Trang Nguyễn Sơn Hùng

 

 

 

Anh Nguyễn Sơn Hùng - Exryu 72 - Toko-dai

Anh Hùng đă viết luận văn cho các tạp chí khoa học cũng như dịch tài liệu chuyên môn đóng góp trong nước.

Anh Hùng hiện đang sinh sống ở Japan

 

 

 

* Bài 8 BIẾT SỢ   (Điều 8 Biết sợ để răn ḿnh mỗi ngày ) 

* Bài 7 L̉NG BIẾT ƠN  (Điều 7 Ḷng biết ơn giúp bạn cảm thấy lẽ sống và sống hạnh phúc) 

* Bài 6  TRƯỚC TIÊN LÀ TIN NGƯỜI  (Điều 6 Có tin người th́ người mới tin ḿnh)

* Bài 5 TỰ T̀M RA THIÊN PHẬN ( Điều 5 Tự ḿnh t́m ra thiên phận của ḿnh )

* Bài 4 THÀNH CÔNG CỦA LÀM NGƯỜI  - (Điều 4 Sống theo thiên phận )

* Bài 3 BẢN CHẤT CON NGƯỜI: CÀNG MÀI DŨA CÀNG SÁNG CHÓI (Điều 3 Rèn luyện mài dũa thiên phận của ḿnh)

* Bài 2  ĐEM HÀO QUANG ĐẾN VẬN MỆNH (Điều 2 Phát huy hữu hiệu vận mệnh của ḿnh)

* Bài 1 THUẬT ĐI BIỂN CỦA ĐỜI NGƯỜI (Điều 1 Sống hợp với quy luật của tự nhiên ) 

* NHỮNG ĐIỀU NÊN GHI NHỚ ĐỂ SỐNG - MATSUSHITA Kônosuke 

* Truyện số 74 : TIỀN BẠC KHÔNG QUƯ BẰNG GIÁO DỤC - FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 73 : KHÔNG CẦN PHẢI LO NGẠI TR̀NH ĐỘ GIÁO DỤC CỦA MỘT QUỐC GIA QUÁ CAO - FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 72 : ẢNH HƯỞNG TỐT HAY LỢI ÍCH CỦA GIÁO DỤC KẾ TỤC ĐẾN NHIỀU ĐỜI CỦA CON CHÁU  - FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 71 : KHẢ NĂNG CỦA GIÁO DỤC KHÔNG NGOÀI PHÁT TRIỂN BẨM CHẤT ĐĂ CÓ SẴN  - FUKUZAWA Yukichi 

* Truyện số 40 : NÊN GIÁO DỤC CON CÁI CÓ PHẨM CÁCH CAO QUƯ - FUKUZAWA Yukichi (*)

* Truyện số 39 ; NÊN QUAN TÂM ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA DI TRUYỀN TRONG GIÁO DỤC CON CÁI  -  FUKUZAWA Yukichi (*)

* Truyện số 38 :  KHÔNG NÊN KEO KIỆT CHI PHÍ GIÁO DỤC CON CÁI  - FUKUZAWA Yukichi

* MỘT CÁCH ĐẶT TỪ MỚI TRONG TIẾNG NHẬT - TỪ NGUYÊN CỦA KANKÔ 観光 (QUAN QUANG) -

* Truyện số 36 : NAM TRỌNG NỮ KHINH Ở NHẬT BẢN CHỈ LÀ H̀NH THỨC BÊN NGOÀI  FUKUZAWA Yukichi 

* Truyện số 25 : ÁNG MÂY CHE TỐI HÀO QUANG RỰC RỠ CỦA NHẬT BẢN - FUKUZAWA Yukichi 

* Truyện số 26 : KHÔNG NÊN Đ̉I HỎI NHIỀU NƠI CON CÁI  - FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 24 : VỢ CHỒNG NÊN KÍNH TRỌNG LẪN NHAU - FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 7 TT:  MỘT GIA Đ̀NH VĂN MINH PHẢI LÀ TẬP HỢP CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN - FUKUZAWA Yukichi

* NHẬT BẢN: TẠI SAO TÊN PHỤ NỮ THƯỜNG CÓ CHỮ TỬ ?

* TẠI SAO NGƯỜI NHẬT BẢN CÓ RẤT NHIỀU HỌ ?

* TRUYỆN BANZAN T̀M THẦY ĐỂ HỌC

* NHẬT BẢN: NHỜ ĐÂU TIẾNG THƠM VẪN C̉N?

* MUỐN CƠ THỂ TĂNG CƠ BẮP CẦN PHẢI ĂN SÁNG CÓ TRÊN 20 GRAM CHẤT ĐẠM ĐỐI VỚI BẤT KỲ NAM NỮ Ở TUỔI NÀO!

* GIỚI THIỆU SÁCH  “TINH THẦN VƠ SĨ ĐẠO HIỆN VẪN C̉N SỐNG”  - いまも生きる「武士道」  Ishikawa Mariko

* BÀI HỌC CẢI CÁCH NÀY NGÀY NAY C̉N GIÁ TRỊ THAM KHẢO KHÔNG?

* Truyện 12 TT : TRUNG DUNG CỦA TƯ TƯỞNG  -  FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 100 : CHUYỆN ĐỜI KHÔNG CÓ ĐÚNG, TỐT TUYỆT ĐỐI  FUKUZAWA Yukichi 

* Truyện số 88 : NGƯỜI XƯA CÓ THẬT SỰ TÀI GIỎI ĐỂ CHÚNG TA SÙNG BÁI KHÔNG ? FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 83 : CẢI TIẾN MẶT VẬT CHẤT DỄ, MẶT TINH THẦN KHÓ - FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 81 : KHÔNG KHÍ QUAN TRỌNG HƠN THỨC ĂN - FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 82 : TƯƠNG QUAN GIỮA CƠ THỂ VÀ TINH THẦN - FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 80  : PHẢI NGHIÊM CHỈNH NGHE THEO LỜI CỦA BÁC SĨ  FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 79 : BẤT HẠNH CỦA KHÔNG HỌC  - FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 78 : QUAN TRỌNG CỦA KHOA HỌC ĐỐI VỚI SỨC KHỎE - FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 69 :  CÁI G̀ CÓ THỂ THAY ĐỔI TƯ TƯỞNG CỦA CON NGƯỜI?  FUKUZAWA Yukichi

* Truyện số 63 :  TƯỞNG TƯỢNG LÀ KHỞI ĐIỂM CỦA THỰC TIỄN  FUKUZAWA Yukichi (*)

* THẤY CHUYỆN NGƯỜI, CẢM KHÁI VIỆC CỦA M̀NH - QUAN TRỌNG CỦA KẾT HỢP VĂN & VƠ -

* Truyện số 34  : Triệt để theo học thuật văn minh Tây phương, đả phá cái học Đông phương cổ xưa (1) - FUKUZAWA Yukichi (*)

* Truyện số 33 : THỰC HỌC ( HỌC THỰC DỤNG ) - FUKUZAWA Yukichi (*)

* Truyện số 32      CẦN HỌC HỎI KHOA HỌC KỸ THUẬT (1) - FUKUZAWA Yukichi (*)

* PHÚC ÔNG TRĂM TRUYỆN TIẾP THEO  Nguyên tác : FUKUZAWA Yukichi (*)

 

Truyện số 1 :  SỐNG ĐỘC LẬP 
Truyện số 3 :   NGƯỜI SỐNG ĐỘC LẬP KHÔNG NÊN CHỈ DỰA VÀO TÀI SẢN
Truyện số 5 TT : KIÊN TÂM ĐỂ SỐNG ĐỘC LẬP
Truyện số 6 TT : DỤNG TÂM (1) CẦN CÓ CỦA NGƯỜI SỐNG ĐỘC LẬP
Truyện số 8 TT : ĐỘC LẬP VỀ TRÍ TUỆ VÀ ĐẠO ĐỨC
Truyện số 9 TT : Trung của người sống độc lập (11/6/2021)
Truyện số 10 TT :  HIẾU CỦA NGƯỜI SỐNG ĐỘC LẬP
 Truyện số 19 TT : Người sống độc lập không cần do dự khi phải quyết định
                             sự việc trọng đại dù t́nh vợ chồng hay con cái

Truyện số 17 TT   KHOA HỌC (1) : Tại sao Nhật Bản tiếp nhận được văn minh Tây phương nhanh hơn các nước khác Á châu khác?-

 

* PHÚC ÔNG TRĂM TRUYỆN  Nguyên tác : FUKUZAWA Yukichi (*)

               Truyện số 52 :  GIỮ KÍN TÂM ĐỘC LẬP TRONG TÂM TA

* PHÚC ÔNG TRĂM TRUYỆN  Nguyên tác : FUKUZAWA Yukichi (*)

               Truyện số 29 :  PHẢI SỐNG ĐỘC LẬP KHI TRƯỞNG THÀNH
               Truyện số 30 :  KHÔNG NÊN HIỂU SAI Ư NGHĨA CỦA TỪ “GIÚP ĐỠ”
               Truyện số 41 :  PHƯƠNG CÁCH ĐỂ SỐNG ĐỘC LẬP               

* Tập h́nh : Hoa Tulip 2021 (May 3rd 2021)

* Tập h́nh : Vườn Hoa Đỗ Quyên (13/4/2021)

* BẢN CHẤT CỦA ĐIỀU H̉A LÀ G̀?  - Matsushita Kônosuke

* TẠI SAO TƯ TƯỞNG ĐIỀU H̉A LẠI CẦN THIẾT?  - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* Ư NGHĨA CỦA ĐẠI NGHĨA LÀ G̀?  - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* THIÊN MỆNH CỦA CON NGƯỜI  -  DÂN CHỦ CHÂN THẬT LÀ THẾ NÀO?  - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* CĂN BẢN CỦA GIÁO DỤC LÀ G̀ ?  - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* THÀNH CÔNG CỦA LÀM NGƯỜI LÀ G̀ ? - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* Ư NGHĨA CỘI NGUỒN CỦA LỄ LÀ G̀ ? - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* LỄ VÀ TU THÂN  - Nguyên tác : Matsushita Kônosuke

* SƠ XUÂN 2021 TRÊN ĐƯỜNG TẢN BỘ (25/2/2021)