Trang Lê Tiến Cường

 

 

 

 

Anh Lê Tiến Cường - Exryu 68 - Tokyo Shashin-dai.

Anh Cường hiện đang sinh sống ở Toronto - Canad

 

 

 

 * Tự Truyện :  Xuôi Ngược Ḍng Đời

* Những Kỷ Niệm Đời Khó Quên -  Hồi Kư Chuyến Về Thăm Mẹ

* Chuyện lạ xứ Úc

* Chia Sẻ Những Niềm Vui Xuân

* Những bộ lạc người da đỏ trên đất Toronto

* Những Vũ Điệu Huyền Bí trong Ngày Lễ Caribana

* Một tấm ḷng Nhân Ái Không Biên Giới

* Hơn 35 Năm Xuôi Ngược Ḍng Đời - Huỳnh Thái B́nh

* Lễ Hội Caribbean Carnival

* KỶ NIỆM 40 NĂM NHẠC TRẺ VIỆT NAM  ( Trường Kỳ )