Tết Bnh Tuất tại Việt Nam (2)

Hnh Kỳ Nam
Phu qun Exryu  Kim Yến (67, Chiba)

 

Gi bnh chưng

 

Nồi nấu bnh tt

 

Với c gi Quan Họ - c no cũng đep (ERCT)

 

C gi Quan Họ

 

Sắc mu Tết


Cảm tưởng xin gởi về : KyNam@erct.com