Trang Nguyễn Sơn Hùng

 

 

 

Anh Nguyễn Sơn Hùng - Exryu 72 - Toko-dai

Anh Hùng đă viết luận văn cho các tạp chí khoa học cũng như dịch tài liệu chuyên môn đóng góp trong nước.

Anh Hùng hiện đang sinh sống ở Japan

 

 

 

* Truyện số 78 : QUAN TRỌNG CỦA KHOA HỌC ĐỐI VỚI SỨC KHỎE - FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 69 :  CÁI G̀ CÓ THỂ THAY ĐỔI TƯ TƯỞNG CỦA CON NGƯỜI?  FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 63 :  TƯỞNG TƯỢNG LÀ KHỞI ĐIỂM CỦA THỰC TIỄN  FUKUZAWA Yukichi (*)

* THẤY CHUYỆN NGƯỜI, CẢM KHÁI VIỆC CỦA M̀NH - QUAN TRỌNG CỦA KẾT HỢP VĂN & VƠ -

* Truyện số 34  : Triệt để theo học thuật văn minh Tây phương, đả phá cái học Đông phương cổ xưa (1) - FUKUZAWA Yukichi (*)

* Truyện số 33 : THỰC HỌC ( HỌC THỰC DỤNG ) - FUKUZAWA Yukichi (*)

* Truyện số 32      CẦN HỌC HỎI KHOA HỌC KỸ THUẬT (1) - FUKUZAWA Yukichi (*)

* PHÚC ÔNG TRĂM TRUYỆN TIẾP THEO  Nguyên tác : FUKUZAWA Yukichi (*)

 

Truyện số 1 :  SỐNG ĐỘC LẬP 
Truyện số 3 :   NGƯỜI SỐNG ĐỘC LẬP KHÔNG NÊN CHỈ DỰA VÀO TÀI SẢN
Truyện số 5 TT : KIÊN TÂM ĐỂ SỐNG ĐỘC LẬP
Truyện số 6 TT : DỤNG TÂM (1) CẦN CÓ CỦA NGƯỜI SỐNG ĐỘC LẬP
Truyện số 8 TT : ĐỘC LẬP VỀ TRÍ TUỆ VÀ ĐẠO ĐỨC
Truyện số 9 TT : Trung của người sống độc lập (11/6/2021)
Truyện số 10 TT :  HIẾU CỦA NGƯỜI SỐNG ĐỘC LẬP
 Truyện số 19 TT : Người sống độc lập không cần do dự khi phải quyết định
                             sự việc trọng đại dù t́nh vợ chồng hay con cái

Truyện số 17 TT   KHOA HỌC (1) : Tại sao Nhật Bản tiếp nhận được văn minh Tây phương nhanh hơn các nước khác Á châu khác?-

 

* PHÚC ÔNG TRĂM TRUYỆN  Nguyên tác : FUKUZAWA Yukichi (*)

               Truyện số 52 :  GIỮ KÍN TÂM ĐỘC LẬP TRONG TÂM TA

* PHÚC ÔNG TRĂM TRUYỆN  Nguyên tác : FUKUZAWA Yukichi (*)

               Truyện số 29 :  PHẢI SỐNG ĐỘC LẬP KHI TRƯỞNG THÀNH
               Truyện số 30 :  KHÔNG NÊN HIỂU SAI Ư NGHĨA CỦA TỪ “GIÚP ĐỠ”
               Truyện số 41 :  PHƯƠNG CÁCH ĐỂ SỐNG ĐỘC LẬP               

* Tập h́nh : Hoa Tulip 2021 (May 3rd 2021)

* Tập h́nh : Vườn Hoa Đỗ Quyên (13/4/2021)

* BẢN CHẤT CỦA ĐIỀU H̉A LÀ G̀?  - Matsushita Kônosuke

* TẠI SAO TƯ TƯỞNG ĐIỀU H̉A LẠI CẦN THIẾT?  - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* Ư NGHĨA CỦA ĐẠI NGHĨA LÀ G̀?  - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* THIÊN MỆNH CỦA CON NGƯỜI  -  DÂN CHỦ CHÂN THẬT LÀ THẾ NÀO?  - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* CĂN BẢN CỦA GIÁO DỤC LÀ G̀ ?  - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* THÀNH CÔNG CỦA LÀM NGƯỜI LÀ G̀ ? - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* Ư NGHĨA CỘI NGUỒN CỦA LỄ LÀ G̀ ? - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* LỄ VÀ TU THÂN  - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* SƠ XUÂN 2021 TRÊN ĐƯỜNG TẢN BỘ (25/2/2021)