MUỐN CƠ THỂ TĂNG CƠ BẮP CẦN PHẢI ĂN SÁNG CÓ TRÊN

20 GRAM CHẤT ĐẠM ĐỐI VỚI BẤT KỲ NAM NỮ Ở TUỔI NÀO!

***

Biên dịch Nguyễn Sơn Hùng

 

1.    Vào mỗi buổi sáng chúng ta mất đi một số cơ bắp, v́ trong thời gian ngủ trong đêm trước, các cơ bắp của chúng ta phải tự lấy amino-acid của chúng cung cấp cho: 1) ngũ tạng, 2) chức năng chế tạo miễn dịch, 3) chế tạo nhiếu tố (enzyme), kích thích tố, 4) tiêu thụ năng lượng. Nên nhớ cơ thể chúng ta không có chức năng tích trữ amino-acid nên trước khi ngủ dù có ăn nhiều chất đạm hơn nhu cầu đ̣i hỏi của các chức năng nói trên cũng bị bài tiết sa thải ra ngoài. Do đó, các cơ bắp phải lấy amino-acid của chúng cung cấp cho các chức năng nói trên.
  

2.    Thí nghiệm trong thực tế cho biết nếu muốn tăng cơ bắp chúng ta cần có bữa ăn sáng hàm chứa trên 20 gram chất đạm cho mỗi bữa ăn. V́ vào buổi sáng lúc mà nhiều cơ bắp bị giảm trước khi chúng ta vận động làm việc, chúng ta cần bổ sung chất đạm để bồi đắp cho lượng amino-acid đă giảm của các cơ bắp.

Nếu bạn không có thói quen ăn sáng từ trước th́ bạn có thể đặt mục tiêu ban đầu là 10 gram chất đạm cho một bữa ăn sáng.

Ngoài ra cũng nên chú ư cần phải có cân bằng dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn.

3.    Thí dụ lượng chất đạm trong thực phẩm
 

 

Oatmeal 30g có 4 g đạm, 1 miếng bánh ḿ 60g có 4 g đạm, bánh ḿ nho 75g có 5 g đạm.

(Số ở trên bên trái và số ở dưới bên phải là số gram đạm của các lượng thực phẩm trong h́nh)

 

       

 

Trứng (50g): 6 g đạm,  Sausage (20g): 2 g đạm, Ham (20g): 3 g đạm

 

     

 

Cơm (150g): 3 g đạm, Cá hồi (20g): 5 g đạm, tách sữa ḅ (150g): 5 g đạm

 

 

          

 

Yogurt (100g): 3g    Đậu hủ (50g): 3 g,   Cheese (10g): 4 g.

 

 

          

 

Natto (30g): 4 g,     Croissant (45g):3g   Sausage cá (70g): 7 g

 

Nguyễn Sơn Hùng

Tháng 17/11/2021

(*) Nguồn: Asatan (Chất đạm bữa ăn sáng), Chương tŕnh NHK Gatten ngày 17/11/2021.

.................

* Bị chú ERCT : ERCT nhận trực tiếp từ tác giả ngày 22/11/2021