Như

Như một hn đảo hoang
Mỗi đm tri xa hoi lục địa
Nu vội nh lửa chi, cy bến
Như đứa trẻ
Tiếc từng mảnh nắng v tiếng động trn đường phố vui
Như một ng hong
Kể lại những đm vui trong cung
Suốt đời phế đế
Như một người đem kể truyện đời mnh
Cho một tn thợ hớt tc

N.N.T.
(1970)