NGƯỜI TRUNG QUỐC XẤU XÍ

 

NGƯỜI TRUNG QUỐC XẤU XÍ

Nguyên tác : Chơu ḷu de Zhong Guó ré / Bo Yang
Bá Dương

Người dịch : Nguyễn Hồi Thủ

 

Lời Người dịch
Thầøy thuốc và người bệnh ở nước Hũ tương  (Tựa của Bá Dương)

PHẦN I :  CÁC BÀI NÓI CHUYỆN

1. Người Trung Quốc xấu xí
2. Người Trung Quốc và cái vại tương
3. Đời sống, văn học và lịch sử


PHẦN II :  CÁC BÀI VIẾT ( Phô bầy bệnh già nua, lẩm cẩm )

. Cái Triết học bắt đầu bằng kính và sợ
. Chỉ trừ tôi ra
. Tại sao không có thể mưu lợi được ?
. Giữ ḿnh là thượng sách
. Loài động vật không biết cười
. Nước có lễ nghĩa
. Ba câu nói
. Cả nước xếp hàng
. Rút cuộc là cái nước ǵ ? (Đám cưới, đám ma, quán ăn)
. Chẳng kể thị phi, chỉ nói đến chính đạo
. Phố Tầu, một động quỷ nuốt tươi người Trung Quốc
. Nói chuyện về người Trung Quốc xấu xí
. Kiêu ngạo hăo
. Noi gương Tây phương nhưng không làm nô lệ
. Kỳ thị chủng tộc
. Lấy hổ thẹn làm vinh dự
PHẦN III :  SÓNG DỮ VỖ BỜ
. Cái vại tương, một biểu tượng của căn bệnh văn hóa Trung Quốc
. Làm sao sửa chữa cái bệnh đến chết cũng không nhận lỗi
. Năng lực suy luận bị trục trặc
. Nhẩy ra khỏi hũ tương
. Cần dấu cái ác phô trương cái thiện, đừng tự hạ ḿnh
. Người Trung Quốc hèn hạ / . Không hiểu được hài hước
. Có cái văn hóa không có văn minh ?
. Không thể bôi nhọ văn hóa Trung Quốc
. Văn hóa Trung Quốc, bôi nho ïhay  đánh phấn ?
. Người Trung Quốc vĩ đại

Người Trung Quốc xấu xí
Nguyên tác : Chơu ḷu de Zhong Guó rén / Bo Yang
Người dịch : Nguyễn Hồi Thủ

Collection Quà Tặng - 1998
NXB Chân Mâây Cuối Trời

Liên lạc : Mme Nguyễn
106 Av. Jean Jaurès, 94110 Arcueil, France
hoặc
60 Av. Romain Rolland, 93200 St Denis.


® "Khi phát hành lại thông tin từ trang này cần phải có sự đồng ư của dịch giả 
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com