T̀M HIỂU NỘI DUNG VÀ XUẤT XỨ

THẬP NGƯU ĐỒ

 

Nguyên tác: Yanagida Seizan -  Biên dịch: Nguyễn Nam Trân

 

Phóng Ngưu Đồ

Tranh thả trâu của Sesshuu (Tuyết Chu, 1420-1506)

 

Bản Thảo - 2009

 

 

Mục Lục

Phàm lệ

Dẫn nhập của người biên dịch (Nguyễn Nam Trân)

Phần Một: T́m hiểu nội dung và xuất xứ Thập Ngưu Đồ.

I) Thập Ngưu Đồ của ḥa thượng Khuếch Am, trụ tŕ Định Châu Lương Sơn (Yanagida Seizan)

Đệ Nhất: Tầm Ngưu (T́m Trâu)
Đệ Nhị: Kiến Tích (Thấy Dấu)
Đệ Tam: Kiến Ngưu (Thấy Trâu)
Đệ Tứ: Đắc Ngưu (Được Trâu)
Đệ Ngũ: Mục Ngưu (Chăn Trâu)
Đệ Lục: Kỵ Ngưu Qui Gia (Cưỡi Trâu Về Nhà)
Đệ Thất: Đáo Gia Vong Ngưu (Về Nhà Quên Trâu)
Đệ Bát: Nhân Ngưu Câu Vong (Quên Trâu Lẫn Người)
Đệ Cửu: Phản Bản Hoàn Nguyên (Trở Về Cội Nguồn)
Đệ Thập: Nhập Triền Thùy Thủ (Thơng Tay Vào Chợ)

 

II) Giải thích về xuất xứ Thập Ngưu Đồ (Yanagida Seizan)

<Sẽ upload>

Phần Hai: Thập Ngưu Đồ: từ Khuếch Am đến Heidegger.

I) Lời nói đầu (Ueda Shizuteru)
II) Thập Ngưu Đồ: hiện tượng luận về bản ngă (Ueda Shizuteru)

Lời kết (Yanagida Seizan)
Bạt: Thiền ngữ lục và hiện đại (Nishimura Eshin)

Thư mục tư liệu tham khảo

 

 


 

* Nguyễn Nam Trân :

Một trong những bút hiệu của Đào Hữu Dũng, sinh năm 1945 gần Đà Lạt. Nguyên quán Hương Sơn, Hà Tĩnh. Theo học Chu Văn An (1960~1963) và Đại Học Sư Phạm Sài G̣n trước khi đến Nhật năm 1965. Tốt nghiệp Đại Học Đông Kinh (University of Tokyo) và Đại Học Paris (Pantheon-Sorbonne). Tiến sĩ khoa học truyền thông. Giáo sư đại học. Hiện sống ở Tokyo và Paris. E-mail: dhdungjp@yahoo.com

.........................

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả (dhdungjp@yahoo.com)
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com