Xun Vẫn Cn Xanh

L Thị Hn

  Xun Vẫn Cn Xanh

Cho em bn nắng chan ha
Niềm vui như đ vỡ a trong anh
Em đứng đ, anh về đy
Hồn Xun man mc thong bay my trời

Anh cho em giữa gin hoa
Ma Xun thay o đn mời đi ta
Sắc Xun rộn r quanh nh
Hồn Xun đang ni đang cười thiết tha

Anh nhn bng dng em qua
Tưởng như ta vẫn chưa hề xa nhau
Cn đy nửa mảnh trăng thề
Giữ cho nhau nh nguyện cầu nghe em

Thu xưa d c nhạt nha
Xun ny cn cứ thương hoi ngy qua
Tc my d c bạc mu
Hương xưa cn đ trọn đời sao qun

Bn nhau bước nhẹ bn thềm
Mong hoa sẽ nở m đềm quanh năm
Ma Xun ny vẫn cn xanh
Cho ta nối lại n tnh năm xưa

Về đy nhe em
Ma xun nay vẫn cn xanh
Hoa mai cn nở trn cnh chờ em

L Thị Hn

2.2022