Tết Bnh Tuất tại Việt Nam (12)

Hnh Kỳ Nam
Phu qun Exryu  Kim Yến (67, Chiba)

         

Si Gn 26/1/2006 
(click hnh thumb để xem)

Tri cy Chợ Bến Thnh Ch kiểng Tulip Ha Lan Hướng dương non
Lan Mưu sinh KS Rex Nguyễn Huệ Mai vng

 


Cảm tưởng xin gởi về : KyNam@erct.com