Trang Nguyễn Sơn Hùng

 

 

 

Anh Nguyễn Sơn Hùng - Exryu 72 - Toko-dai

Anh Hùng đă viết luận văn cho các tạp chí khoa học cũng như dịch tài liệu chuyên môn đóng góp trong nước.

Anh Hùng hiện đang sinh sống ở Japan

 

 

 

* THỬ T̀M HIỂU SÁCH DẠY QUỐC VĂN BẬC TIỂU HỌC VÀO THỜI BẮT ĐẦU DẠY QUỐC NGỮ Ở VIỆT NAM

* NHỮNG ĐIỂM GIỐNG NHAU VỀ QUAN NIỆM SỐNG CỦA MẠNH TỬ VÀ MATSUSHITA KÔNOSUKE

* Bài 28  SỐNG TRỌN VẸN TUỔI THỌ TRỜI BAN  (Điều 28 Tuổi thọ cũng giống như vận mệnh của chúng ta, có khoảng từ 10 đến 20% được quyết định do nỗ lực của chúng ta) -  MATSUSHITA Kônosuke (*)

* NHẬN XÉT VỀ LỜI MỞ ĐẦU CỦA SÁCH “TÂY QUỐC LẬP CHÍ THIÊN”

* THỬ T̀M HIỂU TẠI SAO NGƯỜI NHẬT BẢN DÙNG TỪ “MIỄN CƯỠNG” VỚI Ư NGHĨA LÀ “HỌC” -  Bài 2

* THỬ T̀M HIỂU TẠI SAO NGƯỜI NHẬT BẢN DÙNG TỪ “MIỄN CƯỠNG” VỚI Ư NGHĨA LÀ “HỌC”   Bài 1

* Giới thiệu và nhận xét về bài đầu tiên trong Sách đọc bậc Tiểu học xuất bản vào năm Minh Trị thứ 6 (1873)

* Bài 27 ĐỜI NGƯỜI TỐT ĐẸP LÀ THẾ NÀO? (Điều 27 Thực hành mỗi ngày một tốt hơn công việc sản xuất và tiêu thụ cả 2 mặt vật chất và tinh thần trong sinh hoạt hàng ngày sẽ giúp bạn có cuộc đời phong phú và măn nguyện) (1)MATSUSHITA Kônosuke

* Bài 26  LẼ SỐNG LÀ G̀? (Điều 26 Công việc của nghề nghiệp chiếm vị trí rất quan trọng trong cuộc đời nên việc cảm thấy lẽ sống trong công việc này là ch́a khóa để mở cánh cửa vào cuộc đời hạnh phúc và thành công của bạn)  MATSUSHITA Kônosuke 

* Bài 25 : SỐNG TRỌN HẾT CUỘC ĐỜI (Điều 25 Việc tích lũy sống trọn vẹn cho hết mỗi giây phút sẽ tạo cho bạn cuộc đời phong phú, măn nguyện và luôn trẻ trung) - MATSUSHITA Kônosuke

* CÂU TRUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ NHẬT BẢN VỀ QUÊ M̀NH SỐNG CUỘC SỐNG TRÀN ĐẦY SỨC SỐNG - - Tại sao có thôn người nộm?

* THĂM THÔN NGƯỜI NỘM NAGORO Ở TP. MIYOSHI TỈNH TOKUSHIMA (19/3/2023) - 三好市における名頃かかしの村(2023 年3 月19 日)

* Bài 16 ĐỐI VỚI BỆNH TẬT (Điều 16 Bệnh tật sẽ tự bỏ đi, nếu bạn tích cực thân thiện đến gần nó)  MATSUSHITA Kônosuke  ( Bổ sung )

* Bài 24  TRÁCH NHIỆM CỦA BẬC LÀM CHA MẸ (Điều 24 Chúng ta cần lập cho bản thân một nhân sinh quan vững chắc, việc này không những giúp chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn mà cũng  giúp chúng ta hoàn thành một phần trách nhiệm đối với việc dạy dỗ và  giáo dục đối với con cái.) (1) MATSUSHITA Kônosuke

* Bài 23 PHÁI NỮ VÀ CÔNG VIỆC (Điều 23 Nam nữ mỗi phái có đặc tính khác nhau nên vai tṛ thích hợp khác nhau. Nhận thức đúng sự khác nhau này và giúp đỡ nhau hoàn thành vai tṛ giúp chúng ta sống hạnh phúc và xă hội phồn vinh.)  MATSUSHITA Kônosuke

* Bài 22 HƯƠNG VỊ RIÊNG CỦA CON NGƯỜI VÀ TUỔI TÁC (Điều 22 Mọi lớp tuổi tôn trọng lẫn nhau và giúp nhau phát huy ưu điểm của nhau sẽ đưa bạn đến thành công và xă hội ngày tốt đẹp hơn) MATSUSHITA Kônosuke 

* Bài 21 ĐỪNG ĐỂ ĐỒ VẬT PHẢI RƠI LỆ  (Điều 21 Nên nghĩ rằng mọi vật trên đời đều có thể giúp ích cho đời sống con người và hàng ngày chúng ta nên quan tâm phát huy chúng, cách suy nghĩ tích cực này chắc chắn sẽ giúp cuộc sống chúng ta tốt đẹp hơn.)  -  MATSUSHITA Kônosuke

* Bài 20 KHÔNG CÓ VẬT G̀ VÔ DỤNG (Điều 20 Nhận thức mạnh mẽ không có ǵ vô dụng trên đời và tích cực t́m cách phát huy hữu hiệu mọi thứ sẽ giúp bạn có lẽ sống và thành công) MATSUSHITA Kônosuke 

* Bài 19 TỰ KỶ QUÁN CHIẾU   (Điều 19 Quan sát khách quan bản thân như quan sát người ngoài giúp nắm rơ các đặc tính con người chúng ta để sống hạnh phúc. Các nhân vật có sự nghiệp to lớn có thói quen phản tỉnh việc làm của họ mỗi ngày) MATSUSHITA Kônosuke 

* Bài 18 TIẾP TỤC VÀ NHẪN NẠI (Điều 18 Cách suy nghĩ “tiếp tục là sức mạnh”, và “thành công là tiếp tục cho đến khi thành công” chắc chắn giúp bạn thành công )  MATSUSHITA Kônosuke

* Bài 17 ĐỂ GIẢI TRỪ KHỔ NĂO  (Điều 17 Mỗi khi có phiền năo bất an, chúng ta nên suy nghĩ xem xét cách nh́n sự việc của ḿnh có cố chấp hay không? )  MATSUSHITA Kônosuke  

* Bài 16 ĐỐI VỚI BỆNH TẬT (Điều 16 Bệnh tật sẽ tự bỏ đi, nếu bạn tích cực thân thiện đến gần nó)  MATSUSHITA Kônosuke  

* Bài 15 BIẾT SỬ DỤNG HỮU HIỆU HỌC LỊCH  (Điều 15 Không có điều kiện để học cao nhưng bạn vẫn có thể sử dụng hữu hiệu và phát huy tài năng của người có tŕnh độ học cao) MATSUSHITA Kônosuke

* Đặc San Tết Quư Măo : BÀI 1 :  NGHĨA CỦA “TỰ VỊ”, “TỪ ĐIỂN” TRONG SÁCH TRA NGHĨA TIẾNG VIỆT

* Đặc San Tết Quư Măo : BÀI 2 :  NGHĨA CỦA “TỰ VỊ”, “TỪ ĐIỂN”  TRONG SÁCH TRA NGHĨA TIẾNG NHẬT

* Đặc San Tết Quư Măo : Bài 3 SƠ LƯỢC TIẾN TRIỂN CỦA TỪ ĐIỂN Ở TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN

* Bài 14  NHIỆT TÂM VÀ THÀNH Ư (Điều 14 Nhiệt tâm và thành ư đối với công việc và sinh hoạt hàng ngày là nền tảng giúp bạn thành công) (1)  MATSUSHITA Kônosuke (*)

* Bài 13 CÔNG VIỆC VÀ VẬN MỆNH  (Điều 13 Sống theo ư chí của chính ḿnh là quan trọng nhưng việc hướng về mục tiêu bạn cho rằng đó là sứ mệnh trời giao phó cho bạn sẽ giúp bạn vượt qua được những lúc khó khăn có thể làm ư chí bạn lung lay)

* Bài 12 NGHE Ư KIẾN NHƯNG KHÔNG ĐỂ BỊ CUỐN TRÔI  (Điều 12 Trước hết nắm rơ tính chất con người của ḿnh, khi phân vân nên khách quan tham khảo ư kiến của người khác và chọn kết luận thích hợp với con người của ḿnh) 

* Bài 11 SỞ TRƯỜNG VÀ SỞ ĐOẢN (Điều 11 Không nên quá lo buồn về khuyết điểm mà tích cực tu sửa, đồng thời nên hết sức phát huy ưu điểm) 

* Bài 10 SUY NGẪM CÁC THỂ NGHIỆM HÀNG NGÀY (Điều 10 Rút tỉa bài học để sống tốt đẹp từ các thể nghiệm hàng ngày)

* Bài 9 VI DIỆU CỦA T̀NH NGƯỜI   (Điều 9 Biết tác dụng vi diệu của t́nh người giúp bạn có quan hệ tốt với người và cẩn trọng hành động và lời nói) 

* Bài 8 BIẾT SỢ   (Điều 8 Biết sợ để răn ḿnh mỗi ngày ) 

* Bài 7 L̉NG BIẾT ƠN  (Điều 7 Ḷng biết ơn giúp bạn cảm thấy lẽ sống và sống hạnh phúc) 

* Bài 6  TRƯỚC TIÊN LÀ TIN NGƯỜI  (Điều 6 Có tin người th́ người mới tin ḿnh)

* Bài 5 TỰ T̀M RA THIÊN PHẬN ( Điều 5 Tự ḿnh t́m ra thiên phận của ḿnh )

* Bài 4 THÀNH CÔNG CỦA LÀM NGƯỜI  - (Điều 4 Sống theo thiên phận )

* Bài 3 BẢN CHẤT CON NGƯỜI: CÀNG MÀI DŨA CÀNG SÁNG CHÓI (Điều 3 Rèn luyện mài dũa thiên phận của ḿnh)

* Bài 2  ĐEM HÀO QUANG ĐẾN VẬN MỆNH (Điều 2 Phát huy hữu hiệu vận mệnh của ḿnh)

* Bài 1 THUẬT ĐI BIỂN CỦA ĐỜI NGƯỜI (Điều 1 Sống hợp với quy luật của tự nhiên ) 

* NHỮNG ĐIỀU NÊN GHI NHỚ ĐỂ SỐNG - MATSUSHITA Kônosuke 

* Truyện số 74 : TIỀN BẠC KHÔNG QUƯ BẰNG GIÁO DỤC - FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 73 : KHÔNG CẦN PHẢI LO NGẠI TR̀NH ĐỘ GIÁO DỤC CỦA MỘT QUỐC GIA QUÁ CAO - FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 72 : ẢNH HƯỞNG TỐT HAY LỢI ÍCH CỦA GIÁO DỤC KẾ TỤC ĐẾN NHIỀU ĐỜI CỦA CON CHÁU  - FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 71 : KHẢ NĂNG CỦA GIÁO DỤC KHÔNG NGOÀI PHÁT TRIỂN BẨM CHẤT ĐĂ CÓ SẴN  - FUKUZAWA Yukichi 

* Truyện số 40 : NÊN GIÁO DỤC CON CÁI CÓ PHẨM CÁCH CAO QUƯ - FUKUZAWA Yukichi (*)

* Truyện số 39 ; NÊN QUAN TÂM ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA DI TRUYỀN TRONG GIÁO DỤC CON CÁI  -  FUKUZAWA Yukichi (*)

* Truyện số 38 :  KHÔNG NÊN KEO KIỆT CHI PHÍ GIÁO DỤC CON CÁI  - FUKUZAWA Yukichi

* MỘT CÁCH ĐẶT TỪ MỚI TRONG TIẾNG NHẬT - TỪ NGUYÊN CỦA KANKÔ 観光 (QUAN QUANG) -

* Truyện số 36 : NAM TRỌNG NỮ KHINH Ở NHẬT BẢN CHỈ LÀ H̀NH THỨC BÊN NGOÀI  FUKUZAWA Yukichi 

* Truyện số 25 : ÁNG MÂY CHE TỐI HÀO QUANG RỰC RỠ CỦA NHẬT BẢN - FUKUZAWA Yukichi 

* Truyện số 26 : KHÔNG NÊN Đ̉I HỎI NHIỀU NƠI CON CÁI  - FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 24 : VỢ CHỒNG NÊN KÍNH TRỌNG LẪN NHAU - FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 7 TT:  MỘT GIA Đ̀NH VĂN MINH PHẢI LÀ TẬP HỢP CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN - FUKUZAWA Yukichi

* NHẬT BẢN: TẠI SAO TÊN PHỤ NỮ THƯỜNG CÓ CHỮ TỬ ?

* TẠI SAO NGƯỜI NHẬT BẢN CÓ RẤT NHIỀU HỌ ?

* TRUYỆN BANZAN T̀M THẦY ĐỂ HỌC

* NHẬT BẢN: NHỜ ĐÂU TIẾNG THƠM VẪN C̉N?

* MUỐN CƠ THỂ TĂNG CƠ BẮP CẦN PHẢI ĂN SÁNG CÓ TRÊN 20 GRAM CHẤT ĐẠM ĐỐI VỚI BẤT KỲ NAM NỮ Ở TUỔI NÀO!

* GIỚI THIỆU SÁCH  “TINH THẦN VƠ SĨ ĐẠO HIỆN VẪN C̉N SỐNG”  - いまも生きる「武士道」  Ishikawa Mariko

* BÀI HỌC CẢI CÁCH NÀY NGÀY NAY C̉N GIÁ TRỊ THAM KHẢO KHÔNG?

* Truyện 12 TT : TRUNG DUNG CỦA TƯ TƯỞNG  -  FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 100 : CHUYỆN ĐỜI KHÔNG CÓ ĐÚNG, TỐT TUYỆT ĐỐI  FUKUZAWA Yukichi 

* Truyện số 88 : NGƯỜI XƯA CÓ THẬT SỰ TÀI GIỎI ĐỂ CHÚNG TA SÙNG BÁI KHÔNG ? FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 83 : CẢI TIẾN MẶT VẬT CHẤT DỄ, MẶT TINH THẦN KHÓ - FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 81 : KHÔNG KHÍ QUAN TRỌNG HƠN THỨC ĂN - FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 82 : TƯƠNG QUAN GIỮA CƠ THỂ VÀ TINH THẦN - FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 80  : PHẢI NGHIÊM CHỈNH NGHE THEO LỜI CỦA BÁC SĨ  FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 79 : BẤT HẠNH CỦA KHÔNG HỌC  - FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 78 : QUAN TRỌNG CỦA KHOA HỌC ĐỐI VỚI SỨC KHỎE - FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 69 :  CÁI G̀ CÓ THỂ THAY ĐỔI TƯ TƯỞNG CỦA CON NGƯỜI?  FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 63 :  TƯỞNG TƯỢNG LÀ KHỞI ĐIỂM CỦA THỰC TIỄN  FUKUZAWA Yukichi (*)

* THẤY CHUYỆN NGƯỜI, CẢM KHÁI VIỆC CỦA M̀NH - QUAN TRỌNG CỦA KẾT HỢP VĂN & VƠ -

* Truyện số 34  : Triệt để theo học thuật văn minh Tây phương, đả phá cái học Đông phương cổ xưa (1) - FUKUZAWA Yukichi (*)

* Truyện số 33 : THỰC HỌC ( HỌC THỰC DỤNG ) - FUKUZAWA Yukichi (*)

* Truyện số 32      CẦN HỌC HỎI KHOA HỌC KỸ THUẬT (1) - FUKUZAWA Yukichi (*)

* PHÚC ÔNG TRĂM TRUYỆN TIẾP THEO  Nguyên tác : FUKUZAWA Yukichi (*)

 

Truyện số 1 :  SỐNG ĐỘC LẬP 
Truyện số 3 :   NGƯỜI SỐNG ĐỘC LẬP KHÔNG NÊN CHỈ DỰA VÀO TÀI SẢN
Truyện số 5 TT : KIÊN TÂM ĐỂ SỐNG ĐỘC LẬP
Truyện số 6 TT : DỤNG TÂM (1) CẦN CÓ CỦA NGƯỜI SỐNG ĐỘC LẬP
Truyện số 8 TT : ĐỘC LẬP VỀ TRÍ TUỆ VÀ ĐẠO ĐỨC
Truyện số 9 TT : Trung của người sống độc lập (11/6/2021)
Truyện số 10 TT :  HIẾU CỦA NGƯỜI SỐNG ĐỘC LẬP
 Truyện số 19 TT : Người sống độc lập không cần do dự khi phải quyết định
                             sự việc trọng đại dù t́nh vợ chồng hay con cái

Truyện số 17 TT   KHOA HỌC (1) : Tại sao Nhật Bản tiếp nhận được văn minh Tây phương nhanh hơn các nước khác Á châu khác?-

 

* PHÚC ÔNG TRĂM TRUYỆN  Nguyên tác : FUKUZAWA Yukichi (*)

               Truyện số 52 :  GIỮ KÍN TÂM ĐỘC LẬP TRONG TÂM TA

* PHÚC ÔNG TRĂM TRUYỆN  Nguyên tác : FUKUZAWA Yukichi (*)

               Truyện số 29 :  PHẢI SỐNG ĐỘC LẬP KHI TRƯỞNG THÀNH
               Truyện số 30 :  KHÔNG NÊN HIỂU SAI Ư NGHĨA CỦA TỪ “GIÚP ĐỠ”
               Truyện số 41 :  PHƯƠNG CÁCH ĐỂ SỐNG ĐỘC LẬP               

* Tập h́nh : Hoa Tulip 2021 (May 3rd 2021)

* Tập h́nh : Vườn Hoa Đỗ Quyên (13/4/2021)

* BẢN CHẤT CỦA ĐIỀU H̉A LÀ G̀?  - Matsushita Kônosuke

* TẠI SAO TƯ TƯỞNG ĐIỀU H̉A LẠI CẦN THIẾT?  - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* Ư NGHĨA CỦA ĐẠI NGHĨA LÀ G̀?  - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* THIÊN MỆNH CỦA CON NGƯỜI  -  DÂN CHỦ CHÂN THẬT LÀ THẾ NÀO?  - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* CĂN BẢN CỦA GIÁO DỤC LÀ G̀ ?  - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* THÀNH CÔNG CỦA LÀM NGƯỜI LÀ G̀ ? - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* Ư NGHĨA CỘI NGUỒN CỦA LỄ LÀ G̀ ? - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* LỄ VÀ TU THÂN  - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* SƠ XUÂN 2021 TRÊN ĐƯỜNG TẢN BỘ (25/2/2021)

* Tṛ chuyện với môn sinh : Part 21