Chế độ quân chủ thời cổ, lấy hành vi quân sự xâm chiếm bán đảo Triều Tiên làm đ̣n bẩy, tuy lỏng lẻo nhưng hoàn thành được công việc thống nhất quốc gia, với h́nh thức bắt các nước nhỏ đang phân ly, quy thuộc triều đ́nh Yamato (大和). Sau đó với sự tiến triển của thời đại, quyền lực của đại vương lần lần lớn mạnh, lănh thổ của đại vương, những Miyake (屯倉)[1], do đại vương trực tiếp cai trị, tăng lên. Hào mục chung quanh đại vương vừa là hào mục, lại vừa là quan lại của chính phủ. Vào thế kỷ thứ 6, đă có những thí nghiệm cho dân vô “Tabe“ (田部) (điền bộ) để canh tác và lập hộ tịch cho dân trong một số lănh thổ do đại vương trực tiếp cai trị. Tiền đề lịch sử cho việc áp dụng chế độ phạn điền đă lần lần trở nên chín muồi.

  Mặt khác, trên quốc tế, Nhật Bản đă trở nên yếu thế trước thế lực của nước Shiragi (新羅) (Tân La), một nước Hàn (Triều Tiên) có tự giác mạnh mẽ về dân tộc và vào năm 562, gịng vua ở Mimana (任那) (Nhiệm Na, vùng ở Nam Triều Tiên bị Nhật cai trị từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 6) diệt vong. Cuối thế kỷ thứ 6, ở Trung Quốc nhà Tùy thống nhất Nam Bắc, mở ra một vương triều hùng mạnh, và đầu thế kỷ thứ 7, nhà Đường thế Tùy, mở mang bờ cơi, xây dựng một đế quốc to lớn thế giới. Từ thất bại ở bán đảo Triều Tiên và từ việc Trung Quốc hoàn thành thống nhất, chính quyền Yamato (大和) cảm thấy một cách sâu đậm việc cần phải chỉnh bị thể chế quốc nội, mượn dư thế mạnh mẽ của quyền lực trung ương, hướng đến việc thực hiện chế độ trung ương tập quyền.

 Vào đầu thế kỷ thứ 7, Shoutoku Taishi (聖徳太子)[2] (Thánh Đức Thái tử) cùng với Soga no Umako (蘇我馬子)[3] coi việc quốc chính. Truyền thuyết về Shoutoku Taishi đă được tô điểm một cách thần thoại, nên đâu là sử thật, đâu là sự nghiệp do sáng ư của Thái tử, đâu là sự nghiệp của Umako rất khó phân biệt được. Thái tử đă cho lập ra 12 bậc quan, ban cho cá nhân tùy theo huân công, coi việc được lên chức là vinh dự, nhằm lập ra một chế độ quan lại, đi đến việc thực hiện một phần cơ cấu của chế độ luật lệnh sau nầy.

  Bản hiến pháp do Thái tử làm ra, có thuyết cho là giả, nhưng chắc chắn điều thứ 17 của bản hiến pháp nầy là do Thái tử làm ra, đă nhấn mạnh nhiệm vụ của chư hào là phục tùng một cách trung thực mệnh lệnh của quân chủ, coi quân chủ là một quyền uy tối cao duy nhất trong nước. Vào lúc nầy, hoặc ở một thời gian ngắn sau đó, đại vương xướng hiệu là Thiên Hoàng, danh từ lấy từ kinh điển của đạo giáo Trung Quốc, và cũng vào lúc nầy, Nhật Bản đă được dùng cho tên của quốc gia.

  Triều đ́nh Yamato vững mạnh được nhờ hấp thụ văn hóa đại lục. Việc chuyển biến đến trung ương tập quyền cũng có cùng t́nh cảnh như vậy. Nhất là ở thời kỳ nầy, một vương triều thống nhất xuất hiện ở Trung Quốc đă trực tiếp kích thích ư muốn học hỏi văn hóa Trung Quốc một cách tích cực và rộng răi. Năm 607 Ono no Imoko (小野妹子) được phái làm sứ sang Tùy, năm sau có thêm du học sinh, tăng lữ được gởi đi, với mục đích t́m cách hấp thụ văn hóa Trung Quốc một cách có kế hoạch. Từ trước đến nay, Nhật đă triều cống Trung Quốc với h́nh thức là cống hiến kỹ thuật gia hoặc những vật lấy từ các nước ở Triều Tiên và nhận lại những tặng phẩm từ Trung Quốc. Điều nầy có tính tiêu cực v́ chỉ có thái độ thừa nhận văn hóa mang từ đại lục đến. Nhưng bây giờ từ phía Nhật, Nhật đă tích cực trong việc hấp thụ văn hóa đại lục.

  Sau đó, mặc dầu Kudara, cứ điểm duy nhất của Nhật ở bán đảo Triều Tiên, đă bị nhà Đường và Shiragi tiêu diệt vào năm 660, những đ̣i hỏi hấp thụ văn hóa Trung Quốc ở Nhật đă khiến giao thông giữa Nhật với Shiragi và với nhà Đường không đoạn tuyệt được. Việc phái sứ sang Đường vẫn được tiếp tục cho đến cuối thế kỷ thứ 9 lúc nhà Đường sắp bị diệt vong. Song song với điều đó giao thông với Shiragi không dứt. Từ năm 727 đến đầu thế kỷ thứ 10, Nhật mở bang giao với Bột Hải (渤海), một nước mới được thành lập ở Măn Châu. Giao lưu văn hóa với đại lục trở nên thường xuyên hơn.

  Trong t́nh thế quốc tế đó, năm 645 (Đại Hóa nguyên niên) Naka no Ooenomiko (中大兄皇子) (lúc bấy giờ là hoàng tử và sau đó đă trở thành thiên hoàng Thiên Trí) đă cùng với Nakatomi no Kamatari (中臣鎌足)[4] và một số người khác đă ban hành chính sách “đổi mới” gọi là Taika no kaishin (大化の改新) (Đại Hóa cải tân), bắt đầu tổ chức cơ cấu luật lệnh, theo kiểu cơ cấu luật lệnh của Trung Quốc. Qua loạn Nhâm Th́n (672) (壬申の乱)[5] (Jinshin no ran), thiên hoàng Tenmu (Thiên Vũ) tức vị, quyền lực của chính phủ mạnh ra. Chính phủ đă lần lược biên tập và ban hành các luật Kiyomihara (浄御原), Taihou (大宝), Yourou (養老). Tổ chức luật lệnh của quốc gia được chỉnh bị trên cả danh và thật.

  Ở xă hội thị tính, quyền uy quốc gia được chia ra cho các hào mục để cai trị nhân dân. Đặc quyền nầy cha truyền con nối. Cơ cấu luật lệnh, nói ngắn lại là nhằm tập trung quyền lực được thi hành một cách phân tán nầy đến trung ương chính phủ để cai trị thống nhất nhân dân. Mặc dầu địa vị của quan lại trong quốc gia luật lệnh đă được sắp đặt lại, nhưng cơ cấu đặc quyền cha truyền con nối vẫn được duy tŕ trong khuôn khổ của chế độ luật lệnh, không nhất thiết là chế độ luật lệnh đă thay đổi một cách căn bản cấu tạo giai cấp của chế độ thị tính. Ngược lại có thể nói rằng việc tập trung quyền lực ở trung ương đă làm cho việc cai trị nhân dân tăng lên mạnh mẽ.

 Luật cấp, thu phạn điền được ban ra, nhân dân được cấp một số ruộng nhất định, ngược lại phải chịu những thuế như tô (đóng bằng lúa), dung (làm công), điều (thuế đóng bằng tơ,vải), tạp dao (làm đường xá,cầu cống), quân dịch, xuất cường (chính phủ cho dân chúng vay tiền để làm mùa, sau mùa trả lại bằng lúa gạo). Có thuế trưng thu từ những thu hoạch nông nghiệp như tô hoặc xuất cường, có thuế bắt lao động như tạp dao, trực tiếp sử dụng thân thể, nặng nề hơn. Thường dân, dẩu có thân phận là công dân (một cách gọi khác là lương dân (ryoumin)[6] )đi nữa, vẫn có tính chất là nô lệ.

  Dưới lương dân có tiện dân. Trong tiện dân, có nô t́, của riêng của hào tộc, bị coi như tài sản, bị mua bán như gia súc. Nhưng kể cả từ thời đại xă hội thị tính, ở Nhật tỉ số những người nầy rất thấp đối với toàn dân số. V́ vậy, chỉ v́ lư do có nô t́, xem xă hội luật lệnh là xă hội nô lệ, là điều không thích đáng.

  Ngược lại, cùng với sự tồn tại của nô t́, sức sản xuất chủ yếu trong xă hội luật lệnh là những công dân bị sai khiến bằng quyền lực quốc gia. Từ điểm đó ta có thể coi xă hội nầy là một loại xă hội nô lệ, nhưng chế độ nô lệ nầy khác với chế độ nô lệ cổ điển ở La mă hay Hy lạp. Như sẽ nói ở phần sau, văn hóa sinh nở bằng sức mạnh của quốc gia luật lệnh đă đạt được một tiêu chuẩn rất cao. Những tài sản văn hóa rực rỡ ở thời nầy có được nhờ ở sức mạnh của đồng tiền và quyền lực to lớn của chế độ luật lệnh, chế độ nầy đă đặt quần chúng trong cảnh ngộ gần như nô lệ, trong khi tập trung một số lượng vật chất lớn lao cùng sức lao động vào tay chính phủ trung ương. Quên tiền đề nầy ta không thể hiểu được ư nghĩa lịch sử của văn hóa thời nầy.

  Độ cao của nền văn hóa nầy có được nhờ ở sử dụng một cách tập trung quyền lực và đồng tiền. Đương nhiên độ cao đó không thể duy tŕ được khi sức tập trung bị suy nhược. Do đó nền văn hóa của xă hội luật lệnh không thể đi trên hướng phát triển vững chắc được, và ở thời kỳ sau đó đă phải đổi sang hướng có tính chất hoàn toàn khác biệt. Không phải chỉ văn hóa của xă hội luật lệnh, mà tất cả văn hóa thời xưa, những văn hóa không được đại chúng ủng hộ một cách rộng răi, đều có vận mệnh đó.

  Thời thiên hoàng Tenmu (天武) và Jitou (持統), uy thế của chính phủ luật lệnh cao hơn cả. Nhưng đến thế kỷ thứ 8, phản kháng của nhân dân lên cao v́ không chịu đựng nỗi những khổ nhọc nặng nề, đă làm cho giai cấp cai trị phải đương đầu với những lo lắng bất an sâu xa. Nhưng v́ không có một thế lực mới nào được h́nh thành để có thể đe dọa giai cấp cai trị, nên cơ cấu của chế độ luật lệnh không có lư do gặp nguy cơ. Đế đô được kiến thiết bắt chước theo kiểu đô thành của nhà Đường. Thiên hoàng Jitou cho xây kinh đô Fujiwarakyou[7] (藤原京), sau đó đến năm 710 (Ḥa đồng năm thứ 3) thiên hoàng Genmei (元明) (Nguyên Minh) chuyển đô sang Heijoukyou (平城京)[8]. Sự xây cất những cung điện lớn lao nầy, cùng với những sự nghiệp công chánh to lớn như xây Kokubunji (国分寺)[9] , Touđaiji (東大寺)[10] đời thiên hoàng Shoumu (聖武) (Thánh Vũ), đều là những sự nghiệp hết sức khó khăn, nhưng làm được là nhờ ở chỗ quốc gia luật lệnh có đầy đủ sức lực.

  Để hiểu tính cách văn hóa của thời đại nầy, phần sau sẽ kiểm thảo văn hóa Phật giáo ở bán tiền kỳ của thời đại luật lệnh từ lúc Shoutoku Taishi bắt đầu kế hoạch lập quốc gia luật lệnh, đến giửa thế kỷ thứ 8 đời thiên hoàng Shoumu.

 

DU NHẬP VĂN HÓA TINH THẦN CỦA ĐẠI LỤC

  Từ khi văn hóa Yayoi sang Nhật cho đến thời thị tính, văn hóa đại lục đă không ngừng đổ vào Nhật Bản, nhưng sự du nhập văn hóa nầy chỉ xảy ra ở những lănh vực văn hóa vật chất như dụng cụ sản xuất, vũ khí, hoặc những thủ công nghệ xa xỉ. Thời nầy Nhật chưa có văn tự, nhưng nhờ con cháu của những người đến từ bán đảo Triều Tiên, Hán tự đă bắt đầu được dùng ở Nhật. Ở Nhật Bản, di tích văn tự được viết xưa nhất c̣n lại ngày nay có lẽ là những chữ khắc (minh văn) thời kofun, tỉ dụ như gương đời đời truyền lại ở đ́nh Suda Hachiman (隅田八幡) (đ́nh ở xă Suda, thị trấn Hashimoto, tỉnh Wakayama) ở bán đảo Kii (紀伊) vào những năm 443 và 503, hoặc những chử khắc trên thái đao được đào ra từ cổ mộ Eda Funayama (江田船山) vùng Higo (肥後) (nay thuộc tỉnh Kumamoto, vùng Kyuushuu), hoặc những minh văn (chữ khắc) trên kiếm sắt được đào ra từ cổ mộ Inari Yama (稲荷山) (xem chú thích) vùng Musashi (武蔵) (vùng phía đông Nhật Bản, bao gồm Toukyou và Saitama ngày nay), có viết tên Waka Takeru và niên kỷ tương đương với năm 471(h́nh 8). Việc viết văn chương, hoặc lập niên kỷ theo “thập can nhị thập chỉ” du nhập từ Trung Quốc, đă là một cách mạng trong văn hóa sử Nhật Bản. Nhưng chỉ những người từ hải ngoại đến, những người thuộc “Fuhitobe” (史部) (Sử bộ), giữ vai tṛ kư lục trong chính phủ trung ương, mới dùng văn tự. Ở giai đoạn nầy, thường dân và cả đến những người trong giai cấp cai trị vẫn chưa biết đến tôn giáo và học vấn của đại lục.

Chữ khắc
trên kiếm

  Vào thế kỷ thứ 6, cuối thời xă hội thị tính, một số học giả, gọi là Gokyou hakase (五経博士) (Ngũ kinh bác sĩ), những người có thể đọc và hiểu được sách cổ điển của Trung Quốc, đă được đưa từ Kudara (Nam Triều Tiên) sang Nhật. Đồng thời tượng Phật cũng đă được cống nạp. Lănh vực tinh thần cao độ nhất trong văn hóa đại lục đă có điều kiện truyền bá sang Nhật Bản. Cho đến thế kỷ thứ 6, việc truyền bá văn hóa nầy vẫn chưa có được những thành quả cụ thể, nhưng vào thế kỷ thứ 7, thành quả của những hiểu biết có tính cách tổ chức về tư tưởng của đại lục, bắt đầu hiện ra.

  Như đă nói ở phần trước, 12 cấp quan (đại đức, tiểu đức, đại nhân, tiểu nhân,  đại lể, tiểu lể, đại tín, tiểu tín, đại nghĩa, tiểu nghĩa, đại trí, tiểu trí), được ban hành. Mũ của mỗi cấp quan được thêu màu khác nhau. Tên quan lấy từ những đức mục trong Nho giáo, mũ quan thêu màu theo tư tưởng ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ). Những ư tưởng nầy không thể có được nếu không hiểu được tư tưởng triết học của Trung Quốc. Giống như vậy, thành ngữ cổ điển của Nho gia, Pháp gia hoặc Đạo gia của Trung Quốc đă được trích dụng rất nhiều trong 17 điều hiến pháp nói ở phần trên. Dẫu đó là trích dụng từ sách cháu chắt đi nữa, những tác giả của sách đó đă có những hiểu biết rộng răi và sâu sắc về học vấn của Trung Quốc.

  Shoutoku Taishi tín ngưỡng Phật giáo, vừa có kế hoạch cất chùa chiền, vừa tận tụy trong việc nghiên cứu giáo nghĩa Phật giáo. Phật giáo được truyền rộng ở Nhật v́ được coi như có những bùa phép tiêu trừ tai họa, đưa đến hạnh phúc, chớ không phải v́ Phật giáo đă dạy bảo về triết lư giải thoát. Trường hợp của Thái tử th́ khác, ít nhất trong thời văn niên, Thái tử đă hiểu một cách chính xác giáo nghĩa nguyên lai của Phật giáo. Trong minh văn Tenjukoku shuuchou (天寿国繍帳)[11], Thái tử đă nói với vợ ḿnh rằng ”thế gian là hư ảo,chỉ có Phật mới biết ai là ai”. Câu ”thế gian là hư ảo” có tinh thần phủ định thế giới hiện tại, một điều hoàn toàn thiếu sót trong ư thức cố hữu của Nhật Bản. Lư luận của Phật giáo, từ việc phủ định thế giới hiện tại để t́m một sinh mệnh cao cả, là điều được đề ra cho người Nhật lần đầu tiên.

  Như lời truyền, Thái tử đă chú thích tam kinh “Thắng man kinh”, ”Duy ma kinh”, và ”Pháp hoa kinh”. Hiện nay vẫn c̣n sách “Tam kinh nghĩa sơ” do chính tay Thái tử viết. Có thuyết cho đó là sách giả mới viết gần đây, nhưng dẫu đó là sách giả đi nữa, di ngôn được kư lục trên minh văn Tenjukoku shuuchou cũng đủ để chứng minh rằng Thái tử có đủ tư cách là một nhà cải cách tư tưởng trong sinh hoạt tinh thần của người Nhật. Triết học Hy Lạp bắt đầu ở Thales xứ Miletos, triết học Trung Quốc bắt đầu ở Khổng Tử, giống như vậy, có thể nói rằng những suy tư mạch lạc có tính cách triết học ở Nhật bắt đầu ở Shoutoku Taishi.

  Giống như tư tưởng gia độc sáng (có sáng tác độc đáo) Ando Shoueki (安藤昌益) (xem chương 7) thời Edo (江戸) đă cô lập trong xu thế lịch sử, Thái tử đă là một triết nhân cô lập thời nầy. Thái tử đă hiểu biết sâu đậm giáo nghĩa Phật giáo nguyên lai, giáo nghĩa nầy phải đợi măi đến nhiều đời sau mới được người Nhật hiểu biết chín chắn.

  Lúc Phật giáo được truyền qua Nhật từ xứ Kudara (nam Triều Tiên), người Nhật coi Phật là thần của nước khác. Giống như những điều mà đa số người Nhật tự xưng là tín đồ Phật giáo ngày hôm nay, người Nhật vào thế kỷ thứ 6, thứ 7 đă thâu nhận Phật giáo với tính cách bùa phép. Từ lúc được du nhập vào, không có một dấu vết cho thấy Phật giáo đă gây ra xung đột về tín ngưởng với tôn giáo dân tộc, ngược lại, những kỷ lục của thế kỷ thứ 7, thứ 8, cho thấy những cầu nguyện về tiêu trừ thiên tai địa biến, b́nh phục bịnh hoạn đă được cử hành song song ở đ́nh và chùa. Một sự thật đă được xác nhận là tín ngưỡng thần và Phật đi song song không có một trở ngại nào cả. Những mong muốn lấy sức mạnh của bùa phép để đối phó với họa phúc hiện thế, là một chủ thể chung, đi đ́nh hoặc đi chùa để cầu nguyện chỉ là một cách biểu hiện. Nói chung, Phật giáo đă được tiếp nhận với tính cách nghi lễ bùa phép, bản chất không khác ǵ với tôn giáo dân tộc.

  Lúc đầu Phật giáo chỉ là một tín ngưỡng có tính cách riêng tư của các hào tộc như ḍng Soga (蘇我) v.v…nhưng từ “Taika no kaishin” (大化の改新), Phật giáo được triều đ́nh công nhận là một tín ngưỡng công cộng, thiên hoàng Jomei (Trữ Minh) đă cùng với hoàng hậu cất chùa “Kudara no daiji” (百済大寺) (Bách tề đại tự). Thiên hoàng Tenmu dời Kudara no daiji để lập ra Taikan no daiji (大官大寺) (Đại quan đại tự), lại cất Yakushiji (薬師寺) (Dược sư tự), và truyền lệnh đến các xứ trong nước đọc kinh “Kim quang minh”, coi đó là công việc công cộng. Chính phủ đă đem toàn lực chấn hưng Phật giáo.

  Chính sách chấn hưng Phật giáo đạt đến tuyệt đỉnh ở thờI thiên hoàng Shoumu (聖武) (Thánh vũ). Vào năm 741, thiên hoàng ra lệnh bắt cất Kokubunji (国分寺) (Quốc phân tự) tức Konkoumyou Saishouou Gokoku no tera (金光明最勝王護国之寺) (Kim quang minh tối thắng vương hộ quốc chi tự) ở mỗi xứ, kế đến cho xây Đại phật Rusana (Lữ sa na) ở Heijoukyou cao 5 trượng 3 thước, lại cho xây Toudaiji (東大寺)(Đông đại tự) to lớn làm chùa cho ḿnh. Chính thiên hoàng đă quỳ trước Đại phật, xưng ḿnh là Hotoke no yakko (三宝の奴) (bộ hạ của Phật). Tín ngưỡng Phật giáo đă đến chổ cuồng nhiệt.

  Tín ngưỡng Phật giáo của triều đ́nh có tính cách tích cực như thế nầy, v́ triều đ́nh mong muốn bùa phép của đạo Phật, bảo đảm quốc gia luật lệnh được an ninh. Kinh Konkoumyou (金光明) (Kim quang minh) giảng về công đức hộ quốc được tôn trọng bật nhất cho ta thấy rơ điều trên. Nhiệt t́nh chấn hưng Phật giáo có tính cách quá độ của triều đ́nh, là kết quả từ ḷng mong muốn Phật giáo “trấn hộ quốc gia”. Những cầu nguyện cá nhân như được lành bịnh v.v…có tính cách phụ trợ trong Phật giáo, không phải không có, nhưng sứ mệnh nguyên lai của Phật giáo là chỉ cho con đường chính giác (mở đường giác ngộ chính đáng) hoàn toàn không được để ư đến. Trong một thời gian dài, những giáo đoàn thời sau đă có một thái độ hèn hạ cuối ḷn trước quyền lực quốc gia, cho rằng “trấn hộ quốc gia” là một đặc sắc đáng hănh diện của Phật giáo Nhật Bản. Nhưng cần phải biết rằng “trấn thủ quốc gia” không có ǵ khác hơn là một danh từ được dùng theo ư của quyền lực, hoàn toàn không có ǵ liên quan đến giáo nghĩa của Phật giáo, dạy cá nhân tu tỉnh chính đạo để được thành Phật. Hơn nữa, “quốc gia” cần phải trấn hộ ở đây, được bắt đọc theo vần huấn là Mikado () (ở Nhật, hán tự được đọc bằng 2 vần, vần “âm” là cách đọc nhái theo Trung quốc, vần “huấn” là cách đọc thuần túy của Nhật) (Mikado=thiên hoàng), cho ta thấy quốc gia ở đây chỉ chính phủ, hoặc quân chủ, người nắm quyền lực chính trị. Nói một cách cụ thể, trấn hộ quốc gia ở đây có nghĩa là hộ tŕ một cách bùa phép cơ cấu cai trị luật lệnh, với nội dung của chế độ nô lệ. Đây là một đáp hiệu (slogan) hoàn toàn phản bội đạo Phật, không thể bào chữa được, lập trường nguyên lai của đạo Phật, xuất phát từ ḷng tin tưởng ai cũng có thể thành Phật được, không kể thân phận, giai cấp.

  Cho nên, tăng lữ trong xă hội luật lệnh không phải là những nhà tôn giáo có sứ mệnh truyền đạo một cách tự do. Trong cơ cấu cai trị của chế độ luật lệnh, tăng lữ có chỗ đứng sau quan lại. Người thống lănh toàn thể giới Phật giáo được gọi là Sougou (僧綱) (Tăng cương) là quan sứ được chính phủ bổ nhiệm. Muốn xuất gia phải có phép của chính phủ, “tự độ” có nghĩa là tự ư ḿnh xuất gia, bị cấm chặt chẽ. Tăng lữ được miễn làm công không và những gánh vác tô thuế khác, một mặt hành động bị câu thúc bởi pháp luật một cách nghiêm trọng.

  Trong luật Taihou (大宝) (Đại bảo) và Yourou (養老) (Dưởng lảo) có một chương tên là Lệnh Tăng ni, đứng cùng với Lệnh Thần chỉ. Lệnh Thần chỉ qui định cách thức tế lễ đ́nh thần, Lệnh Tăng ni toàn chương kiềm chế hành động của tăng lữ, giữa 2 lệnh có sự trái ngược đáng để ư. Chỗ đáng để ư nhất là cấm lập đạo trường ngoài những chùa được công nhận, cấm tập trung quần chúng để thuyết giáo. Điều mà chính phủ luật lệnh hy vọng ở Phật giáo được giới hạn trong việc trấn hộ cơ cấu luật lệnh. Tuyên truyền tín ngưỡng Phật giáo trong nhân dân, ngược lại gợi lên tự giác chính trị của nhân dân có nguy hiểm đưa đến những hành động chống thể chế. Năm 717 (Dưỡng lảo nguyên niên), nhà sư Gyouki (行基) (Hành cơ) bị chính phủ đàn áp với lư do đă vô cớ đi thuyết giáo trong dân gian. (Gyouki: danh tăng thời Nara, giáo hóa dân chúng vùng Kinai (畿内) lập đê điều, cầu cống, được gọi là Hành cơ bồ tác, bị bắt với tội phạm lệnh tăng ni, sau đó được tha và được cử xây tượng Đại phật, và sau cùng được phong làm “Đại tăng chính vị”). Điều nầy cho ta thấy rơ cách thức của Phật giáo trong quốc gia luật lệnh.

  Phật giáo Nhật Bản ở thời đại luật lệnh đă được bảo hộ, nuôi dưỡng với điều kiện là phải giữ một vai tṛ trong xă hội như đă nói ở phần trên. Với Phật giáo nầy, đương nhiên không có một tư tưởng nào đáng để ư, được nẩy nở ra. Nhờ giao thông với đại lục, hầu hết toàn bộ kinh “Nhất thiết” đời Đường đă được chở bằng tàu đến Nhật. Thời đó, trong những kinh điển được chép hoặc được chở bằng tàu sang Nhật, có nhiều sách mà ngày nay không thấy được. Tăng ni thời nầy đọc đi đọc lại một số lớn về kinh, luận hoặc luật như là bùa phép và hành vi đọc hoặc sao chép những sách nầy được xem là công đức trong đạo. Những nghiên cứu về nội dung phần nhiều chỉ nhằm mục đích làm ra những tài liệu giảng thuyết về những hành vi có tính cách nghi thức (bùa phép) trong lễ cúng Phật được triều đ́nh tổ chức.

  Thời đó, có 6 học phái đến từ đại lục là “Tam Luận”, ”Pháp Tướng”, ”Câu Xá”, ”Thành Thực”, ”Luật”, ”Hoa Nghiêm”, cùng với giáo học (môn học nghiên cứu về tôn giáo) “Niết bàn tôn” và một số giáo học khác đă được nghiên cứu trong những chùa lớn, nhưng những giáo học đó chỉ là những học vấn trong pḥng sách của một số tăng lữ hiếu học, và việc học nầy chỉ tập trung vào những kiến thức trên văn tự không có liên quan ǵ đến những tín ngưỡng hiện thực. Cho đến thế kỷ thứ 8, chữ “tôn” đă được dùng như tên của pḥng học, để phân biệt nội dung nghiên cứu khác nhau trong học vấn, khác với chữ “tôn” trong “Thiên Đài tôn”, ”Chân Ngôn tôn” đời sau, đây là những tập đoàn tôn giáo khác biệt về tín ngưỡng. Tự viện đời sau là chùa của một “tôn” nào đó, là của riêng của tôn phái đó, khác lại, tự viện đời nầy không thuộc vào một tôn phái nào cả, trong một tự viện có nhiều tôn phái ở chung nhau, trong trạng thái “bát tôn kiêm học”.

 

NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO THỜI ASUKA, HAKUHOU, TENPYOU.

  Có thể nói là khó t́m ra được những tư tưởng tôn giáo có nội dung quan trọng về chất ở Phật giáo đă được bảo hộ và nuôi dưỡng một cách tích cực bởi quốc gia luật lệnh, có tính cách như đă nói ở trên. Ngược lại, chính v́ được nuôi dưỡng trong một bối cảnh quyền lực luật lệnh lớn lao, Phật giáo thời nầy đă sinh ra được những tài sản văn hóa hào hoa. Ở điểm nầy, Phật giáo trong thời kỳ luật lệnh có một ư nghĩa lớn lao nhất trong lịch sử văn hóa Nhật Bản.

  Như đă nói ở trên, Phật giáo thời nầy là một loại bùa phép, nhưng khác với bùa phép của tôn giáo dân tộc, phát nguyên từ những nghi lễ canh nông trong cộng đồng thôn xóm ở nông thôn, không cần phải có nhiều kiến trúc. Ngược lại,  từ đầu, giai cấp cai trị đă hấp thụ Phật giáo với tính cách văn hóa đại lục, cho nên họ đă đem nhiều sức lao động, nhiều tiền của ra để tạo lập những đồ dùng Phật giáo, những tượng Phật tinh xảo, những già lam (chùa phật) tráng lệ kiểu đại lục, và họ xem đây là những hành vi biểu hiện ḷng tín ngưỡng của họ. Thi hành chính sách chấn hưng Phật giáo đă đưa ra kết quả làm tiến hành sự nuôi dưỡng, di thực văn hóa Phật giáo một cách đại qui mô.

  Chùa chiền ngày nay, v́ đă mất vai tṛ phải làm trong xă hội ngoài những việc làm tang lễ tụng niệm dân gian, nên thường bị xem là nơi âm khí, nơi để làm đám táng. Khác lại, chùa chiền thời luật lệnh đă là một trung tâm văn hóa ngoại lai mới mà giai cấp cai trị đă đổ nhiều tài sản phong phú vào đó.

  Một nhà văn đă nói ”tôi đă tưởng tượng ḷng kinh hoàng sâu xa của tổ tiên ta khi đứng trước chùa Phật rộng lớn mà từ trước đến giờ chưa thấy, ngay cả trong giấc mơ, những người nầy từ xưa nay chỉ quen nh́n đồng núi với những gian nhà nhỏ lụp xụp. Chùa Phật không phải chỉ rộng lớn không thôi, mà c̣n có tháp cao chỉ trời xanh, giống như ngọn lửa vĩnh cửu”. ”Trên mái nhà, những lằn ngói chồng chất lên nhau, thoai thoải chảy giữa trời xanh và đại địa, có một sức mạnh điều ḥa vừa thanh nhă trang trọng vừa nhẹ nhàng phóng khoáng. Một đối chiếu thanh nhă giữa trắng và đỏ, quấn quít với sự điều ḥa của sức mạnh trên, dưới màu nằng nặng của mái nhà”. ”Hơn nữa, lại có bản điện giống như một bảo tàng của chân lư, áp đảo đại địa”. ”Vào trong bản điện, ta sẽ thấy những cột trụ to lớn nặng nề như để chống đỡ bầu trời”. ”Rồi đôi mắt của tổ tiên ta sẽ bị tượng Phật ngay trước mắt thâu hút”. ”Hăy nh́n đây, vẻ đẹp của đôi vai tṛn trịa, trơn tru, vẻ thần thánh của bộ ngực phúc đức thanh sơ, cánh tay tṛn và dài thanh nhă. Áo tḥng thẳng yên lặng bao lấy thân thể, gương mặt đầy tràn từ bi vô hạn”, ” ở đó trưng bày sinh mệnh vĩnh cửu, của Phật”. ”Sự tinh luyện có tính cách nghệ thuật nầy “ đă “gây ra một quyến rũ về vẻ đẹp đến tâm thần tổ tiên ta. Điều đă thúc đẩy họ chấn hưng Phật giáo chắc chắn đó là sự quyến rũ về nghệ thuật”. Đây là một ”loại suy”, ”nhưng thiếu loại suy nầy sẽ không hiểu được văn hóa và nghệ thuật thời xưa”. Đoạn văn nầy tuy chỉ là một tưởng tượng có tính cách thi nhân thiếu hiểu biết về cơ sở của xă hội sinh nở nghệ thuật, nhưng đă diễn tả chính xác ư nghĩa của chùa chiền ở thế kỷ thứ 7, thứ 8, trong văn hóa sử, đó là một danh ngôn đáng để tai nghe.

  Chùa chiền đă là nơi tập trung, tổng hợp nhiều mặt nghệ thuật, những kiến trúc nhiều tầng kiểu đại lục với những xà ngang phức tạp, cột sơn châu, mái nhà ngói, những điêu khắc tượng Phật bằng đồng mạ vàng với sơn mài tinh xảo, những bức tranh phật với màu sắc rơ rệt, đẹp đẽ, những phẩm vật thủ công mỹ lệ, trang nghiêm, cùng với những kiến trúc bày biện cố định nầy, âm nhạc Phật giáo với những kịch mặt nạ dị quốc trữ t́nh, được diễn ra ở chùa chiền trong những ngày cúng tế. Mặc dầu đây là văn hóa có tính cách độc quyền, chỉ có giai cấp cai trị mới được hưởng thụ nhưng nó là động cơ khiến người Nhật, những người chỉ có tranh họa màu sắc vụng về ấu trĩ trên tường ở cổ mộ, hoặc với những haniwa mộc mạc thời đồ gốm Yayoi, bắt đầu học cách thức căn bản của kỹ thuật về điêu khắc, hội họa phát đạt qua nhiều năm tháng ở đại lục. Nhưng khi nghĩ rằng những người Nhật nầy đều là những tín đồ Phật giáo trong giai cấp cai trị, ta sẽ thấy cần phải nh́n nhận sự cống hiến của Phật giáo đương thời đối với lịch sử nghệ thuật của Nhật Bản.

  Kể đến những chùa tập hợp tinh tuư của nghệ thuật Phật giáo, trước nhất phải nói đến Asukadera (飛鳥寺) (chùa Pháp Hưng) do ḍng Soga dựng lên. Chùa nầy có già lam do tay thợ ngói, tay thợ chùa đưa từ Kudara (Nam Triều Tiên) đến xây, an bày tượng Phật Thích ca bằng đồng mạ vàng do thợ tượng Phật gọi là “Kuratsukuri no tori” (鞍作鳥), con cháu của những người đến từ hải ngoại, làm ra, được hoàn thành vào đầu thế kỷ thứ 7. Có thể nói đây là ngôi chùa đầu tiên ở Nhật Bản. Tượng Thích ca tuy bị tổn thương nhiều nhưng hiện nay vẫn c̣n ở Asuka, và cuộc đào đất điều tra vùng lân cận thời hậu chiến, đă cho biết rơ rằng chùa nầy là một già lam có 3 bản đường cất quanh tháp Bà (tháp thờ Phật Xá lợi).

  Asukadera, được biết rơ ràng về năm tháng sáng lập, có tư cách đại biểu cho văn hóa Phật giáo thời nửa đầu thế kỷ thứ 7, và thời đại nầy được gọi là thời đại Asuka[12] trong lịch sử mỹ thuật . Nhưng bây giờ chỉ c̣n lại tượng Thích ca qua nhiều lần tu bổ những chỗ bị hỏng.

  Ngày nay, di sản đại biểu cho kiến trúc theo dạng thức thời Asuka, là Houryuuji (法隆寺) (Pháp Long tự) (ở xă Ikaruga (斑鳩) huyện Ikoma (生駒) tỉnh Nara (奈良)). Houryuuji (h́nh 9) có bản đường, tháp 5 tầng, cửa giữa, hành lang trang trí những h́nh dạng không thấy trong những kiến trúc từ thời Hakuhou (白鳳)[13] trở về sau, như xà ngang h́nh đám mây, lan can đầu cong h́nh chữ vạn, cột ph́nh ở giửa (entasis). Những kiến trúc nầy được coi là di sản của thời Asuka, nhưng được xây cất từ lúc nào, từ xưa đă có nhiều học thuyết có chủ trương khác nhau.

Già lam ở houryuuji

  Có lời truyền rằng chùa nầy do Shoutoku Taishi thành lập, nhưng theo “Nhật Bản thư kỷ” chùa đă bị cháy hoàn toàn vào năm 670, hơn nữa gần đây, điều được biết rơ là có dấu tích của một già lam cũ bị hỏa hoạn, cách hơi xa già lam hiện nay một chút. Già lam trước đó đă được cất ở trên dấu tích hỏa hoạn, và già lam hiện nay chỉ là một kiến trúc được cất lại sau hỏa hoạn là điều không thể nghi ngờ được. Có lẽ phải xem những dạng thức của chùa nầy là những dạng thức của đời sau, khá xa thời Asuka.

  Tượng “Thích ca tam tôn” (Thích ca ở giữa và 2 hậu vệ ở 2 bên) bằng đồng mạ vàng được đúc ra để truy điệu Shoutoku Taishi, đặt ở mặt tiền của chùa. Với tướng mạo nghiêm túc nhưng vụng về, với nụ cười gượng gạo cổ điển Hy Lạp (archaic smile), với những vạt áo có lằn xếp theo hóa h́nh (h́nh dạng biểu hiện dạng thức, tư tưởng). Dạng thức thiếu tính tả thực nầy là đặc sắc của những điêu khắc thời Asuka, thừa kế những dạng thức thời Bắc Ngụy, Trung Quốc (h́nh 10). Tượng đứng của quan âm trong Yumedono (夢殿) (pḥng chính của viện phía đông chùa Houryuuji, do tăng “Gyousin” (行信) (Hành Tín) cất vào năm 739, ở đây Shoutoku Taishi đă nằm mộng, thấy Phật hiện ra giáo thị. Trong Yumedono có tượng Quan âm cứu thế, đại biểu điêu khắc thời Asuka ), và Kudara Kannon (百済観音) (Bách tề Quan âm) ở kim điện, cùng có những đặc sắc nói trên.

        

Tượng Thích ca tam tôn và tượng Phật thời Bắc Ngụy

 Tướng mạo nhu ḥa trầm tư, với cà sa phủ nửa cơ thể của Phật Bồ tác di lặc chùa Chuuguuji (中宮寺) (Trung Cung tự) (chùa nữ ở phía đông của Yumedono (夢殿)) và chùa Kouryuji (広隆寺) (Quảng Long tự) (ở Kyouto (京都)) làm giảm đi phần nào độ nghiêm khắc của những cách thức có tính cách cổ điển thờI Asuka. Đây là cách thức của thời quá độ trước một thời đại khác sau Asuka.

  Tranh Phật của thời nầy ngày nay chỉ c̣n lại những tranh dùng dụng cụ giống như sơn dầu, vẽ Mitsuda sou (密陀僧) (tăng Mật đà) trên tủ đựng tượng Phật Bồ tác màu kim lục ở Houryuuji, có chủ đề về Jaakata (gồm khoảng 550 chuyện nói về những thiện đức của Phật Bồ tác, tiền thân của Phật Thích ca), cùng với những tranh lụa thêu chuyện văng sinh huyền ảo ở xứ cực lạc của vợ Shoutoku Taishi, bà Tachibana no Iratsume (橘郎女) sau khi Shoutoku Taishi mất.

  Trong lịch sử mỹ thuật, sau thời Asuka là thời Hakuhou (Bạch phượng). Thật ra không có niên hiệu Hakuhou, nhưng có một tập quán rộng răi gọi những dạng thức được hoàn thành trước sau thời thiên hoàng Tenmu (天武), thiên hoàng Jitou (持統) đến đầu thế kỷ thứ 8, là dạng thức Hakuhou.

  Đại biểu của dạng thức Hakuhou là tượng Phật và tháp 3 tầng của chùa Yakushi (Dược sư tự), bây giờ vẫn c̣n tồn tại ở vùng đất cũ của kinh đô Heijou (B́nh thành kinh). Chùa Yakushi là chùa được cất ra ở Asuka, nhưng sau đó đă được cất lại tại địa điểm hiện tại sau cuộc chuyển đô đến Heijou và c̣n lại đến ngày nay. Cũng giống như trường hợp chùa Houryuu, chùa Yakushi chính vẫn c̣n lại ở Asuka trong một thời gian dài. Có 2 học thuyết khác nhau về thời gian lập ra tháp Bà và tượng phật ở chùa Yakushi ngày nay, 1 cho là lúc sáng lập, 2 cho là lúc chuyển đô. Dẫu sao đi nữa, chùa đă mang những đặc sắc của thời kỳ quá độ giữa 2 dạng thức Asuka và Tenpyou (天平). Hakuhou đă rời khỏi dạng thức thời Nam Bắc triều của Trung Quốc, và đă đi đến chỗ học lấy dạng thức đầu thời Đường. Tháp Bà có 3 tầng, mỗi tầng có “mokoshi” (mái nhà ở dưới mái nhà chính). Hiên và Mokoshi ở mỗi tầng, dài ngắn giao hổ với nhau tạo ra một vẻ đẹp luật động (động đi động lại đúng luật) cho ta thưởng thức vẻ đẹp đúng như một lời nào đó cho rằng kiến trúc nầy là một âm nhạc đông lạnh (frozen music) (h́nh 11).

  Tượng phật Dược sư tam tôn (Dược sư, Nhật quang, Nguyệt quang) (h́nh12) to lớn ở kim đường và tượng Phật Quan âm ở tự viện phía đông, đều là những tượng đồng mạ vàng. Vạt áo của Phật phủ trên bệ, Phât ngồi theo dạng thức thời Asuka, nhưng tướng mạo mang tính tả thực, thân thể Phật tṛn trịa, nổi rơ qua y phục sát ḿnh. Đây đúng là kỹ thuật điêu khắc tượng Phật ở Ấn độ thời vua Gupta, kỹ thuật nầy đă được truyền sang Nhật qua dạng thức trung gian hiện c̣n ở chùa Bảo Khánh, Trung Quốc, một chùa được lập ra vào thời Đường.

      

           Tháp 3 tầng                                     Tượng Phạt Dược Sư Bản Tôn

  Cùng giống như vậy, bích họa (tranh vẽ trên tường) trong kim đường của chùa Houryuu (Pháp long) là một kiệt tác lớn lao trong lịch sử hội họa Nhật bản, với những lằn vẽ mạnh mẽ như uống cong dây sắt, với màu sắc vẽ bóng vành mắt. Đây là kỹ thuật có nguồn gốc từ những tranh vẽ trên tường vùng Ajanta, Ấn Độ (h́nh 13) (vùng động đá có tranh phật vẽ trên tường từ CN đến thế kỷ thứ 7 rất nổi tiếng). Tranh vẽ trên tường nầy, từ dạng thức của nó, được xem là tranh thời Hakuhou (Bạch phượng), nhưng tiếc thay hầu hết những tranh nầy đă bị cháy mất trong cơn hỏa hoạn vào năm 1949.

 

Bích họa ở Houryuuji (trên)


Bính họa ở Ajanta (dưới)
Nói tóm lại, thời Hakuhou trên mặt kỹ thuật, là thời kỳ bắt đầu của sự thay đổi từ cách thức Nam Bắc triều đến cách thức nhà Đường, nhưng đây là kỹ thuật được tạo ra vào lúc quyền lực của chế độ luật lệnh được củng cố mạnh mẽ, lúc mà ư khí của giai cấp cai trị lên cao nhất. So với những tác phẩm thời Tenpyou (Thiên B́nh), tác phẩm thời nầy hết sức lành mạnh, đầy sức sống. Đầu Phật ở chùa Koufuku (Hưng Phúc) (ở thành phố Nara (nguyên là đầu phật ở chùa Yamada (山田)) là một kiệt tác với đôi mắt đẹp đẽ hồn nhiên của trẻ em.

Không phải chỉ mỹ thuật Phật giáo, vào năm 1972, một tranh màu vẽ h́nh quan chức nam nữ (h́nh 14) đă được phát hiện ở tường phía sau trong một “kofun trang sức” (cổ mộ có tranh vẽ trên tường, có nhiều ở bắc Kyuushuu) ở Takamatsu (高松) vùng Asuka. Đây là “tranh phong tục” tả thực đầu tiên được t́m thấy, đầy đủ phong cách điểm trang lịch sử “tranh thế tục” của Nhật bản. Có người nói rằng tranh nầy đă bồi đấp được sự mất mát của tranh vẽ trên tường ở kim đường chùa Houryuu do hỏa hoạn gây ra. 

    

                   Bích họa ở cổ mộ Takamatsuzuka                   Tượng Ashuura ở chùa Koufuke

  Mỹ thuật thời Tenpyou, trọng tâm là thời đại thiên hoàng Shoumu, những tác phẩm hạng nhất thời nầy, kể cả tháp kỷ niệm to lớn như điện Phật của chùa Toudai, hoặc tượng Daibutsu (大仏) (Phật lớn), hiện nay không c̣n, nên rất khó đánh giá chính xác giá trị của nó. Nhưng về mặt kiến trúc, hiện nay c̣n pháp hoa đường của chùa Toudai, kim đường của chùa Toushoudai (唐招提) (Đường Chiêu Đề), (ở thành phố Nara) nơi ḥa thượng “Giám Chân” thời Đường qua Nhật trụ tŕ để truyền luật, với những hàng cột cao có khoảng trống trên không (吹き貫き) (fukinuki) giống như điện thần Hy Lạp. Mặt khác về điêu khắc, có nhiều tác phẩm có tính cách tả thực, thừa kế những cách thức thời thịnh Đường như tượng 10 đại đệ tử (đệ tử của Phật Thích ca), tượng bát bộ chúng (8 loài vật bảo hộ Phật pháp) (h́nh 15) của chùa Koufuku (Hưng Phúc) (ở thành phố Nara), tượng 12 thần tướng ở chùa Shin-yakushi (新薬師) (Tân Dược sư) (ở thành phố Nara) (12 đại tướng dạ thoa có danh hiệu Như lai Dược dư bảo hộ chúng sinh), tượng 4 thiên vương ở viện “Kaidan” (戒壇) (Giới Đàn) chùa Toudai (Đông Đại), tượng Nhật quang, Nguyệt quang bồ tác, tượng Phật Kim cương ở pháp hoa đường chùa Toudai.

  Tuy gọi là tả thực, điêu khắc thời Tenpyou khác vớI thời Kamakura (鎌倉) sau đó, điêu khắc thời nầy coi trọng tính cách thần thánh trong tả thực và đă thành công trong việc thống nhất tả thực với lư tưởng. Nhưng điêu khắc thời nầy không có vẻ hùng dũng lớn lao, khoẻ mạnh như điêu khắc thời Hakuhou, đôi khi diễn tả sâu xa t́nh cảm tế nhị đến độ khổ năo, có lẽ đây là phản ánh của sự tiến hành mâu thuẫn trong cơ cấu cai trị luật lệnh.

  Hơn nữa, mỹ thuật của thời Tenpyou được chú ư v́ hiện c̣n giảng đường của chùa “Toushoudai”, một kiến trúc được di chuyển từ Daidairi (大内裏) (quan đ́nh lấy hoàng cung làm trung tâm) đến kinh đô Heijou, và cũng c̣n có nhiều “Gomotsu” (御物) (đồ dùng của vua) vẫn c̣n được bảo tồn trong shousouin (正倉院) (kho chính) của chùa Toudai, những xa xí phẩm được thiên hoàng Shoumu ái dụng mỗi ngày, cùng với nhiều đồ vật liên quan đến nghệ thuật thế tục thời đó.

  Nghệ thuật Phật giáo ở thế kỷ thứ 7, 8 như đă nói sơ lược ở phần trên, có đặc sắc là mang bối cảnh có tính cách lịch sử thế giới rộng lớn. Những tác phẩm thời nầy ở mọi lănh vực, không những đă biểu hiện được cách thức riêng biệt của mỗi thời đại, mà c̣n quán triệt đến độ tinh tế. Tỉ dụ như mô típ h́nh dây leo hoa “nhẫn đông” (忍冬) (suikazura) có khắp nơi trên công nghệ phẩm thời Asuka, không phải chỉ thấy được ở trong nghệ thuật Vân Cương (một làng nhỏ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, ở đây có khoảng 50 động đá lớn nhỏ, trên tường có khắc tượng Phật trong thời gian gần 70 năm từ năm 460) thời Nam Bắc triều, mà đó là mô típ “Honey sacred” có gốc ở Đông La Mă, qua Saracen, Sasan Persia, Gandhara, đến trung ương Á châu Turkistan sang Trung Quốc.Thực ra mô típ nầy phát khởi từ Assyria, Egypt, trở thành huy hoàng ở Hy Lạp, rồi lan rộng ra ở khu vực to lớn giữa 2 đại dương, sau cùng đến cực đông, Nhật Bản. Đây là một tỉ dụ nói lên thực thể về sự truyền bá văn hóa trên thế giới.  

Không hầu ở
Shosouin (trên)
Harp ở 
Assyria (dưới)

Về âm nhạc và diễn kịch, thời Tenpyou có nhạc kỹ (kịch mặc nạ, không lời có nhạc đệm bằng kèn, trống và phèn la phát sinh ở Ấn Độ, Tây Tạng), nhạc Kudara, Shiragi, Tora (
度羅) (nhạc Tora thịnh hành thời Nara, nhưng đến thời Heian (平安) th́ mất, Tora có lẻ là Tuy la (Chăm) hoặc là đảo Tề châu của Triều Tiên, không được biết rơ lắm), nhạc Đại Đường, Bột HảI, Lâm Ấp (sau là Chăm). Những nhạc ngoại lai nầy cùng với ca vũ truyền thống của Nhật Bản đă được tŕnh diễn ở những buổi tiệc trong triều đ́nh hoặc ở buổi tụng niệm trong chùa chiền. Không nhất thiết những âm nhạc nầy giống âm nhạc ở những xứ nói trên, nhưng rất nhiều loại, cho thấy bối cảnh thế giới rộng răi của văn hóa Nhật Bản vào thế kỷ thứ 7, thứ 8. Một nhạc khí tên là Kuugo (Không hầu) hiện c̣n lại ở shousouin có h́nh khắc nổi hoàn toàn giống với nhạc khí harp của Assyria, đă nói rơ điều đó (h́nh 16).

  Nhà Đường, quốc gia mà Nhật coi như thầy về mặt văn hóa, không những có một bản đồ to lớn, mà c̣n là một quốc gia so với các vương triều khác trong lịch sử đă hăng hái hấp thụ văn hóa của nước khác. Văn hóa nhà Đường tràn đầy những yếu tố dị quốc (exotic).

  Nhật đă đưa sứ đoàn sang Đường và hết sức nhiệt tâm học hỏi, nên không có ǵ lạ lùng rằng những yếu tố có tính cách quốc tế trong văn hóa Đường, đă được đem vào Nhật một cách gián tiếp. Và, trong triều đ́nh Nhật Bản, không những chỉ có người Đường, người Shiragi (Triều Tiên) mà c̣n có những người phương tây như tăng Ấn Độ tên Bà-la-môn Bồ Đề, người Persia tên Lư Mật Ế ra vào. Giai cấp cai trị thời nầy, có thể cùng sánh với những người ở thời mậu dịch với phương nam (Namban boueki) hoặc những người sau thời Minh Trị, đă thở một bầu không khí có tính cách quốc tế.

  Văn hóa đại lục mà Phật giáo ở thế kỷ thứ 7, thứ 8 là trung tâm, đă đạt được một tiêu chuẩn đủ làm hoan hỉ những ngườI yêu nghệ thuật ngày hôm nay, một điều là văn hóa nầy đă được nâng đỡ bằng những ư chí hấp thụ những văn hóa tiền tiến mà không biết chán chường. Mặc dầu vậy, ngày nay tuy dưới cặp mắt của những nhà trí thức, nghệ thuật Phật giáo không phải đơn thuần là nghệ thuật, về mặt tư tưởng cũng không thể nói có một nội dung cao, nhưng điều đó nên bỏ qua một bên, v́ đây là những tác phẩm được sinh ra từ nhiệt t́nh tôn giáo.

  Nếu nói rằng có quyền lực và giàu sang th́ nhất định sẽ có nghệ thuật cao siêu sinh ra, th́ tại sao thời chúa (bakufu) (幕府) Tokugawa (徳川)[14] chỉ có thể xây dựng được một Nikkou Toushouguu (日光東照宮)[15] thấp hèn. Tuy Phật giáo chỉ được dùng để trấn hộ quốc gia, một lợi ích hiện thế, nhưng những nhiệt t́nh tín ngưỡng sinh ra từ những phản tỉnh tôn giáo, tự giác về sự bất lực của sức mạnh hiện thế trước uy lực của Tam Bảo (thiên hoàng là “thần hiện thế” tự xưng là “nô t́ của tam bảo”, tam bảo ở đây là Phật, Pháp và Tăng), đă là căn nguyên của độ cao về chất của nghệ thuật Phật giáo thời Asuka, Hakuhou, và Tenpyou.

  Những quí tộc trong chế độ luật lệnh, những người có đời sống xa cách hoạt động sản xuất của quần chúng, đă dùng những người không thể gọi là nghệ thuật gia mà chỉ là những công nhân, qua cách phân chia công việc một cách máy móc, với những điều kiện lịch sử như thế nào, để có thể sản xuất ra được những mỹ thuật mà đời sau không thể theo đuổi được. Giải đáp đó hoàn toàn thuộc vào bí mật lịch sử. Hiểu biết về mặt trong như trên có thể là một ch́a khóa để giải đáp bí mật đó.

 

PHÁT TRIỂN MỚI CỦA NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG

  Văn hóa đại lục đă làm tâm thần của giai cấp cai trị say đắm, không những chỉ ở mặt nghệ thuật của Phật giáo, mà c̣n ở trong cơ cấu cai trị mới, đưa đến việc mô phỏng thể chế quốc gia to lớn mạnh mẽ của Tùy và Đường. Từ trước đến giờ chỉ có luật tập quán, lần đầu tiên, Nhật đă có một hệ thống luật thành văn to lớn có đến 1500 điều. Heijoukyou (B́nh thành kinh) đă được kiến thiết bắt chước kinh đô Trường an của nhà Đường, có quan đ́nh, cung điện kiểu đại lục, nhà lộp ngói, cột sơn đỏ. Quan lại triều đ́nh mặc lễ phục kiểu đại lục. Chung quanh thiên hoàng, có nhiều công nghệ phẩm ngoại lai, hoặc mô phỏng, như đă thấy ở những “Gomotsu” [16]trong shousouin (kho chính), như gương, tiểu đao, bàn song lục (sugoroku) (双六), b́nh phong. Văn hóa đại lục đă thấm sâu đến sinh hoạt vật chất hằng ngày. Nhưng gọi là hấp thụ văn hóa đại lục ở đây, chỉ là học hỏi những tài sản văn hóa bạc tải (được chở bằng tàu đến), và v́ sinh hoạt của một xă hội sản xuất ra những tài sản văn hóa nầy không được di thực, cho nên văn hóa ngoại lai ở đây chỉ đi đến chỗ trang điểm bề ngoài những cung điện, chùa chiền, và đă không biến đổi sâu xa được sinh hoạt và ư thức của giai cấp cai trị.

  Tỉ dụ như trong những kiến trúc của triều đ́nh, Daigokuden (大極殿) (Đại cực điện) nơi thi hành những nghi thức công cộng, đă được xây cất theo kiểu cung điện đại lục, nhưng Dairi (内裏) (Cấm cung) nơi thiên hoàng sinh hoạt hằng ngày, Dairi của Heiankyou (平安京)[17] thời sau, tiền thân của hoàng cung Kyouto, Kyouto gosho đời nay, có mái lộp bằng vỏ gổ Thek, có giàn cột bằng gổ thô (shiragi (白木) gổ không sơn), một kiến trúc thuần túy kiểu Nhật Bản.

  Về thực phẩm th́ hoàn toàn không bằng Trung Quốc. Quan lại trong chế độ luật lệnh, tuy ngoài mặt chỉ thâu dụng những người có học những điển tích của Nho giáo trong đại học, nhưng trên thực tế th́ “ấm vị” (có địa vị nhờ thế lực của ông cha), có nghĩa là những nhà có thân phận cao sẽ có đặc quyền nhận chức vụ cha truyền con nối, nên số quan lại văn pḥng thông thạo giáo dưỡng Nho giáo (tâm thần phong phú, trí thức rộng răi, sâu xa) chỉ là thiểu số. Học Nho giáo ở đây chỉ là đọc cổ điển của Nho giáo, không phải là áp dụng tư tưởng Nho giáo. Phần nhiều những người đời nầy coi cổ điển Trung Quốc như văn học và có nhiều nhiệt ư học lấy. Trong quí tộc cao cấp và hoàng tộc có người làm được Hán thơ (thơ Hán) và họ đă biên ra tập thư “Kaifuusou” (懐風藻) (Hoài phong tảo), nhưng về lượng và chất đều không bằng “Ḥa ca” (thơ Nhật).

  Giai cấp cai trị c̣n như thế, hối ǵ b́nh dân, không cần phải nói, thường dân  hoàn toàn không có duyên với văn hóa đại lục, một văn hóa có tính cách xa xỉ, nhàn hạ. Có người đă phạm cấm chỉ, đi thuyết giáo trong dân gian như nhà tăng Gyouki (行基) (Hành cơ). Nếu không có tiền bạc th́ không thể cất chùa, đúc tượng phật, nhưng thời nầy đă có những nhóm tín đồ gọi là “trí thức” giống như “kou” (giảng)[18] của đời sau, tạo ra tập quán gom góp những vật liệu nhỏ nhặt để xây chùa đúc tượng. Như trong truyện “Nihon ryouiki” (日本霊異記) (Nhật bản linh dị kư), do nhà tăng Keikai (景戒) (Cảnh giới) của chùa Yakushi viết vào thế kỷ thứ 9, Phật giáo đă dần dần thấm nhuần vào dân chúng, tín ngưỡng dân gian được triển khai qua cách gởi gấm những mong ước mộc mạc đến Phật. Trạng thái tín ngưỡng nầy đă là ngọn ngành lịch sử tạo ra một Phật giáo dân chúng đời sau. Phật giáo đó khác với Phật giáo của giai cấp cai trị, màu sắc rực rỡ có tính cách văn hóa ngoại lai của Phật giáo đă nhạt mờ.

  Ở Trung Quốc,cùng với luật thành văn, đạo đức gia tộc cũng đă thành văn trong luật lệnh, lúc nầy chế độ gia tộc cũng đă chuyển hết qua chế độ “gia phụ trưởng”. Trong chế độ nầy nếu phụ nữ không sinh con, hoặc ghen tuông v.v…với qui định “thất xuất” (không thuận với cha mẹ, không con, nói nhiều, ăn trộm, dâm loạn, ghen tị, tật xấu) nếu có đầy đủ một số điều kiện hạn định, có thể bị chồng li dị theo ư chí đơn phương của chồng. Lại có qui định xử phạt con cháu thiếu hiếu dưỡng cha mẹ, ông bà. Lúc nầy ở Nhật, hôn nhân “làm dâu” chưa được phổ thông, hôn nhân “thăm vợ” vẫn c̣n tiếp tục, cho nên đạo đức gia tộc kiểu Trung Quốc không thể duy tŕ được từ ban đầu. Quan hệ trai gái vẫn có tính cách phóng khoáng như xưa, cho nên những thành văn câu thúc như muốn kết hôn th́ phải có sự đồng ư của người trên, hoặc dẫu có được tha thứ v́ có t́nh giao trước kết hôn đi nữa cũng phải sống xa nhau, đương nhiên chỉ là những thành văn trống rỗng không có liên quan với hiện thực.

  Ư thức rơ rệt không bị ràng buột về t́nh dục nầy đă cho thấy một khía cạnh lành mạnh của người Nhật thời cổ, không bị méo mó trong đạo đức ngụy thiện về tính của Nho giáo. Mỹ thuật Phật giáo và “Manyoushuu” (万葉集) (Vạn diệp tập) là 2 ḥn ngọc, là kim tự tháp tối cao về văn hóa trong thời nầy. Manyoushuu là tập thơ đầy thơ luyến ái. Điều mà ông Motoori Norinaga đă hănh diện v́ trong khi thơ Hán thiếu thơ luyến ái nhưng trong “Ḥa ca” (thơ tiếng Nhật) th́ có rất nhiều, không phải là không có lư do.

  Sự tồn tại của tập thơ to lớn, có 4400 bài thơ, không phải chỉ của quí tộc mà c̣n có những tác phẩm của dân chúng vô danh, đă là chứng minh cho thấy văn hóa truyền thống Nhật bản đă có cơ sở vững chắc tiếp tục tồn tại trong văn hóa ở thế kỷ thứ 7, thứ 8, không những không bị áp đảo bởi văn hóa ngoại lai, mà c̣n thăng tiến phát triển hơn thời trước. Sự to lớn hùng vĩ của 3 tượng “Dược sư” trong kim đường chùa Yakushi đối ứng với bản trường ca hùng tráng vĩ đại của Kakinomoto no Hitomaro (柿本人麻呂), nội dung phong phú của 4 đại vương trong viện “kaidan” (戒壇) chùa Toudai hoặc “Bát bộ chúng” chùa Koufuku đối ứng với tác phẩm tao nhă tế nhị của Yamabe no Akahito (山部赤人) và Ootomo no Yakamochi (大伴家持). Điều nầy nói rằng tài năng nghệ thuật của người Nhật đă trở nên thành thục vượt qua sự khác biệt về lănh vực giữa văn hóa truyền thống và văn hóa ngoại lai, cũng như giữa văn nghệ và mỹ thuật tạo h́nh.

  Vậy th́, động lực nào của lịch sử đă đưa đến sự thành thục đó. Động cơ nầy có thể t́m ra ở những biến chuyển xă hội của một quốc gia thời cổ trong lúc tiến triển, tuy có những mâu thuẫn lớn bên trong, nhưng phải dần dần tiến hành tổ chức một quốc gia thống nhất. Nếu chỉ hạn định trong cơ cấu cao cấp, động cơ nầy có thể t́m ra trong sự quân bằng của tác dụng tương phản giữa ư muốn thịnh vượng trong việc hấp thụ văn hóa ngoại lai, và sức sống mạnh mẽ của văn hóa truyền thống.

  Khác hẳn với tranh trên tường ở Ajanta ở Ấn Độ, có những vẻ đẹp phong phú có tính cách quan năng ngập tràn thân thể, người Nhật đă thành công trong việc vẽ ra những tranh trên tường ở chùa Houryuu một cách thanh nhă đẹp đẽ. Tính cách độc đáo nầy đă thành công trong việc làm phát triển nhảy vọt văn hóa truyền thống bằng cách lấy những kích thích mới của văn hóa ngoại lai làm sức sống. Ḥa ca trong Manyoushuu đúng là văn nghệ truyền thống, nhưng từ những ca dao nghe bằng tai, không có h́nh dạng chính xác, ḥa ca đă lấy h́nh thức đoản ca, trường ca đọc bằng mắt với định h́nh ngũ thất. Điều nầy nếu không có ảnh hưởng của Hán thơ kiểu định h́nh ngũ ngôn hoặc thất ngôn th́ không thể nào nghĩ ra được. Dẫu có để những tri thức của văn học Trung Quốc như thần tiên, thất tịch v.v…đă xâm nhập vào ḥa ca ra một bên đi nữa, việc dùng chữ Hán để viết ḥa ca, chính nó nếu không là ảnh hưởng của văn hóa đại lục th́ là ǵ.

  Một hiện tượng nổi bật là việc dùng chữ Hán để viết văn Nhật đă được dùng rộng răi trong Manyoushuu, đó là tập quán của những người độ lai có từ trước. Mặc dầu chữ Hán là một văn tự biểu ư dùng để biểu kư tiếng nói Trung Quốc, nhưng người Nhật đă đưa ra một phương pháp biểu kư tiếng Nhật bằng cách dùng chữ Hán với một tính chất hoàn toàn khác. Ở đây, chữ Hán đă được dùng thay cho một tiếng Nhật cùng nghĩa, tỉ dụ như chữ “sơn” bắt đọc theo âm Nhật là “yama”. Nhưng để diễn tả tiếng Nhật chính xác hơn, phương pháp tỉnh lược chữ Hán, tạo ra một văn tự không có ư, để biểu âm đă được nghĩ ra. Phải coi đây là một phát minh ưu tú. Những chữ “Kana” (仮名) nầy được dùng trong Manyoushuu nên được gọi là Manyoukana (万葉仮名). Hiện tượng nầy đưa đến kết quả là mặc dầu người Nhật không có một văn tự cố hữu của ḿnh, nhưng đă tự do biểu kư được tiếng Nhật. Giống như cái trứng của Columbo, điều đó như là chuyện không có ǵ cả, nhưng đây là một h́nh thái điển h́nh của sự giao lưu giữa văn hóa Nhật Bản và văn hóa ngoại lai.

 

VĂN HÓA ĐẦU THỜI HEIAN

  Cho đến khi việc phái sứ sang Đường được đ́nh chỉ (năm 894, Kanpyou (寛平) (Khoan B́nh) năm thứ 6), thời kỳ nầy, trên h́nh thức, những nỗ lực hấp thụ văn hóa đại lục vẫn được tiếp tục, và đây cũng là thời đại, trên mặt chính trị, đại khái cơ năng của cơ cấu luật lệnh đă trở nên vững vàng. Heian sơ kỳ là khoảng thời gian kể từ lúc dời kinh đô sang Heian vào năm 794 (Enryaku (延暦) (Diên Lịch) năm 13) cho đến thế kỷ thứ 9. Trên đại cuộc, xă hội thời nầy có thể xem như là xă hội luật lệnh, nhưng trên chính trị và trên văn hóa, khuynh hướng khác với thế kỷ thứ 7 và thứ 8 đă trở nên mạnh mẽ.

  Nguyên tắc đất đai là công hữu trong chế độ luật lệnh, đă lần lần trở thành hữu danh vô thực.Trang viên, những đất đai tư hữu của quyền môn thế gia như quí tộc, hoặc chùa đ́nh, đă phát đạt một cách đáng kể. Việc công dân bỏ ruộng khẩu phần chạy trốn vào trang viên đă liên tục xảy ra v́ khốn khổ ở những gánh vác quá nặng. Với những chống đối tuy tiêu cực nầy, chế độ luật lệnh đă không thể tránh khỏi con đường đưa đến giải tán. Mặt khác, trong nội bộ của chính phủ trung ương, chính trị quan lại dần dần trở thành bất lực, ḍng họ Fujiwara (藤原) đă mở ra một tập quán cha truyền con nối tiếp tục giữ trọng chức “nhiếp chính, quan bạch” (xem chương sau), mà trên thực tế có quyền lực tương đương với quân chủ. Ḍng Fujiwara đă áp bức những quí tộc ở địa vị cạnh tranh, thời đại đă trở thành thời đại độc tài của gịng Fujiwara, tạo ra thời đại “chính trị quí tộc”. Với bổng lộc khổng lồ của quan cao vị cùng với những thu nhập từ những trang viên trong toàn quốc đă là cơ bản kinh tế nâng đỡ sự độc tài của giai cấp quí tộc.

  Những chuyển biến lịch sử nầy, trong lănh vực văn hóa, đă lần lần làm đậm màu sắc văn hóa quí tộc. Sau khi đặt kinh đô ở Heian, có 2 nhà sư du học ở Đường về nước, họ đă học những giáo học tối tân của Phật giáo nhà Đường. 

 

Tượng Hoàng bất động ở chùa Onjou

  Đó là tăng Saichou (最澄) (Tối đăng) (có tên khác là “Truyền giáo đại sư”) và tăng Kuu-kai (空海) (Không hải) (tên khác là “Quảng pháp đại sư”). Tăng Saichou đă mở ra tôn phái Thiên đài, lập chùa Enryaku (延暦) (Diên lịch) ở Hieizan (núi Hiei). Tăng Kuukai mở ra tôn phái Chân ngôn, đặt căn cứ ở chùa Kyouou Gokoku (教王護国寺) (Giáo vương hộ quốc tự, cũng gọi là chùa “Đông”) ở Kyouto (sau đó lập chùa Kongoubuu (金剛峰) (Kim cương phong) và chết ở đó). Hai tăng nầy là khai tổ của phật giáo thời Heian. Hai nhà tăng nầy ngoài mặt treo bảng “trấn hộ quốc gia”, nhưng khác với chùa chiền bị thống chế bởi “tăng cương” ở thời đại trước, trên thực tế cả hai đều nhằm hướng lấy địa vị độc lập về kinh tế và về tinh thần.

  Tự viện là giáo đoàn có tính cách tôn phái, lấy tín ngưỡng làm trung tâm để kết hợp. Nhưng thời đó chưa phải là giai đoạn có thể tổ chức nhân dân đại chúng theo tôn giáo được, nên cả 2 phái Thiên đài và Chân ngôn đều coi quí tộc là “thế chủ”, và chỉ có thể chọn con đường nhận sự bảo hộ của họ. Phật giáo thời Heian đă coi việc cầu nguyện cho quí tộc được thỏa măn những dục vọng trần thế là việc lớn nhất của tôn phái.

Trong 2 tôn phái Phật giáo thời Heian, phái Thiên đài, nguyên là tôn phái tín ngưỡng kinh “Pháp hoa”, nhưng chẳng bao lâu phái nầy được gọi là “Đài mật”, v́ đă lấy những yếu tố của Mật giáo làm chủ yếu. Đài mật và Đông mật, Mật giáo của chùa “Đông”, phái Chân ngôn, là 2 Mật giáo kết tụ được tín ngưỡng của quí tộc thời Heian. Bằng nghi lễ bùa phép gọi là cầu nguyện gia tŕ (加持祈祷) (Kaji kitou) Mật giáo đă có cơ năng làm thỏa măn những dục vọng trần thế, đáp ứng tốt đẹp những hy vọng của quí tộc đối với tôn giáo, những người ngày tối chỉ theo đuổi những dục vọng trần thế như khuếch đại trang viên, thăng tiến quan chức v.v... Và nhờ vậy Mật giáo đă toàn thịnh trong thời Heian sơ kỳ.

  Nhờ đó mỹ thuật của Phật giáo và mỹ thuật Mật giáo đă thành chủ lưu.Trong những tượng thần trên thiên giới, có nhiều tượng có tướng mạo giận dữ, như tượng “Ngủ đại lực hống” (Godairikikuzou) (năm phật bồ tác có sức mạnh lớn lao bảo vệ quốc vương, năm bồ tác đó là: Kim cương hống, Long vương hống, Vô úy thập lực hống, Lai điện hống, Lô lượng lực hống) tượng “Bất động minh vương” (不動明王) (Fudoumyouou), và những tượng chỉ có trong Mật giáo như tượng “Như ư luân Quan âm” (如意輪観音) (Nyoirin Kannon), tượng “Đại nhật Như lai”. Đặc biệt là tượng “Như ư luân Quan âm” của Kanshi ji (観心寺) (chùa  Quan tâm) với vẻ mỹ miều, cùng với Kifudougazou (黄不動画像) (tranh vẽ Hoàng bất động) (h́nh 17) của Onjouji (園城寺) (chùa Viên thành) với tướng mạo hùng dũng là những kiệt tác của thời đại nầy. Về mặt điêu khắc, khác với những tác phẩm thời Tenpyou, thời nầy có nhiều tác phẩm đầy sức tinh thần mănh liệt, những tượng khắc bằng cây đă trở thành chủ lưu, thay thế tượng đồng phết vàng hoặc những tượng sơn mài khô. Như những nghiên cứu gần đây đă chỉ trích, những kỹ thuật tạo tượng phật ở những chùa lớn của quan lại thời trước, đă bị thay bằng những kỹ thuật tạo tượng phật bằng cây, mộc mạc cho những xá đường nghèo của những tăng lữ ẩn ḿnh trong dân gian để giữ ḷng tín ngưỡng nhiệt thành của ḿnh như nhà sư Hành Cơ (Gyougi). Kỹ thuật nầy lần lần trở nên tinh xảo và đă trở thành kỹ thuật điêu khắc chủ lưu của thời đại nầy.

  Thời đại nầy không có những biên tập to lớn như Manyoushuu nên những tác phẩm ḥa ca cũng không được truyền lại bao nhiêu. Nhờ những học thức Hán văn đă trở thành rộng răi trong giới quan lại, nên Hán thơ, Hán văn đă được viết ra. Sau tập “Hoài phong tảo” (Kaifuusou) có tập “Lăng vân” (凌雲集) (Ryouunshuu), tập “Văn hoa tú lệ” (分華秀麗集) (Bunkashureishuu), tập “Kinh quốc” (経国集) (Keikoku shuu) đă được biên tập và những tác giả như Kuukai (Không hải), Ono no Takamura (小野タカムラ), Miyako no Yoshika (都良香) v.v… đă lần lượt xuất hiện. Nhưng sự phát triển của Hán văn có lẽ chỉ là một hiện tượng ngoài mặt, chắc chắn ḥa ca vẫn được làm ra một cách rộng răi. Sự sử dụng chữ Kana đă lần lần tiến triển và đă có những dấu hiệu cho thấy rằng những chuẩn bị cho sự phát triển của văn nghệ Kana thời sau đă hoàn thành vào thời nầy. Gần đây do sự đào t́m sử tích “cung Fujiwara”, người ta đă t́m ra được nhiều mộc giản trên đó có những chữ giống với chữ Katakana thời sau. Kỷ nguyên của Katakana có lẽ bắt đầu từ thời khá xưa đó.[1] Miyake: kho chứa lúa gạo lấy từ lănh thổ do đại vương thời Yamato trực tiếp cai trị, từ đó chữ nầy được dùng để chỉ những lănh thổ do đại vương trực tiếp cai trị.

[2] Shoutoku Taishi: người trong hoàng tộc thờI cổ được kính trọng nhất ở Nhật Bản, con của thiên hoàng Yomei. Shoutoku Taishi đă giữ việc quốc chính từ cuối thế kỷ thứ 6 đến đầu thế kỷ thứ 7.

[3] Soga no Umako: quyền thần thời Asuka, tận lực trong việc chấn hưng Phật giáo.

[4] Nakatomi no Kamatari: Nakatomi là ḍng họ coi việc tế lễ trong cung đ́nh. Kamatari nhờ có công diệt Soga Iruka để lập ra quốc gia luật lệnh nên được đổI ra họ Fujiwara và từ đó ḍng Fujiwara đă trở thành quyền thần trong cung đ́nh.

[5] Jinshin no ran: năm 671, thiên hoàng Tenchi mất, trưởng tử là Ootomo nối ngôi thành thiên hoàng Koubun. Năm 672 (Nhâm Th́n) hoàng đệ là Ooama nổi loạn. Sau một tháng kịch chiến, thiên hoàng Koubun tự vận, Ooama lên ngôi lấy hiệu là Tenmu và từ đó quốc gia luật lệnh được xác lập.

[6] Ryoumin: người dân lương thiện, tiếng dùng để phân biệt với tiện dân (gai cấp thấp hèn).

[7] Fujiwarakyou: kinh đô của Nhật từ năm 694 đến năm 710. Kinh đô nầy nằm ở giữa 3 ngọn núi vùng Yamato, tỉnh Nara ngày nay, nam bắc rộng 3,2 km, đông tây rộng 2,1km. Đường sá thẳng bon, chia kinh thành ra như bàn cờ.

[8] Heijoukyou: kinh đô của Nhật từ năm 710 đến năm 784. Kinh đô nầy được xây cất ở tỉnh lỵ Nara ngày nay, nam bắc rộng 4,8km, đông tây rộng 4,3km. Cung đ́nh nằm ở trung ương phía bắc, cửa chính ở phía nam, từ đó có đại lộ gọi là “châu tước” chạy từ nam lên bắc. Phía tây có Hữu Kinh, phía đông có Tả Kinh, mỗi kinh có đường sá thẳng bon chia kinh thành ra như bàn cờ.

[9] Kokubunji: năm 743, thiên hoàng ra lệnh tất cả các xứ nhỏ trong nước cất chùa gọi là Kokubunji để trấn thủ quốc gia. Toudaiji ở Nara được gọi là Soukokubunji, đại diện cho toàn thể Kokubunji trong nước.

[10] Toudaiji: chùa do thiên hoàng Shoumu cho cất vào năm 745, hiện ở tỉnh lỵ Nara. Chùa nầy là bản tự của phái Hoa Nghiêm, có tượng Phật bằng đồng xanh to lớn. Điện Phật đă được cất lại vào thời trung kỳ Edo và đây là điện Phật bằng gỗ lớn nhất thế giới.

[11] Tenjukoku shuuchou: lụa thêu h́nh cơi cực lạc.

[12] Thời đại Asuka: thời kỳ khoảng cuối thế kỷ thứ 6 đến giữa thế kỷ thứ 7. Kinh đô thời nầy được đặt ở vùng Asuka, một thung lũng nhỏ trong lưu vực sông Asuka, phía nam thung lũng Nara, tỉnh Nara ngày nay. Thời Asuka được dùng để phân biệt một thời kỳ mỹ thuật trong lịch sử mỹ thuật Nhật Bản.

[13] Thời Hakuhou: khoảng giữa thế kỷ thứ 7 đến đầu thế kỷ thứ 8, giữa thời Asuka và thời Tenpyou. Đây là tên được dùng để phân biệt một thờI kỳ mỹ thuật trong lịch sử mỹ thuật Nhật bản.

[14] Mạc phủ Tokugawa: tên của mạc phủ đóng dinh ở Edo (Toukyouu ngày nay) từ năm 1603 đến năm 1867.

[15] Nikkou Toshouguu: đ́nh thờ Tokugawa Ieyasu, khai tổ của mạc phủ Tokugawa thời Edo. Đ́nh nầy được cất ở Nikkou, tỉnh Tochigi.

[16] Gomotsu: vật dụng của thiên hoàng.

[17] Heiankyou: năm 794, thiên hoàng Kanmu cho dời kinh từ Nagaokakyou ra Heian (Kyouto ngày nay) và lập ra Heiankyou. Heiankyou rộng nam bắc 4,9km, đông tây 4,2km, có đường “Châu tước” (nay là Senpon doori), có hữu kinh, tả kinh, có đường sá chia kinh thành ra như bàn cờ.

[18] Kou: tập đoàn do do những người cùng đi hành hương tổ chức.

 


[ Trở về ]          -         [ Xem tiếp chương 4 ]