CHƯƠNG 7   

VĂN HÓA THỜI KỲ PHONG KIẾN SUY SỤP

 

VĂN NGHỆ THÀNH PHỐ CHÍN RỤC VÀ TRẬT TỰ PHONG KIẾN LUNG LAY

  Kinh tế hàng hóa phát triển khiến độ nghèo khổ của vũ sĩ và nông dân ngày càng trở nên trầm trọng. Năm 1716 (Kyouhou nguyên niên) Tokugawa Yoshimune (徳川吉宗) tựu chức tướng quân thứ 8, cho thi hành Kyouhou no kaikaku (享保の改革) (cải cách thời Hưởng Bảo) nhằm mục đích đè ém xu thế nầy để lập lại trật tự phong kiến. Dưới thời tướng quân thứ 10 Ieharu (家治), từ năm 1767 Tanuma Okitsugu (田沼意次) nắm thực quyền đă thông đồng với những thương nhân được đặt hàng, đưa ra chính sách mới. Chính sách nầy ngược lại có chiều hướng thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa. Qua việc ngầm thỏa thuận nầy, thương nhân có thể làm được mọi việc bằng sức mạnh của đồng tiền, việc nầy lộ rơ một cách công nhiên, nên bị phê phán và Tanuma đă bị cách chức. Năm 1787 (Tenmei năm thứ 7), dưới đời tướng quân thứ 11 Ienari (家斉), Matsudaira Sadanobu (松平定信) tựu chức “Lăo trung” (quan nhiếp chính dưới tay tướng quân), và vào năm 1789, ông nầy đă cho thi hành chính sách Kansei no kaikaku (寛政の改革) (cải cách thời Khoan Chính). Chính sách có tính cách phục cổ nầy nhằm chỉnh tề kỷ cương, bổ sung tài chính, khuyến khích cần kiệm, tránh xa xỉ, cứu tế vũ sĩ, ngăn chận hoang phế nông thôn.

  Nhưng năm 1793 (Kansei năm thứ 5) Sadanobu về hưu, Ienari lấy lại thực quyền, chính sách chỉnh tề đổ vỡ, trên dưới đua nhau hưởng lạc. Thời văn hóa chín rục thường được gọi là thời “Văn Hóa Văn Chính”[1] mở màn. Trong t́nh thế đó, dưới thời tướng quân thứ 12 Ieyoshi (家慶), Mizuno Tadakuni (水の忠邦) tựu chức “Lăo trung”, đă t́m cách thi hành Tenho no kaikaku (天保の改革) (cải cách thời Thiên Bảo). Đây là nỗ lực cuối cùng của mạc phủ nhằm chấn hưng chế độ phong kiến, ngoài khuyến khích cần kiệm, chỉnh tề phong tục, chỉnh lư tài chính, c̣n thi hành chính sách có tính cách trung ương tập quyền như kiểm soát trực tiếp đất đai trong ṿng 10 dậm xung quanh Edo, đặt thương nhân mới ở nông thôn dưới sự cai trị trực tiếp của mạc phủ v.v…Nhưng chính sách nầy đă bị phản đối từ mọi mặt và năm 1843 (Thiên Bảo năm 14) Tadakuni bị cách chức, từ đó Edo mạc phủ bước lên đường suy vong.

  Để đối ứng với những mâu thuẫn càng ngày càng mạnh mẽ nầy, chính trị đă thay đi đổi lại trong 2 chính sách hoặc là can thiệp có tính cách phục cổ đè ép đại chúng, hoặc là bất can thiệp có tính cách hiện thực theo chiều đại chúng. Trong trường hợp chính sách phục cổ được thi hành, ngược lại ư đồ của người  cải cách, nền kinh tế hàng hóa vẫn tiếp tục phát đạt, và tiếp tục làm cho xă hội phong kiến biến chất. Trong những thời kỳ có cải cách phục cổ, luôn luôn có những chính sách chỉnh tề phong tục, và những quản lư nghiêm khắc đối với  văn hóa thành phố. Dưới áp bức của quyền lực, văn hóa đă không phát triển theo hướng lành mạnh được. Áp bức nầy đă không ngăn cản được tính cách đồi trụy, chín rục của văn hóa thành phố, ngoài mặt giả vờ tuân theo quyền lực, thuận theo chính sách, nhưng sau lưng lại t́m cách thỏa măn dục vọng lén lút ở nơi khác, và đă đưa đến kết quả có tính cách không lành mạnh.

  Người thành phố đă không có đủ sức vạch ra một hướng đi mới trong lịch sử. Sinh hoạt của họ chỉ có thể làm cho văn hóa tiêu phí trong thời thái b́nh chín rục, không thể trở thành một điều kiện lịch sử đủ để tích trữ năng lượng tạo lập ra một thời đại mới. Tuy vậy, như sẽ nói ở phần sau, cũng cần phải đánh giá cao những cải tiến trong văn hóa thành phố, đă nâng đỡ những vận động của giới tư tưởng, giới học giả, những người t́m cách thoát ly lư thuyết phong kiến. Nhưng khi so sánh với thời Genroku, đặc biệt về nghệ thuật, nghệ thuật thành phố của thời phong kiến suy sụp mà “Văn Hóa Văn Chính” là chính yếu, đă giống như nghệ thuật quí tộc thời hậu kỳ Heian. Nghệ thuật nầy tuy tinh tuư điêu luyện về chất, nhưng đó chỉ là những phát triển cực hạn trong ngơ hẻm, không có liên kết trực tiếp với đại lộ tiến bộ chính yếu mạnh mẽ của lịch sử. Dưới đây là những khảo sát cụ thể về những lănh vực nghệ thuật của thời đại nầy.

  Về văn nghệ, sách Ukiyo thịnh hành nhất thời Saikaku, nay đă biến thành những truyện khí chất loại h́nh (viết về đặc tính cảm t́nh của một loại ngườI nào đó) rồi suy tàn dần. Sau đó tiểu thuyết đă phân hóa và lưu hành thành những sách như yomihon (読本) (sách đọc), kusazoushi (草双紙) (sách có tranh), sharebon (洒落本) (sách chơi bời kiểu cách, buồn cười), kokkeibon (滑稽本) (truyện kỳ dị), ninjoubon (人情本) (truyện nhân t́nh) v.v…

  Yomihon thường là những truyện dài lấy đề tài ở lịch sử. Nổi tiếng là truyện “Nansou Satomi Hakkenden” (南総里美八犬伝)[2] của Takizawa Bagin (谷沢馬琴), ông ta đă mất 28 năm để viết sách có 106 quyển nầy. Nhưng nhân vật trong chuyện đều có đặc tính giống nhau, cộng với đạo đức phong kiến, khuyến thiện trừng ác một cách máy móc đă làm cho truyện mất tự nhiên, chỉ cố t́nh thu hút đọc giả ở những diễn biến phức tạp, nên thiếu hấp dẫn. Ở điểm đó sách kusazoushi tuy đă thoát ra khỏI lănh vực sách tranh đỏ, đen, xanh, vàng ấu trĩ (sách cho phụ nữ và trẻ em), nhưng cũng vẫn có khuynh hướng giống như trên, nhất là ở những sách tranh dài goukan (sách gồm nhiều quyển).

  Kusazoushi đặt sinh mệnh ở tranh vẽ làm hấp dẩn đọc giả. Kusazoushi hấp dẫn v́ có tranh b́a và tranh kèm bên trong do những họa sĩ ukiyo nổi tiếng vẽ. Đây là một văn nghệ có tính đặc dị, giống như tranh cuốn thời xưa (nếu chỉ đọc bản văn trong kusazoushi mà không xem tranh th́ không thể hiểu chỗ nào là thích thú được) (h́nh 54). Nhưng mẫu truyện thường có tính cách hoang đường, nhất là sau khi lấy diễn kịch kabuki làm tranh vẽ, kusazoushi đă mất đi tính cách văn nghệ của ḿnh.

Diễn kịch búp bê Joururi

 So sánh với những sách nói trên, sharebon viết tỉ mỉ những đối thoại giữa khách và du nữ trong khi mua bán dâm, tuy dễ chán, nhưng nhờ diễn tả thực tế sống động nên có vẻ tự nhiên. Kokkeibon được sinh ra từ sharebon, đại biểu có truyện “Ukiyo furo” (浮世風呂) (chuyện pḥng tắm), “Ukiyo toko” (浮世床) (chuyện tiệm bới tóc) của Shikitei Sanba (式亭三馬) kể lạI hết sức sống động. Những đối thoại của già trẻ, nam nữ ở pḥng tắm và tiệm bới tóc, khiến ta có thể tưởng tượng được khung cảnh của xă hội thường dân đương thời. Cùng là kokkeibon, truyện “Toukaidouchuu hizakurige” (東海道中膝栗毛) của Jippen Shaikku (十返舎一九) nổi tiếng. Sách nầy v́ có khuynh hướng làm tṛ cười nhiều nên thiếu tính cách tả thực như Ukiyo furo, nhưng đủ cho ta thấy những khéo léo trong sinh hoạt của dân thành phố Edo.

  Ninjoubon (人情本) cũng là sách được sinh ra từ sharebon, đại biểu có “Shunshoku Umegoyomi” (春色梅児誉美) (truyện luyến ái giữa một chàng đẹp trai với một kĩ nữ) của Tamenaga Shunsui (為永春水). Có thể nói truyện nầy đă thành công trong việc diễn tả một khía cạnh sinh hoạt chín rục của người thành phố, đă dùng tranh kèm (挿絵) (sashie) diễn tả một cách sâu xa bối cảnh và tâm t́nh của người trong chuyện, làm nổi bật những tâm lư bối rối của nam nữ trong thế giới hoa liễu. Có thể nói rằng, là văn nghệ của thời “Văn Hóa Văn Chính”, những sách nầy có tính nghệ thuật cao hơn những yomihon và kusazoushi. Nhưng tất cả đều có khuôn khổ nhỏ hẹp, thiếu độ sâu về mặt tư tưởng, thiếu phẩm cách, vừa có tính cách đồi trụy, đủ để cho ta thấy sự bế tắc của văn hóa thành phố.

Truyện dài goran, shiranu monogatari gồm nhiếu chuyện ma quái, giết người rùng rợn

  Ngoài văn nghệ bằng văn tự, văn nghệ đại chúng mới, nghe bằng tai như koudan (講談) (giảng đàm : kể chuyện), rakugo (落語) (lạc ngữ : kể truyện cười) được diễn ra ở diễn tường “yose” (寄席) (kỳ tịch : sân khấu cho koudan và rakugo), nơi giải trí mới của quần chúng. Đặc biệt là rakugo, lấy đề tài từ những chuyện đáng cười trong sinh hoạt hằng ngày của dân chúng, rakugo lần lần trở thành điêu luyện ra, và đă trở thành một nghệ thuật cho đến ngày nay vẫn c̣n đầy hấp dẫn.

  Nghệ thuật búp bê Joururi, thời Chikamatsu được diễn bằng một tay nghệ sĩ, sau đó tăng lên đến 3 người, nghệ thuật tŕnh diễn trở nên tỉ mỉ công phu, cấu tứ của bài kịch trở nên phức tạp hơn, thú vị hơn (h́nh 53). Bài kịch “Sugawara denju tenarai kagami” (菅原伝授手習鏡) (truyện của 3 anh em Mai Vương, Tùng Vương, Đào Hoàn đă khốn khổ trong việc bảo vệ Quản Tú Tài, con của Quản Trọng), “Yoshitsune senponzakura” (義経千本桜) (truyện t́nh ái giửa danh tướng Yoshitsune và nàng Shizu Gozen), “Kanadehon chuushingura” (仮名手本忠臣蔵) (truyện 47 nghĩa sĩ thành Akou(赤穂) ) là những bài kịch viết chung rất nổi tiếng của Takeda Izumo (竹田出雲) và Namiki Sousuke (並木宗輔). Tuy những bài kịch nầy thiếu tính thống nhất trong toàn thể, nhưng những màn tuyệt đỉnh, đă làm khán giả xúc động thương hại cho những nghĩa sĩ phải chết v́ t́nh nghĩa, vừa biểu hiện được những phê phán của dân chúng ẩn trong kịch, đối với đạo đức vô nhân đạo thời phong kiến, vừa giữ được tính cách xúc động của nghệ thuật sân khấu.

  Búp bê Joururi lần lần suy vi, nhường chỗ cho những phái mới như Shinnai bushi (新内節) (cách thức Joururi, có tính cách ai oán, vừa khóc vừa kể chuyện), Tokiwazu bushi (常磐津節)(cách thức Joururi, nửa ca nửa kể chuyện), Kiyomoto bushi (清元節)(cách thức Joururi có đệm Shamisen), nối kết với kabuki hoặc thành tṛ diễn trong những tiệc trên pḥng lót chiếu (zashiki).

  Bản kịch kabuki thời nầy cũng có nhiều tiến bộ trong mặt cấu tứ và cuối thời mạc phủ đă có những tay viết kịch xuất sắc tả được những hiện thực của thời đại như Tsuruya Nanboku (鶴屋南北), Kawatake Mokuami (河竹黙阿弥). Kabuki, một nghệ thuật truyền thống cho đến ngày nay vẫn c̣n được nhiều khách ưa chuộng, đă hoàn thành được cách thức vào thời nầy. Kabuki là một ca vũ kịch lấy tài sắc hấp dẫn của diễn viên để thu hút khán giả, đến sau cùng vẫn giữ được những đặc tính nầy. Từ kết quả đó, những bản kịch nầy về nội dung, h́nh thức nghệ thuật không có được những tiến bộ đáng kể, có tính ỷ lại vào độ thâu khách của những diễn viên đóng vai chính. Giống như trường hợp của những kịch múa rối thời hậu kỳ, trong những màn chi tiết có những diễn xuất đẹp đẽ hấp dẫn người xem, nhưng toàn thể màn kịch ít khi làm cho người xem ngậm ngùi. Kabuki bị coi như tṛ du hí và kịch trường là những nơi chơi bời thiếu lành mạnh, diễn viên bị coi như là kawara kojiki (河原乞食) (kẽ ăn xin ở bờ sông), một thứ dân hèn mọn. Trong khung cảnh đó đương nhiên không thể nào có được một không khí đưa nghệ thuật kabuki lên cao.

  Đến cận đại những nghệ thuật thành phố được đánh giá cao, nhưng cũng giống như những truyện kể thời xưa, đương thời, đó chỉ là những sản vật an ủi phút chốc. Những tác giả văn nghệ thỏa măn với tên gọi “gesaku sha” (戯作者) (tác giả du hí), không thấy xấu hổ khi chạy theo ư thích của đọc giả, thiếu những t́nh cảm nóng bỏng đứng đắn trong việc mô tả nhân sinh như những văn hào thời Genroku hoặc những tác giả của những truyện kể thời xưa. Những tác giả nầy có một tinh thần hiện thực, nh́n thẳng vào t́nh cảm sống động của con người, khẳng định luyến ái và t́nh dục, không bị câu thúc bởi những đạo đức ngụy thiện Nho giáo, nhưng điều đó không phải v́ họ chọn lấy con đường chống đối với đạo đức chính thống phong kiến, mà ngược lại bề ngoài họ tuân theo đạo đức phong kiến, lấy bản đề “khuyến thiện trừng ác” để tránh đàn áp. Kết quả từ việc không có những tư tưởng cao xa, lại thiếu dũng khí đấu tranh với hiện thực, là đă đưa đẩy văn hóa đến khuynh hướng trụy lạc, đó là điều không tránh được. V́ lẽ đó mà trong yomihon, kusa zoushi, kabuki có những cảnh giết người tàn nhẫn, những âm mưu xấu xa, những yêu quái rùng rợn, những chuyện chơi bời trai gái lộ liễu làm tê liệt cảm giác của người xem (h́nh 54). Ngay như Nanboku và Mokuami, những tác giả ưu tú trong mô tả chuyện đời thời nầy, cũng có những màn kịch như “Toukaidou Yotsuya kaidan” (東海道四谷怪談) nói về những ma quỉ kỳ quái, kịch “Benizara kakezara” (紅皿欠皿) có những màn tra tấn dă man, cho ta hiểu được đặc sắc nghệ thuật trong thời suy đồi nầy. Nhưng trong thời nầy cũng có những biểu biện đầy năng lượng có tính cách đối ngược với đạo đức ơn thù, với trật tự cố định của xă hội, như những tranh kabuki của Ekin (絵金), người vùng Tosa (土佐) được giới thiệu trong những năm gần đây (h́nh 55).

         

Tranh kabuki "Thái Dương" của Ekin                                Ukiyoe của Hakuboku

 Về thơ văn,”haikai” đă trở thành phàm tục, chỉ có một vài người đáng chú ư như “Yosa Buson” (与謝蕪村), dùng những văn từ hoa lệ, mỡ ra một khía cạnh mới cho thơ, hoặc như “Kobayashi Issa” (小林一茶), đă ngâm những vần thơ nói về đời sống, t́nh cảm của người dân nông thôn. Thơ hài hước “ngũ thất ngũ” phái “Senryuu” (川柳) trong thể “Maeku zuke” (前句付)[3], thời sơ kỳ lúc Senryuu c̣n là tay phê b́nh, có nhiều bài rất hay diễn tả hết sức bén nhọn những tế nhị trong đời sống hằng ngày. Cùng với những bài thơ hài hước “ngũ thất ngũ thất thất” (31 chữ) “kyouka” (狂歌), qua thơ Senryuu ta có thể thấy tính cách hài hước của dân không màng chức tước thời thái b́nh. Nhưng v́ thiếu thái độ đứng đắn đối với cuộc sống, nên không có được những bài thơ phê phán táo bạo đối với xă hội hoặc nhân sinh, cuối cùng chỉ tranh nhau “chơi chữ” hoặc hài hước “thật tâm” người đời.

Ukiyoe của Toushuusai Sharaku

  Chuyển sang mỹ thuật tạo h́nh, kỹ thuật in tranh Ukiyoe lần lần trở nên tinh vi, và đă thành công trong việc in tranh với nhiều màu sắc sặc sỡ. Tranh mỹ nhân, có Suzuki Harunobu (鈴木春信), Kitagawa Utamaro (北川歌麿), tranh đào kép có Toushuusai Sharaku (東洲斎写楽) nổi tiếng. Harunobu và Utamaro vẽ phụ nữ với vẻ đẹp có tính cách Nhật Bản được nhiều người ưa chuộng (h́nh 56). Nhưng tiếc thay tất cả phụ nữ nầy đều giống nhau, không có vẻ đẹp riêng biệt, tượng trưng cho phụ nữ thời suy đồi, thiếu sức sống khi so sánh với tranh mỹ nhân thời Genroku. Tranh đào kép của Sharaku (写楽) diễn tả được cá tính của người trong tranh hết sức bén nhọn, cho nên không được người đương thời hoan nghênh, và trong một thời gian ngắn đă phải tuyệt bút (h́nh 57).

  Tranh ukiyoe về phong cảnh đă được khai thác để đả phá những bế tắc xảy ra trong tranh miêu tả phong tục, nhân vật. Cuối thời mạc phủ có 2 thiên tài về tranh phong cảnh, một là Katsushika Hokusai (葛飾北斎) với tranh “Fugaku sanjuurokukei” (富岳三六景) (36 cảnh núi Phú Sĩ), hai là Andou Hiroshige (安藤広重) với tranh “Toukaidou gojuusantsugu” (東海道五十三次) (53 trạm dịch đường Đông Hải) “Edo meisho hyakukei” (江戸名所百景) (100 thắng cảnh ở Edo). Khác với Hokusai, một người sôi nổi mănh liệt, Hiroshige có ngọn bút mềm mại, tuy thiếu tính nghệ thuật về chiều sâu và phần bén nhọn, nhưng ông đă dùng mưa, gió, tuyết v.v…trong phong cảnh bốn mùa để diễn tả phong thổ Nhật Bản với một t́nh cảm hết sức đậm đà (h́nh 58).

         

                Ukiyoe phong cảnh của Andou Hiroshige      Tranh của Ike no Taiga theo cách Giới Tử Viên

  Ngoài “tranh bản” ra, những phái như Maruyama (円山) (Maruyama Oukyou) hoặc phái Shijou (四条) có những tranh tả thực, chẳng hạn như vẽ phong cảnh lân cận Kyouto được nhiều hào thương hoan nghênh, nhưng về mặt nghệ thuật có tính cách nửa chừng nên không có chi đặc biệt. Ngoài ra c̣n có những tranh với cách vẽ của Giới Tử Viên (Trung Hoa) hoặc những cách vẽ học từ Minh hoặc Thanh hợp với sở thích của giới trí thức, được tôn trọng v́ khác với tranh của những họa sĩ chuyên nghiệp. Ike no Taiga (池大雅) (h́nh 59), Yosa Buson, Tanomura Chikuden (田能村竹田) là những người có tiếng. Tranh của họ có tính cách thơ mộng, thoát trần, với một hương vị đặc biệt. Nhưng không thể phủ định những khía cạnh có tính cách huyền hoặc, cao siêu của những tranh nầy. xx Nói tổng quát, mỹ thuật tạo h́nh của thời đại nầy về độ cao không ngang hàng được với Shinkizan engi hoặc với tranh của Sesshuu, tranh của Soudatsu, như trong lănh vực văn nghệ không có những tác phẩm so sánh được với Genji   monogatari hoặc với tác phẩm của Bashou, Saikaku, Chikamatsu.

  Nhưng ở đây trong lănh vực tạo h́nh có một điểm đáng được lưu ư là sự bắt đầu giao thiệp với mỹ thuật Tây phương. Ở thế kỷ thứ 16, thời văn hóa Nam man, đă có những du nhập tranh Tây phương, nhưng sau đó Nhật chỉ sinh ra được những tranh sơn dầu bắt chước vẽ lại những tác phẩm của Tây phương. Đến thời nầy có những tranh Tây phương do người Hoà lan đem đến, cùng với sự lưu hành của Lan học, họa sĩ tranh Tây phương như Shiba Koukan (司馬江漢) được sinh ra. Ngay trong lănh vực tranh truyền thống Nhật bản, kỹ thuật của tây phương như cách thức “viễn cận” và nhiều cách thức khác đă được du nhập, và đă được phản ánh rất nhiều trong tranh ukiyoe. Những tranh nhân vật của họa sĩ Watanabe Kazan (渡辺崋山) với phương pháp của Tây phương là những tranh tả thực ưu tú mạnh bạo. Tranh của Hokusai, Hiroshige có những dấu tích dùng phương pháp của tranh Tây phương.

Goh đă mô phỏng tranh của Hiroshige

  Nhưng điều quan trọng nhất không phải là ảnh hưởng của tranh Tây phương đối với tranh Nhật mà là việc tranh Nhật, những tranh chịu ảnh hưởng của Tây phương, vào cuối thời mạc phủ đă được xuất khẩu sang Âu châu và đă gây ra một ảnh hưởng sâu đậm đối với tranh Tây phương. Tranh Tây phương từ chỗ bị câu thúc bởi cách tả thực cổ điển, biến ra những màu sắc rơ ràng sáng sủa trong phái ấn tượng hậu kỳ, tuy do nhiều điều kiện lịch sử, nhưng những họa sĩ trong phái ấn tượng đă bị kích thích từ cách dùng màu trong tranh bản của Hokusai và Hiroshige là sự thật minh bạch. Tỉ dụ như tranh của Manet làm kinh hoàng những người thời đó, đă không dùng những màu trung gian mà chỉ dùng những sắc nguyên (đỏ, xanh, vàng) để vẽ. Cách vẽ nầy tuy được phát triển từ những cảm giác màu sắc của tranh Tây Ban Nha, nhưng chịu ảnh hưởng tranh bản ukiyo, những tranh đă gây ra nhiều quan tâm trong giới họa sĩ ở Paris từ khoảng sau 1855, tạo cơ hội thành lập phái ấn tượng hậu kỳ. Đây là cách vẽ rất mới phát xuất từ cái nh́n tự do của họa sĩ với những màu sắc sáng sủa, thoát ra những ảnh hưởng tả thực cổ điển. Những tác phẩm của Monet lại càng rơ rệt hơn. Họa sĩ thiên tài Goh hết sức nhiệt tâm trong việc học hỏi tranh bản ukiyoe, đă để lại những tác phẩm đầy cá tính, dùng nhiều màu sắc mạnh mẽ mănh liệt.

  Ngày xưa tranh Yamatoe được xuất khẩu sang Tống và đă được đánh giá cao, tranh b́nh phong Azuchiyama (安土山) của phái Kanou đă được gởi tặng giáo hoàng La Mă, nhưng những tranh nầy không gây được một ảnh hưởng nào trong giới hội họa của Trung Quốc hoặc Ư. Tranh bản ukiyoe đă gây được một ảnh hưởng sâu đậm trong hội họa sử tây phương là một việc đáng để ư v́ từ trước đến nay Nhật Bản chỉ thu nhận những văn hóa hải ngoại mà đây là lần đầu tiên có cơ hội cống hiến trong công tŕnh phát triển của văn hóa hải ngoại (h́nh 60).

 

  SỰ NẨY NỞ TINH THẦN KHOA HỌC

  Trong thế giới nghệ thuật truy cứu hưởng lạc tiêu phí, đă không nghe được tiếng chân bước mạnh mẽ nhằm đến một thời đại mới, nhưng trong lănh vực tư tưởng và học vấn đă có những hiện tượng theo hướng phát triển của lịch sử.

  Như đă nói ở trong chương trước, Nho học đă thống chế giới tư tưởng với tính cách là giáo học chính thống, nhưng từ trong nội bộ của Nho học đă có những tư tưởng t́m một đường đi mới thích hợp với hiện thực Nhật Bản, tự phủ định quyền uy của Nho học. Đến thời nầy, một h́nh thái khác với Nho học được thành h́nh, và đă tạo ra hai học phái có tổ chức. Điều nầy đă mở rộng phạm vi của con mắt đến chỗ không thể thấy được nếu bị câu thúc bởi Nho học, và cứ coi những giáo thuyết cổ điển của Trung Quốc có quyền uy vô thượng. Hai học phái đó là “Quốc học” và “Lan học”.

  Quốc học được sinh ra khi “Keichuu” (契沖) thời Genroku t́m cách nghiên cứu quốc ngữ trong cổ điển Nhật Bản từ những sách như “Manyoushuu”. Đến đời “Kadano Azumamaro” (荷田春満), nghiên cứu cổ điển làm rơ đạo của thời cổ, được thêm vào, qua “Kamono Mabuchi” (賀茂真淵) đến “Motoori Norinaga” (本居宣長) về mặt tư tưởng và mặt học vấn, quốc học đă đạt được đến lănh vực chững chạc. Đặc biệt là Norinaga, ông ta đă bỏ ra hơn 30 năm để hoàn thành “Kojikiden” (古事記伝) (truyện Cổ sự kư), sách chú thích “Cổ sự kư” vào năm 1798 (Khoan Chính thứ 10). Sách nầy là một nghiên cứu tường tận thực chứng cổ điển Nhật Bản, đến ngày nay vẫn có một giá trị rất cao trong học vấn, mà những nhà nghiên cứu về “Cổ sự kư” cần có cạnh bên ḿnh. Học giả mù Hanawa Hokiichi (塙保己一) đă sưu tầm nhiều cổ điển Nhật Bản, đính chính, biên soạn ra “Gunshoruijuu” (群書類従) gồm 530 quyển. Sách nầy và sách của Norinaga là thành tích vĩ đại của các học giả phái quốc học.

  Phương pháp của phái quốc học là làm rơ “đạo xưa” (古の道) (Inishie no michi) qua những hiểu biết văn kiện cổ điển Nhật Bản, giống như phương pháp “Cổ văn từ học” của phái Sorai (徂徠) làm rơ giáo nghĩa Khổng Mạnh qua những nghiên cứu cổ điển Nho giáo. Phái Sorai lấy giáo thuyết của thánh nhân Trung Quốc làm quyền uy tuyệt đối, ngược lại phái quốc học xem đạo lấy ra từ cổ điển Nhật Bản là tư tưởng vô thượng. Theo những học giả quốc học, việc đem hết tâm sức nghiên cứu cổ điển là để t́m ra đạo cổ thuần túy của Nhật bản, chưa bị tư tưởng Trung Quốc, tư tưởng Phật giáo tác động.

Tranh kèm trong sách của Sagae Masumi

  Với h́nh thức lật ngược tư tưởng sùng bái Trung Quốc của phái Sorai, quốc họ đă chủ trương chủ nghĩa lấy Nhật Bản làm trung tâm, nhưng đây cũng chỉ là một tư tưởng chủ trương học vấn đạo đức tư biện (đạo đức nghĩ ra trong đầu óc, không qua kinh nghiệm) có cùng tính chất với Nho giáo, nên không thể nói là đă thoát hẳn cách suy nghĩ của Nho giáo. Điểm tiến bộ của phái quốc học là đă chủ trương cần thiết nghiên cứu cổ điển Nhật Bản, công kích những nhà Nho chỉ ăn học cổ điển Trung quốc, mà không biết ǵ về Nhật Bản, nơi ḿnh sống. Nhưng quốc học đă không nghiên cứu lịch sử hiện thực của Nhật Bản, mà lại giới hạn cái nh́n vào cổ điển xưa. Đây là kết quả của ảnh hưởng Nho học, một học vấn trên bàn giấy.

  Quốc học đă không vượt qua được khuôn khổ của giáo học phong kiến. Tuy vậy quốc học đă dạy phải tôn trọng chân lư hơn những thuyết giáo của thầy, đă phá tệ hại nhớ như con két lời dại của thầy. Quốc học cũng nêu cao tinh thần nghiên cứu thảo luận, chủ trương sự thật quan trọng hơn những lư luận đạo đức chỉ có trên văn tự. Đó là một thái độ tiến bộ chưa có từ trước đến nay.

   Nhất là Motoori Norinaga, người xuất thân từ nhà buôn vùng Ise đă xem bản chất của truyện Genji monogatari là để biểu hiện những chuyện đáng thương chớ không phải để nêu lên những chỉ bảo của Phật giáo hay Nho giáo và đă làm rơ ra lư do tồn tại của truyện nầy là ở tính nghệ thuật độc đáo của nó chứ không phải là những thủ đoạn cho tôn giáo và đạo đức. Ông cho rằng luyến ái là một biểu hiện thiết thực của ḷng người và trong văn nghệ cổ của Nhật Bản có chủ đề về luyến ái rất nhiều, và điều đó hợp với bản chất của văn nghệ. Ông c̣n chủ trương rằng những phê phán cho là háo sắc chỉ là những ngụy thiện của Nho giáo. Đây là cách nghĩ mới dám thẳng thắn phê phán tư tưởng phong kiến.

  Một khuyết điểm lớn của những học giả phái Quốc học là không vượt qua khỏi khung cổ điển, không trực tiếp nh́n những hiện thực sống động, chỉ t́m cách làm ra một khung trời mới qua nghiên cứu cổ điển. Trong phái Quốc học cũng có người như Sugae Masumi (菅江真澄) đă đi đến nông thôn, ngư thôn ở Touhoku (vùng đông bắc), và Shinshuu (信州) (vùng gần biển Nhật Bản), quan sát tường tận tập quán sinh hoạt của những người dân vô danh, viết ra “Kikoushuu” (紀行集) (Kỷ hành tập) to lớn có tranh phụ kèm (h́nh 61). Nhưng tiếc thay, ngay như Sugae Masumi, ông nầy cũng không ra sức t́m hiểu đời sống hiện thực của dân chúng thay đổi theo chiều hướng lịch sử, mà chỉ cố gắng t́m kiếm những tập quán sinh hoạt cũ qua những truyền thuyết trong dân gian.

  Chủ lưu của Quốc học đă tự ghép ḿnh trong những nghiên cứu văn kiện cổ điển, tách rời hiện thực, đôi khi chính ḿnh phản bội lại tính cách khách quan của văn kiện, có khi rơi vào chủ nghĩa thần bí, thiếu hợp lư trên thế giới quan. Ngược lại phái Lan học (hoặc Dương học) đă có thái độ có tính cách khoa học rất mạnh mẽ.

  Bế quan tỏa cảng đă ngăn chận con mắt của quần chúng từ những biến chuyển trên thế giới, nhưng đă không ngăn chận được ḷng ái mộ nhiệt liệt và nhiệt ư học hỏi đối với văn hóa Tây phương.

 Arai Hakuseki (新井白石) quan tâm đến t́nh h́nh Tây phương từ trước, đă viết quyển “Seiyoukibun” (西洋紀聞) (Tây phương kỹ văn) nói về địa lư thế giới, sau khi tra hỏi t́nh h́nh thế giới từ một người Ư tên Sidotti bị bắt v́ tộI t́m cách vào Nhật Bản. Trong t́nh cảnh bế quan tỏa cảng, những nỗ lực và nhiệt tâm học hỏi văn hóa Tây phương vẫn được tiếp tục qua cửa ngơ duy nhất là “mậu dịch với Ḥa Lan” ở Nagasaki. Đi du học ở Nagasaki hoặc mỗi năm một lần khi nhân viên buôn bán Ḥa Lan đến chầu mạc phủ, là cơ hội học hỏi của những người ái mộ văn hóa Tây phương. Cho nên tuy chỉ là một nhân viên buôn bán, những người Ḥa Lan nầy đă phải trả lời những câu hỏi về nhiều ngành học vấn.

  Để củng cố xă hội phong kiến, những người cai trị cảm thấy cần phải lợi dụng kỹ thuật và khoa học cận đại của Tây phương. Tướng quân thứ 8, Yoshimune, coi trọng học vấn thực tế, có quan tâm đến lịch và thiên văn của Ḥa Lan, đă khuyến khích Lan học nhằm mục đích thi hành chính sách chấn hưng sản nghiệp. Nhưng v́ cấm đạo Thiên Chúa, nên đă có những khống chế mạnh mẽ trong việc đọc sách Tây phương, chỉ những người thông dịch ở Nagasaki mới biết được chút ít tiếng Ḥa Lan, nên việc học hỏi học vấn Tây phương rất khó khăn.

  Y sĩ Maeno Ryoutaku (前野良沢) và Sugita Genpaku (杉田玄白), từ những thí nghiệm giải phẫu người ta, đă biết rằng những sách giải phẫu của Ḥa Lan hết sức chính xác, và không thể tin được những sách y học của Nhật Bản theo kiểu Trung Hoa. Từ đó họ đem hết tâm huyết học hỏi, dịch sách giải phẫu của Ḥa Lan, và đă xuất bản được sách “Giải thể tân thư” vào năm 1774. T́nh trạng nầy được Genpaku viết rơ trong “Rangaku kotohajime” (蘭学事始) (bắt đầu Lan học).  Từ đó con đường học hỏi học vấn Tây phương qua nguyên văn sách Ḥa Lan được mở ra.

Haruma Wage

  Sau đó Ootsuki Gentaku (大槻玄沢) đă viết ra sách nhập môn “Rangaku Kaitei” (蘭学階梯)  và Inamura Sanpaku (稲村三泊) xuất bản tự điển Lan-Nhật “Haruma Wage” (ハルマ和解) tạo ra tiện nghi to lớn cho những người nghiên cứu Lan học (h́nh 62). Hơn nữa, năm 1823, Y sĩ người Đức tên Siebold đă đến thương quán Ḥa Lan mở ra “Narutaki juku” ở ngoại ô Nagasaki để giảng học thuật của Tây phương một cách có hệ thống cho những học sinh đến từ toàn quốc, và nhờ đó đă nâng cao tŕnh độ của Lan học.

  Cuối thời mạc phủ, không những chỉ học ở Ḥa Lan, mà những học tập về kỹ nghệ, học thuật cận đại của những nước Âu châu cũng đă lan rộng ra, và Lan học xứng đáng với tên mới là “Dương học”. Đối với những người trong thế giới “ân thù”, Dương học là môn học kỳ dị, không thích được. Nhưng họ không thể phủ định giá trị của Dương học, các phiên trấn (xứ của các lănh chúa) kể cả Mạc Phủ đă tranh nhau học hỏi Dương học.

  Học vấn Âu châu truyền đến với tính cách là văn hóa Nam man (man ri mọi rợ ở phương Nam) chưa mọc rễ được th́ đă biến mất bằng sự cấm đoán đạo Thiên Chúa. Trí thức và khoa học cận đại bắt đầu được chấp nhận ở Nhật Bản nhờ ở kết quả thành công trong việc học tập Dương học. Như đă nói tường tận ở những phần trước, mặc dầu Nhật Bản có đủ tư cách hănh diện v́ đă sinh ra được những tài sản văn hóa cao độ trong lănh vực tôn giáo và nghệ thuật, nhưng hoàn toàn không sinh ra được một hệ thống trí thức nào có tính cách hợp lư xứng đáng với tiếng khoa học.

  Nhưng vào thời Edo, thế giới quan có tính cách siêu việt của tôn giáo bắt đầu mất sức, và từ kết quả đó những quan tâm về hiện thực mạnh mẽ ra, ngay trong chính những nhóm học giả thuộc hệ thống học vấn truyền thống kiểu Trung Quốc, tinh thần t́m hiểu thực chứng cũng lần lần lên cao. Tỉ dụ như trước khi Ryoutaku giải phẫu thân thể con người, năm 1754 ông Yamawaki Touyou (山脇東洋) đă cắt mổ thân thể con người, ghi lại và tŕnh bày kỷ lục thí nghiệm trong sách “Zoushi” (臓志) (Tạng chí). Những điều kiện nghiên cứu khoa học đă đi đến chỗ được hoàn chỉnh, ở đây việc học tập Dương học xảy ra, và người Nhật bắt đầu khám phá ra cách nhận thức khoa học cho ḿnh.

  Ryoutaku, Genpaku hoặc Siebold đă mở đường cho y học Tây phương với những thực chứng sinh lư học dựa vào thực nghiệm, Shizuki Tadao (志筑忠雄) nghiên cứu vật lư và thiên văn, viết sách “Rekishou Shinsho” (暦象新書) giới thiệu thuyết địa động, Hiraga Gennai (平賀源内) t́m cách chế máy phát điện và độ kế ấm lạnh, Inou Tadataka (伊能忠敬) đă đi khắp Nhật Bản, đo lường đất đai vẽ ra bản đồ Nhật Bản chính xác tinh mật, tất cả những tỉ dụ thực sự trên là kết quả thực tế của sự thành công trong việc học tập khoa học cận đại của Tây phương.

  Điều đáng chú ư ở đây là tất cả những tỉ dụ thực sự nầy đều thuộc vào lănh vực ứng dụng kỹ thuật của khoa học tự nhiên. Trong thời đại giáo học phong kiến chi phối nhân tâm một cách kiên cố, việc học tập tư tưởng xă hội hoặc khoa học xă hội Âu châu, có cấu tạo khác hẳn với xă hội phong kiến ở đây, là điều không thể có được. Giai cấp cai trị, tích cực trong việc áp dụng Dương học, chỉ nhằm mục đích lợi dụng trong việc củng cố cai trị phong kiến. Những yếu tố có thể gây ra t́nh cảm hoài nghi hoặc phê phán trật tự phong kiến đều được chú ư bài trừ một cách kỹ lưỡng. Cuối thời mạc phủ, khi mà vấn đề ngoại giao trở nên trọng đại đưa đến chỗ cần băi bỏ chính sách bế quan tỏa cảng th́ mạc phủ và các phiên trấn lại càng ra sức học hỏi kỹ thuật của Tây phương, nhưng tất cả đều bị giới hạn trong khoa học quân sự, cần thiết cho việc làm mạnh lực lượng quân sự của ḿnh.

  Năm 1850 trong lănh địa của lănh chúa Nabeshima (鍋島) (tỉnh Shiga nay) đă có ḷ phản xạ dùng để đúc đại bác, sau đó ở xứ Satsuma (薩摩) (tỉnh Kagoshima nay), lănh chúa Shimazu Nariakira (島津斉彬) đă cho lập ḷ tinh luyện để chế tạo cơ giới quân nhu. Sau khi mở cảng, lănh chúa xứ nầy với sự viện trợ của Anh Quốc, đă cho lập công xưởng chế tạo máy dệt, và mạc phủ với sự hiệp lực của Pháp đă mở xưởng đóng tàu ở Yokosuka (横須賀) (thị trấn phía Nam Yokohama). Những điều nầy cho thấy những t́nh trạng đặc biệt trong lịch sử cần thừa nhận kỹ thuật và khoa học cận đại.

  Năm 1857 mạc phủ cho mở ra “Banshoshirabesho” (蕃書調所) (sau đó đổi tên là (開成所) Kaiseisho). Đây là cơ quan nghiên cứu chỉ dạy khoa học Tây phương, nguồn gốc của trường đại học Toukyou ngày nay, và từ đó trường nầy giữ một địa vị quan trọng trong lịch sử học vấn của Nhật Bản. Nhưng nghiên cứu và giảng dạy ở đây trực tiếp hoặc gián tiếp đều có mục đích phục vụ cho quân sự. Tuy đây chỉ là một khía cạnh nhưng điều nầy đủ cho thấy vai tṛ lịch sử của Dương học trong thời kỳ nầy là để cống hiến cho việc củng cố chế độ phong kiến.

  Nhưng không thể bỏ qua một sự thật là qua những học tập Dương học, con mắt nh́n đối với thế giới của người Nhật đă được mở rộng nhiều. Kudou Heisuke (工藤平助) đă viết sách “Akaezo fuusekkou” (赤蝦夷風説考) đề nghị mở mậu dịch với Nga và Tanuma Okitsugu (田沼意次) theo ư đó đă cho khai thác vùng Ezo (Hokkaidou ngày nay). Honda Toshiaki (本田利明) đă viết quyển “Saiiki monogatari” (西域物語) (chuyện Tây vực) chủ trương phải làm quốc gia giàu mạnh bằng cách đóng thuyền lớn, mở cảng, tích cực giao thông, mậu dịch với các nước Tây phương. Những hiện tượng nầy có được nhờ học hỏi ở Tây phương và từ đó có được một nhận thức thế giới rộng răi, thấy được cái ngu muội của việc bế quan tỏa cảng, đóng ḿnh trong một thế giới nhỏ hẹp Nhật Bản.

  Nhưng kẻ cai trị chẳng có một năng lực nào ngoài việc nhắm mắt kéo dài chính sách bế quan tỏa cảng cho đến khi bị liệt cường áp bức. Hayashi Shihei (林子平) đă viết “Kaikoku Heidan” (海国兵談) (Chuyện binh lính quốc gia vùng biển) dự đoán sự xâm nhập của các nước Tây phương. Với sự cảnh cáo nầy ông đă bị xử phạt (mổ bụng) v́ làm loạn ḷng người, kẻ cai trị đă t́m cách ngăn chận con mắt của nhân dân mở ra thế giới bên ngoài. Những người như Watanabe Kazan (渡辺崋山), Takano Chouei (高野長英), những học giả Lan học đă lập ra “Shoushikai” (尚歯会) để trao đổi kiến thức. Kazan viết “Shinkiron” (慎機論)  (Thận cơ luận), Chouei viết “Yume monogatari” (夢物語) (chuyện mơ) phê phán lệnh đánh đuổi thuyền ngoại quốc. Cả hai đều bị mạc phủ xử phạt (mổ bụng) và người đời gọi sự kiện nầy là “Bansha no goku” (蛮社の獄) (Ngục Man xă). Những mầm mống tư tưởng mới có tính cách phê phán xă hội phong kiến đều bị nhổ bỏ đi.

  Sau đó Nishi Amane (西周) đă đi du học ở Ḥa Lan học triết học Kant (người Đức), Katou Hiroyuki (加藤弘之) đă mê mẩn những sách kinh tế, chính trị t́m được từ trong tủ sách của các lănh chúa, biết được cái hay của chế độ nghi viện, Fukuzawa Yukichi (福沢諭吉) biết được ở Tây phương mọi người đều b́nh đẳng, không có trật tự giai cấp như ở Nhật Bản và cảm thấy hết sức uất ức. Người Nhật đă mở mắt ra trước những tư tưởng xă hội, và triết học Tây phương, nhưng đây là chuyện ngay trước Minh Trị duy tân, v́ vậy có thể nói rằng trong lănh vực nhân sinh quan và hiện tượng xă hội, Dương học ở thời Edo đă không giúp ích được việc mở rộng tinh thần cân đại trong xă hội Nhật.

 

  SỰ PHÁT TRIỂN NHỮNG TƯ TƯỞNG XĂ HỘI TIẾN BỘ.

  Những học giả Dương học thờI Edo đă không theo đuổi những nghiên cứu trong lănh vực tư tưởng xă hội và triết học, hành động thực tiễn trên nguyên lư vẫn tiếp tục ủng hộ luân lư phong kiến, đó chỉ v́ họ phải đáp ứng những mong ước của giai cấp cai trị, t́m cách lấy Dương học để củng cố chế độ phong kiến. Lời của Sakuma Shouzan (佐久間象山) rằng “đạo đức của Đông dương, nghệ của Tây phương”, điển h́nh cho mục đích của Dương học, lợi dụng kỹ thuật của khoa học tự nhiên và ứng dụng trong lập trường trọng luân lư phong kiến.

  Nhưng xu thế lịch sử trong thời đại xă hội phong kiến ở trong quá tŕnh suy sụp của nó, qua kinh nghiệm của những người Nhật sống trong thời đại đó, đă không tránh được việc nuôi dưỡng những phê phán đối với chế độ mạc phủ hoặc xă hội phong kiến. Cho nên dẫu không học được tư tưởng xă hội cận đại của Tây phương một cách có tổ chức, tự nó cũng có thể sinh ra được những tư tưởng tiến bộ. Giai cấp cai trị dưới hiến pháp Minh Trị đă chủ trương “quan niệm quốc thể” (quan niệm thể chế quốc gia trong “Nhật Bản thư kỷ” và “Cổ sự kư”) là tinh thần truyền thống cố hữu của Nhật Bản, cho tư tưởng xă hội và tư tưởng chính trị hiện đại là những quan niệm lai ngoại tôn sùng Tây phương cần bày trừ. Nhưng không thể quên một sự thật rằng những ư thức xă hội cận đại đă được sinh ra trong thời kỳ xă hội phong kiến sụp đổ, qua những kinh nghiệm sinh sống hiện thực của người Nhật. Dẫu rằng những tư tưởng tiến bộ thời Edo, những đứa con ưu tú của xă hội phong kiến về mặt lư luận đă rất non nớt bất thường, khác với chủ nghĩa xă hội và chủ nghĩa dân chủ lấy xă hội cận đại cổ điển của Tây phương làm bào thai. Nhưng nhờ đó những tư tưởng cận đại của Tây phương sau Minh Trị được mọc rễ.

  Khoảng năm 1752, tư tưởng của Andou Shoueki (安藤昌益) viết trong “Shizen Shin-eidou” (自然真営道) (h́nh 63) hoặc “Toudou shinden” (統道真伝) là một hệ thống triết học độc đáo, một điểm cao trong hàng ngũ tư tưởng nầy.

Shizenshin-eidou của Andou Shoueki

   Andou Shoueki cho rằng mọi người ai cũng phải tự ḿnh làm lao động canh tác, sản xuất hoa màu để sinh sống, những người không tự ḿnh tham gia lao động sản xuất, mà chỉ lấy hoa mùa của người khác ăn không, là bọn trộm cướp. Đây là một hệ thống tư tưởng từ trước đến nay chưa ai dám nghĩ. Từ nguyên lư căn bản nầy, ông đă phê phán nghiêm khắc mọi hiện tượng xă hội, lịch sử. Theo ông ngày xưa mọi người đă tạo ra một thế giới tự nhiên, tự ḿnh canh tác để sinh sống, sau đó thánh nhân được sinh ra, dạy đạo đức giả tạo, tạo ra thế giới pháp chính, để cho bọn trộm cướp như thiên tử, tướng quân, lănh chúa, nhà buôn ăn hoa mùa của người khác.Từ đó tội phạm, chuyện xấu, chiến tranh trong thế gian sinh ra cho nên nếu không trị dứt căn bản của việc trộm cướp th́ không bao giờ những chuyện xấu trong đời mất được. Ông cho rằng lư tưởng cao cả nhất là băi bỏ những phân chia cai trị, bị cai trị, những trên dưới sĩ nông công thương, tất cả mọi người đều b́nh đẳng làm ruộng, dệt vải, trở về với thế giới tự nhiên, trong đó mọi người ăn mặc bằng lao động của ḿnh.

  Ông đă không những vừa phê phán cấu tạo xă hội, tổ chức chính trị từ gốc rễ, vừa phủ định những đối lập giai cấp, cai trị của quyền lực, trật tự thân phận phong kiến mà c̣n công kích kịch liệt chế độ gia tộc nam tôn nữ ti, cho rằng một nam lấy nhiều nữ là đạo của cầm thú, một vợ một chồng ngày làm việc, đêm giao hợp với nhau, để tái sinh sản con người cùng với vật chất để sống, dưới một kết hợp b́nh đẳng không có trên dưới nầy, mới chính là đạo của con người.

  Trong xă hội phong kiến, với điều kiện lịch sử như thế nào để có được một tư tưởng độc đáo dứt khoát, phủ định chế độ phong kiến từ gốc rễ nầy được sinh ra. Đương nhiên tư tưởng của Shoueki trong thời Edo có tính chất không thể công bố công khai được, nên ít có người biết đến. Đến thời Minh Trị mới được phát hiện ra, và những truyền thuyết về ông ta cũng không rơ ràng lắm.

  Là một y sĩ ở Hachinohe (八戸) (tỉnh Aomori (青森) ngày nay),sau đó về quê ở Akita (秋田) và chết ở đó, ngoài ra cũng có một vài môn đồ của ông ta cũng được biết tên. Là nhà trí thức ở Touhoku (Đông Bắc Nhật), vùng nông thôn hậu tiến nhất, có lẽ ông đă nh́n quá nhiều thực trạng nghèo khổ của nông dân, những lao động sản xuất đáng kính, v́ bị bốc lột tồi tệ nên chỉ có thể có được một đời sống thấp kém nhất. Nghĩ đến nguyên nhân của việc nầy, cuối cùng ông đă đi đến những mâu thuẫn căn bản của xă hội và từ đó ông đă thành công trong việc khai triển những nghĩ ngợi của ḿnh. Tất cả những tư tưởng xưa nay, nếu không ủng hộ việc bốc lột và cai trị của giai cấp, th́ cũng chỉ im ĺm coi đó là những sự thực không thể tránh khỏi, lần đầu tiên Shoueki đă đi thẳng đến vấn đề căn bản nầy, lập ra một triết học nói lên đúng đắn lập trường của nhân dân cần lao. Có thể nói Shoueki đă chiếm được một vị trí hết sức to lớn trong lịch sử tư tưởng của Nhật Bản.

  Tư tưởng của Shoueki có tính cách quá khích, vượt xa tiêu chuẩn của thời đại, là một ngọn núi cao cô đơn không có người nối dơi để phát triển. Lại nữa Shoueki đă tiến hành nghĩ ngợi của ḿnh với bối cảnh nông thôn hậu tiến, cho nên chỉ nghĩ ra được một trạng thái xă hội có tính cách nguyên thủy, coi kinh tế tự cung tự cấp là lư tưởng, trong đó không có những bốc lột của giai cấp vũ sĩ cũng như sự ăn ṃn của giới lái buôn. Shoueki không thể nghĩ ra một triển vọng lịch sử cận đại hóa, trong đó sức sản xuất được phát triển. Triết học nầy đă không phá vỡ được bức tường v́ không nắm được đúng quá tŕnh tiến hành của lịch sử hiện thực, cho nên chỉ có thể lấy một lư luận theo chủ nghĩa phục cổ, nhằm đi đến thế giới tự nhiên thời xưa.

  Ở điểm nầy, hệ thống triết học vĩ đại của Shoueki cũng không thoát khỏi những câu thúc bởi thường thức của xă hội phong kiến. Mặt khác, tuy không thể nói là tiến bộ triệt để như tư tưởng của Shoueki, nhưng cũng đă có những tư tưởng hiểu rơ chính xác sự tiến triển của lịch sử, t́m cách đả phá thường thức của lư thuyết phong kiến.

  Trong thời Edo, sức sản xuất đă được phát triển ở mọi lănh vực, nhưng với t́nh trạng bế quan tỏa cảng và với trật tự thân phận phong kiến, sự nhảy vọt trong sức sản xuất không thể có được v́ khó có được một nhân sinh quan trong đó mục tiêu hoạt động của con người là khuếch đại sức sản xuất. Đạo đức thông dụng trong dân gian thông thường chủ trương kiềm chế tiêu phí và tiết kiệm là một đức tính quan trọng. Nhưng rồi những lối nghĩ mới xem việc tích cực khai thác của cải, tăng cường sức sản xuất xă hội là sứ mệnh tối cao của con người, đă được đề ra.

  Hiraga Gennai (平賀源内), một thiên tài về kỹ thuật khoa học và văn nghệ, không có chổ dùng được tài ḿnh, bị chết điên vào năm 1779, đă nói rằng người ta thấy lông cừu, chỉ t́m cách bán để kiếm tiền liền nhưng ông đă nghĩ khác là làm sao dùng nó để đan ra được áo ở trong nước để khỏi phải du nhập đồ ngoại quốc, nỗ lực đem hết trí tuệ của ḿnh t́m cách phát minh ra những dụng cụ có ích cho quốc gia. Rơ ràng làm tăng trưởng của cải xă hội đă là niềm vui sống của ông ta.

  Đến Kaiho Seiryou (海保青陵), hoạt động vào những năm “Văn Hóa Văn Chính”, lối suy nghĩ trở thành có hệ thống hơn. Ông cho rằng việc ca tụng hiếu tử là việc không thể hiểu được và vô ư nghĩa, ngược lại việc ban thưởng cho những người mua cây cỏ không có ở nước ḿnh đem về trồng, hoặc đóng thuyền để xuất khẩu những sản vật trong nước ra nước ngoài để làm giàu quốc gia, có ích hơn. Ông cho rằng vũ sĩ lấy thực phẩm ăn không từ nông dân nên đăm ra khinh miệt việc buôn bán, nhưng đó chỉ là lối suy nghĩ cũ, ngay như lănh chúa hằng năm cũng phải bán gạo trưng thu từ nông dân để lấy tiền chi thu mọi việc. Nếu không buôn bán th́ một ngày cũng không sống được, nên bây giờ không phải là lúc khinh miệt buôn bán, không phải là lúc chê cười buôn bán. Cười buôn bán mà đi buôn bán hóa ra vũ sĩ đă tự cười giễu ḿnh. Nhận thức nầy đúng với hướng phát triển lịch sử không thể tránh được của kinh tế trao đổi và kinh tế phân phối.

  Gennai và Seiryou đă đề ra chính sách phú quốc với chủ nghĩa trọng thương mà trong đó vũ sĩ giử vai tṛ chính yếu, không phê phán bản chất của xă hội phong kiến. Ở điểm nầy những tư tưởng trên không có một quan sát thông suốt sâu xa như tư tưởng của Shoueki, nhưng có một tự giác mạnh mẽ về phát triển lịch sử, vượt qua chủ nghĩa trọng nông, tư tưởng chính thống của xă hội phong kiến, đưa ra hướng đi của xă hội mới, đáng được đánh giá cao.

  Chủ nghĩa trọng nông cổ điển, trên thực tế chỉ là một danh từ để mỹ hóa chính sách mạt sát con người, nhằm mục đích bắt nông dân làm việc cùng cực, đồng thời khống chế cải thiện sinh hoạt của nông dân, thiếu một thái độ tích cực giúp đỡ gây tiến bộ làm phát đạt sức sản xuất nông nghiệp, để nâng cao đời sống nông dân. Đối lại, vào cuối thời mạc phủ, một học giả nông học, Ookura Nagatsune (大蔵永常) đă nghiên cứu tường tận kỹ thuật trồng trọt hoa mùa buôn bán, nhằm giúp đở nông dân khổ sở trong nền kinh tế hóa tệ, không ít th́ nhiều, nâng cao đời sống của ḿnh. Thời Genroku sách đại biểu nông học “Nougyou zensho” (Nông nghiệp toàn thư) chính yếu nghiên cứu kỹ thuật sinh sản lúa gạo, đối lại sách “Kouekikoku sankou” (公益国参考) (Công ích quốc sản khảo) của Nagatsune đă nghiên cứu cả đến kỹ thuật trồng trọt cây nguyên liệu cho công nghiệp trong nhà của nông dân, cũng chính v́ lư do đă nói ở trên. Để làm thức tỉnh nông dân chỉ quen với ân thù, không t́m cách hấp thụ những kỹ thuật mới, ông đă nghiên cứu thực chứng nông cụ, làm giảm những nặng nề trong lao động thể xác, tích cực t́m cách tăng trưởng sản xuất. Cách suy nghĩ của Nagatsune tuy thiếu những xem xét kỹ lưỡng về vị trí của nông dân trong xă hội phong kiến, nhưng so sánh với tư tưởng của Ninomiya Sontoku (二宮尊徳), đă theo đúng con đường phát triển của lịch sử hơn. Ninomiya thiết kế phục hưng nông thôn dựa vào ân t́nh của giai cấp cai trị, đẩy mạnh lao động thể xác, khẳng định kỹ thuật nông nghiệp thời ban sơ.

  Gần cuối thời mạc phủ khí thế của dư luận tôn vương và nhương di[4] càng trở nên mạnh mẽ và những tư tưởng như đă nói ở phần trên, với một h́nh thức nào đó đă được bao gồm trong luận cứ nầy. Những tư tưởng nầy đương nhiên không bao gồm những lối nghĩ t́m cách thay đổi chế độ phong kiến từ gốc rễ. Trong lư luận tôn vương của học phái Mito cho rằng không có mâu thuẫn trong việc vừa tôn trọng thiên hoàng lại vừa trung thành với mạc phủ. Nhưng từ trước đến nay hoàng thất hoàn toàn không được ngó ngàn, đột nhiên lư do tồn tại của hoàng thất bắt đầu được chủ trương mạnh mẽ, điều nầy đối với mạc phủ không phải là chuyện tốt.

  Năm 1767, Takenouchi Shikibu (竹内式部) giảng luận lư tôn vương cho những công gia (quan lại ở triều đ́nh) ở Kyouto đă bị mạc phủ trách mắng đuổi đi. Năm 1767 Yamagata Daini (山形大弐), ngày thường hay than thở về việc suy vi của hoàng tộc, đă bị ghép án tử h́nh v́ đă nói về chiến thuật đánh phá thành Edo và thành Koufu (甲府) trong một bài giảng nghĩa ở trường quân sự thành Edo, tuy có lẽ đây là kết quả v́ coi quá nặng sự kiện đă qua. Thực tế, thời cuộc ở lúc cuối mạc phủ càng khẩn bách, luận lư tôn vương càng được lợi dụng nhiều hơn, và nó được coi như một chiến thuật trong phong trào lật đổ mạc phủ. Ngay như Motoori Norinaga một học giả quốc học cũng phải có một thái độ bảo thủ theo thời. Trong những môn đồ của Norinaga, có người như Ban Nobutomo (伴信友) chỉ nối tiếp việc nghiên cứu học vấn bằng thực chứng kiểu Norinaga, người khác như Hirata Atsutane (平田篤胤) qua những bài thuyết giáo hết sức thực tiễn, đă làm cho khía cạnh Thần đạo phục cổ của phái quốc học được phát triển hơn, và đă gây ra ảnh hưởng rộng răi trong giới hào nông và hương sĩ địa phương.

  Năm 1853 hạm đội Perry[5] đến Nhật, Nhật phải mở cảng dưới áp lực quân sự cận đại của liệt cường Âu Mỹ trượng trưng bằng “Kurobune” (黒舟) (thuyền của Perry màu đen), và phải bắt đầu mậu dịch với Âu Mỹ dưới sức mạnh sản xuất khó chống của chủ nghĩa tư bản. Từ đó phái nhương di đă được sinh ra có lẽ v́ bị kích thích bởi chủ nghĩa quốc gia đơn thuần thời nầy.

  Những giao thiệp giữa Nhật Bản và ngoại quốc, ngoại trừ thời cổ xưa không rơ lắm, có lúc quân Mông Cổ đến, có lúc Hideyoshi đưa binh sang Triều Tiên, nhưng đó là ngoại lệ, thông thường chỉ là những giao thiệp về văn hóa. Nhật không có kinh nghiệm về quan hệ chính trị trên quốc tế. V́ lẽ đó, thái độ thu nhận văn hóa ngoại lai một cách quảng đại đă tự nhiên trở nên thông thường và lối nghĩ bài ngoại, ngoại trừ lúc cấm đạo Thiên Chúa, hầu như là không có.

  Nhưng v́ sợ “Thuyền đen” và v́ do mậu dịch nên vật giá lên thang, những giận ghét nầy đă làm cho ngọn lửa bài ngoại cháy bùng lên và trong ḷng người Nhật quan niệm quốc gia, nước Nhật đối với ngoại quốc, đă được sinh ra. Nhưng hiện thực quốc gia và dân tộc Nhật thời nầy không thống nhất, đất đai bị phân chia ra thành nhiều xứ và mỗi xứ hầu như độc lập với nhau, và về dân tộc, họ đă phân chia nhau theo trật tự thân phận trên dưới hết sức nghiêm khắc. Những người chủ trương nhương di, để theo phương hướng đó, trong đầu óc họ bắt đầu hiện ra một mục tiêu là cần băi bỏ những phân chia phong kiến để thống nhất quốc gia dân tộc. Khi phái tôn vương kết hợp với nhau theo hướng nầy, một nhận thức quốc gia theo chủ nghĩa tuyệt đối, lấy thiên hoàng làm quân chủ để thống nhất dân tộc được thành h́nh. Yoshida Shouin (吉田松陰) (bị hành h́nh vào năm 1858) và những người có tư tưởng tôn vương nhương di cuối thời mạc phủ qua nhiều khúc chiết, rốt cuộc rồi cũng bắt đầu t́m cách theo đuổi phương hướng nầy.

  Và như thế, phái tôn vương nhương di với tính cách là một năng lượng cải cách mạnh mẽ, đă phát huy được vai tṛ của ḿnh, và ư nghĩa lịch sử đó hết sức quan trọng. Nhưng nội dung của tư tưởng nầy không nhất thiết đă đi đúng theo chiều hướng tiến bộ của lịch sử. Phong trào tôn vương nhương di đă được triển khai và được ủng hộ bởi những vũ sĩ hạ cấp khi họ bắt đầu cảm thấy bất măn về những chèn ép trong trật tự thân phận, cho nên việc đ̣i hỏi một h́nh ảnh của một xă hội cận đại không méo mó từ những người nầy có lẽ là một việc khó.

  Những chí sĩ thời cuối mạc phủ đă quay lưng lại với năng lượng quần chúng, t́m cách phục hồi quyền uy cũ xưa của thiên hoàng, chính nó đă đi ngược với hướng đi của lịch sử và lư luận nhương di, t́m cách ngăn trở sự phát triển của liệt cường Âu Mỹ, từ ban đầu đă là việc không thể thực hiện được và đó chỉ là một lư luận trống không. Năng lượng cải cách nầy với một quan niệm ngược ngạo như trên, ngược lại, trong hiện thực đă đóng một vai tṛ lịch sử hết sức quan trọng. Mâu thuẫn từ kết quả nầy đă ngầm có một vấn đề quan trọng nối liền với vận mệnh của Nhật Bản sau Minh Trị duy tân. Nói tóm lại, để sinh ra một Nhật Bản cận đại, bụng mẹ đă bắt đầu đau dữ dội.

  Nhưng nếu chỉ bảo rằng tôn vương nhương di là một sức lănh đạo duy nhất trong những cải cách cuối thời mạc phủ th́ có lẽ là không thích đáng. Ngoài mặt tuy không hào hoa như tôn vương nhương di, nhưng thời nầy đă có những trào lưu tư tưởng nối liền với gốc rễ lịch sử không quên được, đó là tự giác về chính trị của nông dân.

  Những người thành phố được xem là những phần tử phụ thuộc nên nhờ vậy tương đối được sinh sống trong điều kiện tốt đẹp hơn, ngược lại nông dân là kẽ trực tiếp gánh vác những mâu thuẫn của xă hội phong kiến cho nên nông dân không dễ dàng âu ca thái b́nh và cũng không thể an thân đ̣i duy tŕ hiện trạng. Kinh tế hàng hóa phát triển làm cho vũ sĩ túng thiếu ra, và lúa gạo bị trưng thu nhiều hơn, đời sống nông dân hằng ngày đă khổ, lại càng bị khổ hơn. Khi thiên tai địa biến (động đất) thêm vào, những ảnh hưởng đó trở nên khủng khiếp.

  Nông dân đă bị phân tán ra trong những nông thôn nhỏ hẹp, không có điều kiện để tạo ra những tổ chức giai cấp, hằng ngày làm lao động vất vả, với một mức sống thấp kém cho nên thiếu cả trí thức lẫn tự giác, từ đó những tư tưởng cải cách để đả phá t́nh trạng khốn khổ của ḿnh đă không nẩy nở ra được. Để chống lại những đè nén áp bức nầy nhiều lúc họ phải liều mạng gây ra biểu t́nh nông dân hakushou ikki (百姓一揆) (Bách tính nhất quỹ). Tuy mục tiêu của những cuộc biểu t́nh chỉ nhằm đ̣i giảm bớt trưng thu, những làn sống biểu t́nh nầy nh́n toàn thể đă là một động lực lớn thúc đẩy việc giải thể trật tự phong kiến. Trong đó, tên tuổi của những ngườI bị hy sinh v́ đứng đầu biểu t́nh (những người đứng đầu các cuộc biểu t́nh nầy thường bị giớI cai trị bắt phải mổ bụng chết) tỉ dụ như Sakura Sougorou (佐倉宗五郎) được truyền miệng trong thế giới nông dân như gương mẫu nghĩa dân. Và đến thời kỳ dao động cuối mạc phủ những câu truyện nầy đă được Choubokure (thầy chùa ăn xin múa rối ngoài đường) ca hát, hoặc được diễn trong kabuki và đă là một niềm an ủi lớn lao cho đại chúng.

  Ngoài những việc biểu t́nh kịch liệt nầy, ở mọi nơi nông dân đă giám sát những quan chức thôn xóm, đ̣i cách chức những người bất chính, công chính hóa những phí tổn phụ trợ. Qua những điều khiển, cải cách thôn chính gần gủi hằng ngày, lần lần những tự giác chính trị cao ra. Nông dân đă t́m ra nguyên nhân nghèo khổ của ḿnh là do ở những ăn xài không nề nếp của vũ sĩ, từ đó   đă nhiều lần đ̣i hỏi những người cai trị cải cách chính trị.

  Trong bối cảnh tự giác của nông dân, trong những cuộc biểu t́nh đă có hiện tượng ôm ảo mộng cải cách gốc rễ trật tự phong kiến như “Yonaoshi” (世直し) (đỗi đời). Và đến thời Minh Trị có phong trào tự do dân quyền, tuy chỉ một thời, nhưng đây là phong trào cải cách lấy nông thôn làm cơ bản.

  Nông thôn không có những văn hóa hào hoa như thành phố, nhưng chỉ có nghĩa không có những nghệ thuật có tính cách suy đồi tiêu phí. Tinh thần đấu tranh trong điều kiện khốn khổ khôn cùng là di sản của phong trào dân chủ chủ nghĩa duy nhất trong lịch sử văn hóa Nhật, một truyền thống quí báu của Nhật.

 

  VĂN HÓA LAN RỘNG RA KHU VỰC VÀ XĂ HỘI

  Lănh chúa thời chiến quốc đă tạo ra nhiều xă hội chính trị manh mẽ ở mọi nơi trong nước, nhờ đó, văn hóa chỉ có ở vùng lân cận Kyouto đă lan ra toàn quốc. Hideyoshi thống nhất quốc gia, Kyouto được phục hưng, thái b́nh đến và những vùng Kansai v́ có một truyền thống văn hóa dài dặn nên giữ được địa vị ưu thế khó vượt qua. Ieyasu đă mở mạc phủ ở Edo, nhưng v́ văn hóa Kamakura và những nước ở phía đông bị suy vi, nên ở Kantou (Quan đông) không khí văn hóa vẫn có vẻ nghèo nàn. Là một đô thị thương nghiệp nên Oosaka được phồn vinh, và nhờ đó, cho đến giữa thời Edo, Kansai đă là trung tâm triển khai văn hóa. Thời nầy nếu ghi sổ chỗ xuất thân của những người xuất sắc, có công trong văn hóa tỉ dụ như Soudatsu, Kouetsu, Bashou, Saikaku, Chikamatsu hoặc Ninzai, Nakamoto, Keichuu v.v…th́ sẽ thấy họ đều là những người ở Kansai (Bashou sau đó đă đổi chỗ ở đến Edo).

  Nhưng từ giữa thời Edo về sau, trung tâm văn hóa đă chuyển sang Edo. Đàn em của Ninzai có Sorai lập căn cứ ở Edo, mở ra một học phái cổ văn khác để cạnh tranh với Ninzai. Năm 1738, Kamono Mabuchi chuyển di trú sang Edo, xướng “Quốc học” từ phương đông, và đó là một hiện tượng tượng trưng cho việc thay đổi trung tâm nầy. Đến thời “Văn Hóa Văn Chính”, những nghệ thuật gia như Santou Kyouden (người viết sách kiểu cách), Bagin, Sanma, Juukyuu, Ryuutei Tanehiko (người viết sách “Murasaki giả hiệu, ông Genji nhà quê” nổi tiếng), Shunsui, hoặc Kareki, Hokusai, Hiroshige, hoặc là Nanboku, Mokuami đều là những người Edo, khác hẵn với thời Genroku.

  Đến thời nầy, tiếng Edo, của địa phương Kantou đă giành được địa vị trung ương (tiêu chuẩn) thay thế cho tiếng địa phương Kansai, tiếng trung ương có quyền uy trong một thời gian dài. Trong Heikei monogatari (truyện nhà Taira) có chỗ hài hước thái độ một công gia quí tộc ở Kyouto khinh miệt Kiso Yoshinaka (木曾義仲) nói tiếng Kantou quê mùa.

  Truyện “Ukiyo furo” (pḥng tắm ukiyo) nói chuyện căi lộn của 2 người đàn bà, một người nói tiếng Edo và một người nói tiếng Kansai, người nói tiếng Edo cho rằng những chữ như “Ikubei” hoặc “kaerubei” trong vùng Kantou là tiếng mới của “Ikubeshi” hoặc “kaerubeshi” dùng ở Kansai, cho rằng ḿnh thắng thế hơn.

  Hai chuyện trên tượng trưng cho một điều đáng chú ư là Kantou, vùng văn hóa chậm tiến trong mấy trăm năm, nay đă trở nên trung tâm văn hóa.

Một trường kyougaku

  Trung tâm văn hóa đă chuyển sang Edo không có nghĩa là văn hóa đă chuyển từ Kansai sang Edo, văn hóa đă không bị giới hạn trong một phạm vi hẹp tiền tiến vùng Kansai, mà đă được bành trướng ra khắp mọi nơi trong nước, và trong quá tŕnh đó, Edo, một đô thị có dân số đông nhất ở Nhật, lại là trung tâm của chính trị, cho nên văn hóa Edo được thịnh vượng.

   Nhờ “Sankin koutai” (参勤交代)[6]  và những trao đổi thương mại nên giao thông trong nước được phát đạt. Trao đổi văn hóa trong toàn quốc nhờ đó năng động hơn. Văn hóa đă được truyền bá rộng răi toàn quốc qua du lịch của thi sĩ, cúng vái đ́nh chùa của dân chúng, Edo đă sinh ra nhiều nhà trí thức văn hóa, nhưng những nhà văn hóa không nhất thiết tập trung ở Edo. Tỉ dụ một nhân vật vĩ đại, không có giao tế với thế giới tư tưởng Edo, như Andou Shoueki là người ở nơi xa xôi, Hachinohe và Akita. Motoori Norinaga đă mở cửa ở Matsuzaka (松坂), vùng Ise (伊勢) lập Quốc học dạy học tṛ từ mọi nơi trong nước đến học. Ngoài ra triết gia có triết lư độc đáo về tự nhiên như Miura Baien (三浦梅園) là người ở Bungo Kizuki. Họa sĩ Tashiromura Takeda (田能村竹田) là người ở làng Tekeda vùng Bungo v.v…Mạc phủ đă cho mở trường dạy “quan học” ở Shouheikou (昌平コウ) hoặc Shinshochousho (シン書調所) v.v… Giống như vậy ở các lănh địa, có trường của lănh địa mở ra ở phố ngoại thành. Yonezawa (米沢) có Koujoukan (興譲館), Mito (水戸) có Koudoukan (弘道館), Nagoya (名古屋) có Meirindou (明倫道), Satsuma (薩摩) có Zoushikan (造士館), mỗi trường có nhiều học giả đứng dạy, giúp cho học vấn lan rộng ra địa phương.

  Trường của mạc phủ và các lănh địa là cơ quan giáo dục vũ sĩ, cơ quan giáo dục thường dân cũng bắt đầu phổ cập. Cơ quan giáo dục cao đẳng như “Kyougaku” (郷学) (Hương học) (h́nh 64) phần nhiều do những nhân vật có chí trong dân gian với sự trợ giúp của lănh chúa, lập ra. Tỉ dụ một lănh địa nhỏ như Isezaki (伊勢崎) cũng đă có 24 kyougaku, trong đó ngôi trường Kyougidou vẫn c̣n giữ được h́nh dáng đến ngày nay.

Mát gặt Senba

  Terakoya (寺小屋) (nhà chùa nhỏ), cơ quan giáo dục sơ đẳng có rất nhiều. Vào khoảng 1722, ở Edo đă có khoảng 800 người dạy học, và có điều tra cho biết cuối thời Edo đă có khoảng 15 ngàn trường tư thục. Ở toàn quốc chỉ có một hai lănh địa đến nay vẫn chưa được xác nhận là có terakoya. “Shingaku” (心学) (Tâm học) lấy việc giảng dạy thông tục làm nội dung để giáo hoá quần chúng được Ishida Baigan (石田梅岩) đề xướng, Tejima Toan (手島堵庵) v.v… phổ cập, lan rộng ra toàn quốc qua trên 30 xứ từ Mutsu (陸奥) (tỉnh Aomori ngày nay) đến Chikugo (筑後) (tỉnh Fukuoka ngày nay).

Những người sống ở thành thị, bên công việc nhà, đương nhiên có thời gian để t́m ṭi thường thức qua học vấn và nghệ thuật và nhờ đó văn hóa đô thành đă đạt được đến chỗ chín rục.

  Ở nông thôn dấu tích tiến bộ trong sức sản xuất đă có, nhưng đó chỉ là những cải thiện về kỹ thuật nhằm hợp lư hóa công việc sau gặt hái, qua những phát minh máy gặt bằng sắt (senba: ngàn răng) (h́nh 65) hoặc máy xay (sengokudoshi). Công việc cấy lúa hoặc nhổ cỏ, những phương pháp nguyên thủy vẫn được tiếp tục dùng. Lao động sản xuất của nông dân canh tác vẫn hết sức nặng nhọc và dưới những bốc lột không tha của giới cai trị, đời sống của nông dân rất nghèo khổ. Họ không có một chút dư dă nào để có thể nâng cao đời sống ḿnh lên được và v́ vậy nông thôn không có đủ điều kiện để tiếp nhận một nền văn hóa cao.

  So với đô thành, ở nông thôn từ chuyện cấy gặt, lợp nhà và ngay như hôn lễ, tang tế bất cứ trong chuyện ǵ, ư thức liên đới cộng đồng của thôn xóm hết sức mạnh mẽ, làm hoặc nghỉ hoàn toàn không có tự do, cho nên một nền văn hóa cao độ nuôi dưỡng bởi những trích trữ thường thức hoặc sáng kiến của cá nhân không thể mọc rễ trong nông thôn được. Trong những thôn xóm nhỏ hẹp, nông dân chỉ làm đi làm lại những lao động có tính cách nguyên thủy cho nên nông dân không có một cái nh́n rộng hoặc không có triển vọng trong đời sống là chuyện không ngạc nhiên.

Áo mưa của nông dân

  Vai tṛ lịch sử lớn nhất của nông dân không phải sáng tạo ra những văn hóa có tổ chức cao độ như tư tưởng, nghệ thuật, học vấn mà vai tṛ của họ là sản xuất nông nghiệp, một cơ sở vật chất cho tất cả mọi văn hóa. Và từ những phản kháng sống c̣n liên hệ trực tiếp đến đời sống, một tinh thần dân chủ mộc mạc đă được bồi dưỡng ra.

  Nhưng cùng là ở nông thôn, điều kiện để có thể trở thành người gánh vác văn hóa đă khác nhau tùy theo giai cấp. Giới hào nông, điền chủ do tích lũy, đă tránh được những tiêu hao do lao động thể xác, đă trở nên những người gánh vác công việc văn hóa trong quá tŕnh văn hóa phổ cập từ trung ương ra toàn quốc. Phái Quốc học Hirata đă tiến được vào nông thôn đă là một bằng chứng cụ thể cho thấy sự thấm nhuần văn hóa trong giới hào nông.

  Một nghiên cứu phân tích giai tầng trong môn đồ của Motoori Norinaga cho thấy có 116 người thành phố, 114 nông dân, 69 thầy đ́nh, 68 vũ sĩ, 23 y sĩ, 22 phụ nữ, và 2 khác. Đây là con số cho thấy rơ Quốc học là một môn học của mọi giới và điều đáng để ư là số người thành phố đă đứng đầu. Tư tưởng, học thuật của Norinaga có tính cách bảo thủ, t́nh cảm hợp với tính t́nh của những người thành phố.

  Việc nầy hoàn toàn khác hẳn đối vớI môn đồ của Hirata Atsutane, phần lớn họ là những người xuất thân từ thầy đ́nh nhà quê và điền chủ. Trong số học tṛ của Atsutane có nhiều người như Miyaoi Sadao (宮負貞夫) ở Shimofusa (下房) (vùng phía bắc tỉnh Chiba ngày nay) đă thuyết về nhiệm vụ của quan chức hương thôn, lư luận tường tận về qui phạm sinh hoạt ở nông thôn, nghiên cứu kỹ thuật nông nghiệp. H́nh thái nầy được gọi là “Quốc học dân gian” (草莽の国学) (Soumou no kokugaku) và đă là một yếu tố quan trọng trong văn hóa sử cuối thời mạc phủ.

  Nhưng sự phổ cập văn hóa lan rộng ra mọi giai cấp, mọi lănh vực không có nghĩa là đă đưa đến một tiến bộ về chất trong văn hóa. Ngay như Tâm học, một học thuật phổ thông toàn quốc, hoặc Quốc học dân gian, một học thuật thấm nhuần trong giới hào nông cũng chỉ là những tư tưởng nhằm vận động quần chúng thuần phục chế độ cai trị, nhằm mục đích đối phó với những mâu thuẫn ngày càng trở nên mạnh mẽ trong chế độ phong kiến. Ở điểm nầy khi so sánh với những hành động trực tiếp của đại chúng bần nông sinh ra từ vùng chẳng có ǵ đáng gọi là văn hóa, th́ có lẽ những hành động bản năng theo đúng hướng tiến bộ của lịch sử nầy là quan trọng hơn.

  So sánh với thành thị, nông thôn có văn hóa hậu tiến, nhưng văn hóa nầy gắn liền với đời sống nông thôn, lại c̣n có tính cách lành mạnh hơn văn hóa đô thị. Những hàng thủ công như vải vóc, đồ nhuộm, áo lốp, những vật dụng hàng ngày hầu hết được sản xuất ở nông thôn (h́nh 66). Những món hàng nầy khi so sánh với những sản phẩm cao cấp ở thành phố, ở một khía cạnh nào đó, nó có một vẽ đẹp riêng biệt đầy t́nh.[1] Văn hóa Văn chính: thời đại giữa 2 niên hiệu Văn Hóa và Văn Chính, đầu thế kỷ thứ 19, kỷ cương lỏng lẻo, phong tục đồi trrụy, dân Edo đua nhau hưởng lạc.

[2] Nansou Satomi Hakkenden: truyện thiếu nữ Fusehime con của vũ tướng Satomi Yoshimi bị hồn chó Yatsufusa nhập, sinh ra 8 khuyển tử có 8 đức hạnh là nhân, nghĩa, lễ, trí, trung, tín, hiếu và đễ giúp ḍng Satomi lập sự nghiệp. Chủ ư của truyện là “khuyến thiện trừng ác”.

[3] Maekuzuke: loại thơ “ngũ thất ngũ, thất thất”, làm 2 câu sau cùng “thất thất” trước, sau đó thêm 3 câu trên “ngũ thất ngũ” đẻ làm thành một bài thơ có ư nghĩa.

[4] Tôn vương, nhương di: tư tưởng chính trị phối hợp chủ nghĩa bài ngoại phong kiến cùng với chủ nghĩa coi quyền uy của thiên hoàng là tuyệt đối.

[5] Perry: (Mathew Calbraith Perry) đô đốc Hoa Kỳ đă dẫn hạm độI “Đông Ấn Độ” đến Nhật (cảng Uraga) tŕnh thư của Tổng thống Hoa Kỳ đến mạc phủ Nhật, đ̣i mở cảng mậu dịch.

[6] Sankin koutai: chế độ do mạc phủ Edo lập ra. Các lănh chúa ở mọi xứ đều phải lập dinh ở Edo và cách một năm một lần phải đến đó để chịu quyền khống chế của mạc phủ. Số người của mỗi xứ phải đến Edo nhiều hay ít tùy thuộc vào lượng đất đai do mạc phủ ban cho. Với chính sách nầy, lănh chúa phải tốn nhiều chi phí cho dinh ở Edo nên rốt cuộc không thể tích lủy tài sản, lương thực đầy đủ để có thể chống đốI mạc phủ.

 


[ Trở về ]