TRUYỆN NGẮN TRONG LÒNG BÀN TAY

Nguyên Tác: Kawabata Yasunari

Dịch: Nguyễn Nam Trân

  TẬP V

 

Kawabata Yasunari (1899-1972)
 

61- Khuôn mặt (Kao, 1932)

62- Mấy mẩu vải vụn

63- Bộ đồ đi ngựa

64- Cầu trời bằng tiếng mẹ đẻ

65- Người yêu của kẻ nghèo

66- Mùa hạ và mùa đông

67- Kẻ trộm cành dâu bạc

68- Chim thước

69- Ghềnh đá trượt

70- Lời nguyện cầu của trinh nữ

71- Đứa trẻ thích vả

72- Sự cố về cái mũ

73- Con gà và nàng vũ công

74- Chắp tay

75- Bức thư

 

Xem [ Tập I & II   -  Tập III   -   Tập IV ]


* Nguyễn Nam Trân :

Một trong những bút hiệu của Đào Hữu Dũng, sinh năm 1945 gần Đà Lạt. Nguyên quán Hương Sơn, Hà Tĩnh. Theo học Chu Văn An (1960~1963) và Đại Học Sư Phạm Sài G̣n trước khi đến Nhật năm 1965. Tốt nghiệp Đại Học Đông Kinh (University of Tokyo) và Đại Học Paris (Pantheon-Sorbonne). Tiến sĩ khoa học truyền thông. Giáo sư đại học. Hiện sống ở Tokyo và Paris. E-mail: dhdungjp@yahoo.com

.........................

® "Khi phát hành lại bài viết của trang này cần phải có sự đồng ư của tác giả (dhdungjp@yahoo.com)
và ghi rơ nguồn lấy từ www.erct.com