Hẻm nhỏ ngy xưa

NGUYỄN NAM TRN

 

Chợt thương về con hẻm nhỏ,
Khi nghing xế cnh cửa đời
Sựt gin nhớ cọng rau cu
Bt ngt một ln bng cỏ

Căn hộ nh ai khi nhỏ
Mẹ kho thếp c trong chiều
Con g đạp mi vừa xong
Tiếng nước xối, b tắm chu

Hng xm c người chết trận
Cửa đi vừa lọt quan ti
Vẳng tiếng kinh cầu buổi tối
Lối mn đom đm đưa ai

C gi khng chồng m chửa
Lặng nhn đm cưới bn nh
Cậu gio dạy km về muộn
Vũng lầy cố lch xe qua

Con b mai thi ln lớp
Chị mua thm nắm xi v
Thắp cht hương đn khấn mẹ
Tối ra đường gọi xe l

Bn l đặt giữa hng ba
T tch than hồng đốm đỏ
ng gi nt rượu chửi con
Ư ử xuống cu vọng cổ

Chuyến but tan tầm mệt mỏi
Lết về những ngoại xa
Phở ế rao buồn cuối xm
Thiết g bng giấy thm hoa

Chợt thương về con hẻm nhỏ
Xin mưa xa nửa khung đời
Ngy xưa cn tuổi mai
Dịu ngọt mấy lng cam thảo

Nguyễn Nam Trn