Rừng cy v đời người

Rừng cy rừng cy rừng rừng cy
Rưng rưng cy rừng giăng giăng đầy
Người nghe gi nghẹn trong vm l
Mười năm chưa hết khu rừng dy

Rừng cy đan xanh hay mu xanh
Trng trng bao la cnh nối cnh
Chn phồng gối mỏi rừng khng dứt
Hai mươi năm lọt trong mu xanh

Rừng cy ngả vng khi thu sang
Kh ni n cao sương bạt ngn
Người tưởng c lần mnh lạc hướng
Hai mươi năm ngợp trong mu vng

Tc hoa rm trn đi trn cao
Mm mi khng thở than lời no
Vẹt rừng cy bước như ging bo
Theo gt người đi l đổ ro

Ln đỉnh ni cao nhn rừng cy
Rừng khp lại rồi. Dưới nắng mai
Hin ngang người đứng trong cao rộng
Chắn lối khng cho rừng qua đy.

Nguyễn Nam Trn.
(1971)