TẠI SAO TƯ TƯỞNG ĐIỀU H̉A LẠI CẦN THIẾT?

 Matsushita Kônosuke (*)

Dịch : Nguyễn Sơn Hùng

 

Lời giới thiệu của dịch giả

   Tư tưởng điều ḥa là một trong những tư tưởng triết học quan trọng của Matsushita Kônosuke. Mặc dù nội dung bài này không sâu sắc bằng bài sau đó, “Bản chất của điều ḥa là ǵ?”. Có thể v́ tác giả thấy chưa diễn tả hết ư nên đă bổ sung. Mặc dù chỉ đọc bài sau độc giả cũng có thể nắm được tầm quan trọng của điều ḥa nhưng để độc giả có thể theo dơi diễn biến suy nghĩ của tác giả nên dịch giả giới thiệu cả hai bài ở đây. 

 

*** 

- Nguyên nhân làm xáo trộn ḥa b́nh hoặc tạo ra nghèo khốn là do con người cố chấp vào mỗi một tư tưởng hoặc chủ nghĩa cá biệt. Mỗi tư tưởng hoặc chủ nghĩa chỉ nói lên một khía cạnh của chân lư, thật sai lầm nếu cho đó là toàn thể của chân lư. 

- Tư tưởng của điều ḥa là tuân theo loại trật tự bậc cao hơn để phát huy và sử dụng hữu hiệu sức mạnh của tất cả mỗi cá thể, và nhờ đó mà chân lư có tác dụng toàn diện. 

- Mọi người cùng nhau tự giác và nỗ lực điều nói trên sẽ kiến tạo được một xă hội mà tất cả sự việc có điều ḥa. Hạnh phúc, ḥa b́nh và phồn vinh tự nhiên dần dần phát triển lên trong xă hội đó.

***

Nên nh́n toàn cảnh của vấn đề từ trên cao

   Trong các vấn đề đang xảy ra gần đây trong xă hội con người chúng ta, tôi nghĩ vấn đề nổi bật nhất là tranh chấp của con người lẫn nhau, và v́ vậy mà chúng ta mất nhiều thứ. Nếu thử xem xét lư do th́ có thể nghĩ là do con người cho rằng tư tưởng hoặc chủ trương của bản thân là tuyệt đối đúng và chỉ có đó là chân lư.

   Dù cho mỗi chủ nghĩa hoặc mỗi chủ trương đúng đi chăng nữa, thông thường phần lớn đó chỉ là một khía cạnh hoặc một phần của chân lư. Khi nh́n ngọn núi Phú Sĩ, tùy theo góc độ nh́n, thời tiết, khí hậu mà màu sắc, h́nh dạng sẽ có nhiều thay đổi khác đi. Nếu lấy một thứ trong nhiều h́nh dung mà dứt khoát nói đó là h́nh thể duy nhất của núi Phú Sĩ phải chăng hơi quá cẩu thả (1). Chính việc tổng hợp nhiều h́nh dạng thấy được mới có thể hiểu biết được vẽ đẹp của núi Phú Sĩ.

   Đối với chân lư cũng vậy. Ngoài một chủ trương c̣n có nhiều khía cạnh khác đáng lắng nghe.Tuy nhiên, trong phong trào ngày nay chúng ta thường thấy có khuynh hướng áp đặt thông qua chủ trương của ḿnh, và hoàn toàn phủ nhận ư kiến của người khác. Trong khi mọi người chúng ta đang mong mỏi xây dựng lại đất nước, tôi e rằng hành động nói trên ngược lại sẽ cản trở công cuộc tái xây dựng này. Tôi mong muốn một lần nữa mọi người nên xem xét lại sự việc này.

   Quan trọng nhất trước tiên cần phải nhận thức đầy đủ mức độ đúng chính xác chủ trương của ḿnh. Đồng thời hiểu và thừa nhận khía cạnh khác của chân lư trong chủ trương của người khác và nếu phát huy ưu điểm của cả hai như vậy chúng ta có thể phát hiện chân lư ở tầm mức cao và rộng lớn hơn, và tầm nh́n thường ngày của chúng ta sẽ bao quát hơn (1). Thái độ này tương tự như thay v́ chỉ từ phía trước và phía sau, chúng ta nh́n từ trên cao để nh́n toàn cảnh của núi Phú Sĩ. Bằng cách sống như nói trên chúng ta sẽ triển khai được các hoạt động đem tới ḥa b́nh, hạnh phúc và phồn vinh.

   Quy y vào một tôn giáo để an tâm lập mệnh (2) và xác lập đời sống ḥa b́nh là hành vi tốt đẹp. Tuy nhiên, v́ vậy mà phỉ báng các tôn giáo khác hoặc bắt ép người khác theo ư ḿnh, mê hoặc nhân tâm, làm rối loạn thế gian th́ tôn giáo, vốn có mục đích là đem lại ḥa b́nh, ngược lại trở thành nguyên nhân tranh chấp. Chân lư của vũ trụ nhất định không phải là thứ nhỏ bé như vậy (1). Câu nói “Càng học càng hiểu ra cái ngu dốt, vô tri của ḿnh” là t́nh cảm trung thực phát sinh khi có ḷng kính ngưỡng chân lư của vũ trụ to lớn.

   Mỗi chân lư có tác dụng từng phần một nhưng tất cả được bao gồm trong chân lư của vũ trụ to lớn, và tất cả các tác dụng được điều hành vận chuyển có quy củ theo một trật tự. Có nghĩa là, mỗi chân lư vừa điều ḥa lẫn nhau theo trật tự của vũ trụ vừa có tác dụng riêng biệt để hiển hiện cụ thể hóa chân lư của vũ trụ to lớn. 

Hương vị tuyệt vời của cocktail

   Dù là chủ nghĩa xă hội hoặc chủ nghĩa tư bản đều có mặt tốt nên phát huy của nó, nghĩa là mỗi cái có một chân lư riêng. Chính việc phát huy, dung hợp và điều ḥa chúng trong đời sống sẽ đem lại tiến bộ và phát triển không ngừng. Cần phải nên nghĩ rằng một phần của chân lư vũ trụ to lớn thể hiện trong chủ nghĩa xă hội và chủ nghĩa tư bản (1).

   Tuy nhiên, nếu 2 chủ nghĩa bài xích lẫn nhau th́ khi tổng hợp lại có thể giết chết mất chân lư được vận hành theo trật tự của vũ trụ. Chính việc tự giác rằng mỗi khía cạnh của chân lư mà mỗi chủ nghĩa có được nếu được phát huy và điều ḥa lẫn nhau theo trật tự vũ trụ mới hứa hẹn một xă hội có trật tự quy củ (1). Điều này tương tự trường hợp uống nhiều loại rượu của tây phương riêng biệt th́ không hưởng được hương vị đậm đà tuyệt vời như ḥa hợp thành cocktail (cốc tai) (3).

   Hiện nay, cách suy nghĩ lấy một chủ nghĩa, chủ trương và bắt ép cưỡng chế người khác tuân theo rất mạnh. Tuy nhiên, nếu hỏi kết quả ǵ sinh ra từ thái độ này th́ phải nói ngoài việc tranh chấp lẫn nhau không có ǵ khác.

   Tôi đă lấy chủ nghĩa xă hội và chủ nghĩa tư bản làm thí dụ nhưng nếu bây giờ lấy kinh tế trọng sản xuất (4) và kinh tế trọng tiêu thụ (5) để suy nghĩ th́ như thế nào? Hoặc để dễ hiểu hơn, thí dụ lấy phái nam là chủ nghĩa tư bản và phái nữ là chủ nghĩa xă hội và thử xem xét việc vợ chồng của một gia đ́nh. Người chồng lao động và tích trữ lợi nhuận do lao động này, người vợ tiêu thụ lợi nhuận, phân phối phúc lợi thích nghi cho gia đ́nh. Để gia đ́nh sống hạnh phúc viên măn, lập trường và chủ nghĩa, chủ trương của vợ chồng cần phải điều ḥa với nhau. Nếu như cả hai đều cố chấp mạnh mẽ lập trường hoặc câu nệ vào quan niệm chỉ nghĩ lợi cho ḿnh, thiếu sự thân mật với nhau th́ sẽ không c̣n điều ḥa và rơi vào bất hạnh.

   Như thí dụ nói trên, hai cái xung khắc nhất định có thể điều ḥa với nhau, từ chỗ làm cho chúng điều ḥa, hai lập trường sẽ dung hợp và tiến bộ phát sinh ra từ đó, và ḥa b́nh và hạnh phúc cũng phát sinh (1).

   Như đă tŕnh bày ở trên, việc gầy dựng lên sự điều ḥa thật sự không phải dễ nhưng bởi v́ gần đây có khuynh hướng bắt ép người khác nghe theo chủ nghĩa, chủ trương của ḿnh nên việc giáo dục tư tưởng điều ḥa là cần thiết (1)

Nguyễn Sơn Hùng

15/2/2021 

(*) Nguồn: “Tư tưởng của điều ḥa” trong sách “Triết học của Matsushita Kônosuke” (tiếng Nhật), cơ quan phát hành: Viện nghiên cứu PHP, năm 2002, trang 219~223. Bài thứ 6 được đăng vào tháng 6 năm 1948 trong nguyệt san của Viện nghiên cứu PHP trong 40 bài “Lời ngỏ của PHP”, sau được tổng hợp thành sách với tựa “Lời ngỏ của PHP” xuất bản năm 1953, cải biên năm 1975, vào năm 2002 được biên soạn lại và xuất bản với tựa mới là “Triết học của Matsushita Kônosuke”. Sau đó sách này được tái bản vào năm 2009. Phiên bản dùng để dịch là phiên bản năm 2002. 

Ghi chú

(1)  Trong nguyên bản tác giả dùng rất nhiều câu “tôi nghĩ”, có thể với mục đích tỏ bày ḷng khiêm tốn của tác giả và thích hợp với thính giả hoặc độc giả vào thời điểm đó nhưng gây ấn tượng tác giả thiếu tự tin đối với độc giả ngày nay và chiếm giấy nên ở đây dịch giả tích cực bỏ bớt và ghi chú với kư hiệu (1).

(2)  An tâm lập mệnh là một tư tưởng quan trọng của Nho học, nghĩa là yên tâm phó thác thân ḿnh theo mệnh trời, không lay động dù gặp hoàn cảnh nào.

(3)  Theo dịch giả, thí dụ cocktail không được đúng lắm v́ hương vị riêng biệt của các loại rượu không c̣n nữa hoặc giảm đi.

(4)  Kinh tế trọng sản xuất: kinh tế đặt trọng điểm ở sản xuất.

(5)  Kinh tế trọng tiêu thụ: kinh tế đặt trọng điểm ở tiêu thụ.